ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ / INDUSTRIAL MATERIALS
ΚωδικόςΜΦΥ657
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΦυσικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΘωμάς Κεχαγιάς
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40000240

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
 • Γεώργιος Βεκίνης
 • Παναγιώτης Κάβουρας
Ώρες Εβδομαδιαία8
Class ID
600037181
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
- Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία και η εκμάθηση των τρόπων παρασκευής και κατεργασίας των βασικών μεταλλικών κραμάτων της παγκόσμιας μεταλλουργικής βιομηχανίας καθώς και των προηγμένων μεταλλικών κραμάτων υψηλής τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται σε ειδικές εφαρμογές, όπως για παράδειγμα στην αεροπορική και αεροδιαστημική βιομηχανία και τη βιοτεχνολογία. - Εξοικείωση των σπουδαστών με την δομή και τις ιδιότητες των κεραμικών υλικών και με τους τρόπους επεξεργασίας. - Η κατανόηση εισαγωγικών εννοιών της Φυσικής και τεχνολογίας των άμορφων υλικών, ως μιας κατηγορίας υλικών. Οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα πρέπει να κατανοήσουν τη μικροδομή των άμορφων υλικών από την οποία εξαρτώνται οι μακροσκοπικές τους ιδιότητες και η συμπεριφορά τους στις εφαρμογές. - Ο κύριος στόχος της ενότητας "Υλικά και κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον" είναι η ανάλυση των επιπτώσεων του συνόλου της επιστήμης των υλικών στο κοινωνικό σύνολο. Καθώς η επιστήμη των υλικών περιλαμβάνει διαφόρους τομείς (έρευνα, εκπαίδευση, τεχνολογία, βιομηχανική εκμετάλλευση) οι οποίοι ως επί το πλείστον αναλύονται στα υπόλοιπα μαθήματα του ΠΜΣ, η επίδραση τους στο οικονομικό και κοινωνικό status είναι ένας καθοριστικός παράγοντας, ο οποίος θα πρέπει να λαμβάνετε σοβαρά υπόψη από κάθε επιστήμονα των υλικών. Συνεπώς η πολυσύνθετη σχέση υλικών - κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος μελετάται και αναλύεται μέσα από ιστορικά δεδομένα, με τη χρήση παραδειγμάτων, αλλά και μέσω στατιστικής ανάλυσης οικονομικών στοιχείων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
- Μεταλλικά κράματα: Το σύστημα Fe-C. Περλιτικός μετασχηματισμός. Χάλυβες και κραματοποιημένοι χάλυβες. Θερμικές κατεργασίες. Μαρτενσιτικός μετασχηματισμός. Ισόθερμος μετασχηματισμός. Καμπύλες ΤΤΤ. Χυτοσίδηροι. Φυσικές ιδιότητες και επίδραση των προσμίξεων. Γήρανση. Κράματα του Χαλκού. Ορείχαλκος. Μπρούντζοι. Κράματα ελαφρών μετάλλων. Κράματα Μαγνησίου. Κράματα Αλουμινίου. Κράματα Τιτανίου. Υπερκράματα. Μηχανισμοί ισχυροποίησης. Κονιομεταλλουργία. Υπερκράματα με διασπορά οξειδίων. - Κεραμικά υλικά: Παραδοσιακά και προηγμένα κεραμικά υλικά σε σχέση με άλλα μηχανικά υλικά. Ατομικοί δεσμοί, τύποι πλέγματος, σημειακές και γραμμικές ατέλειες και η επίδρασή των στις ιδιότητες. Καταλύτες, αισθητήρες και άλλα ειδικά κεραμικά. Μέθοδοι επεξεργασίας. Διάχυση και πυροσυσσωμάτωση. Δυσθραυστότητα, ανθεκτικότητα (toughness), αντοχή και θραύση. Σύνθετα κεραμικά και απορρόφηση ενέργειας κατά τη θραύση. Τρόποι αύξησης ανθεκτικότητας. Σύγχρονες ερευνητικές κατευθύνσεις στα προηγμένα κεραμικά. - Άμορφα υλικά: Η άμορφη κατάσταση της ύλης. «Δομικός» σχηματισμός της άμορφης κατάστασης, ικανότητα σχηματισμού της άμορφης κατάστασης. Τρόποι ανίχνευσης και πιστοποίησης της άμορφης κατάστασης, Η έννοια της κρυσταλλικότητας, διεπιφάνειες κρυσταλλιτών, μέγεθος κρυσταλλιτών, νανοκρυσταλλικά υλικά. Μέθοδοι παρασκευής άμορφων υλικών, θεωρία της πυρηνοποίησης και της κρυσταλλικής ανάπτυξης, διαγράμματα ΤΤΤ, υαλώδης μετασχηματισμός, θερμοδυναμική και κινητική του προσέγγιση. Άμορφα μεταλλικά κράματα, παρασκευή, ιδιότητες και εφαρμογές. Παραδείγματα κρυστάλλωσης άμορφων υλικών. Ιδιότητες άμορφων υλικών και επίδραση της θερμοκρασίας, επιφανειακή κρυστάλλωση, ελαστικότης, ιξώδες, θερμικές τάσεις, ανόπτηση. - Υλικά και Οικονομικό-Κοινωνικό Περιβάλλον: Αναλύεται η επίδραση των υλικών στο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα μελετάται η τεχνολογία, η έρευνα, οι τεχνολογικές εξελίξεις και η βιομηχανική εκμετάλλευση των υλικών σε σχέση με τις επιπτώσεις που έχουν στην οικονομία και στην κοινωνικό περιβάλλον. Αναλύονται ιστορικά στοιχεία και μελετώνται σχέσεις και αλληλεπιδράσεις του κλάδου των υλικών με την κοινωνία τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στα πλαίσια του Ελλαδικού χώρου. Επίσης στη θεματολογία περιλαμβάνονται οι επιπτώσεις της εκπαίδευσης της επιστήμης των υλικών στην οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική εξέλιξη.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις802,7
Σύνολο802,7
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εργασία - γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Σημειώσεις
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-09-2013