Δομή και Λειτουργία Νουκλεϊνικών οξέων

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔομή και Λειτουργία Νουκλεϊνικών οξέων / Nucleic acids structure and function
ΚωδικόςΜΧ031
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40003159

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Τμήματος Χημείας (2014-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 4
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΒιοχημείαΥποχρεωτικό1110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔομή και Λειτουργία Νουκλεϊνικών οξέων
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600037835
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΜΧ031 Δομή και Λειτουργία Νουκλεϊνικών οξέων
 • ΜΧ032 Δομή και Λειτουργία Πρωτεϊνών
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει ερευνητική σκέψη και τις απαραίτητες που χρειάζονται για την κατανόηση και την σπουδαιότητα των νουκλενικών οξέων και των λειτουργιών που επιτελούν
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Δομή νουκλεïνικών οξέων, δομή νουκλεοτιδίων (ριβονουκλεοτιδίων, δεοξυριβονουκλεοτιδίων). Το DNA ως μόριο διαιώνησης και φύλαξης της γενετικής πληροφορίας. Πρωταρχικός ρόλος του RNA. β-Γλυκοζιτικός δεσμός νουκλεοτιδίων. Σύνθεση και αποικοδόμηση νουκλεïνικών οξέων. Σταθερότητα νουκλεινικών οξέων στην υδρόλυση. Καταλυόμενος μηχανισμός βασικής υδρόλυσης. Δευτεροταγείς δομές DNA και RNA.–Μορφές έλικας DNA. Διπλή έλικα, Μεγάλη και μικρή αύλακα, Α-DNA, Β- DNA, Ζ-DNA, τριπλή έλικα και βιολογικός της ρόλος. Τοποϊσομερή του DNA, Τοποϊσομεράσες τύπου Ι και ΙΙ, Γυράσες και μηχανισμοί δράσης τους. Ελικάσες και μηχανισμοί δράσης τους. Αλληλεπιδράσεις νουκλεïνικών οξέων με άλλα μόρια. Παρεμβολείς της διπλής έλικας και επιπτώσεις. Ιδιότητες νουκλεïνικών οξέων-Χρωματογραφική και ηλεκτροφορητική συμπεριφορά και διαχωρισμός νουκλεïνικών οξέων-Υπερελικωμένο-χαλαρωμένο DNA. Μετουσίωση και αναδιάταξη του DNA. Χρωματογραφία αγχιστείας νουκλεïνικών οξέων και εφαρμογές. Έλεγχος της έκφρασης της γενετικής πληροφορίας Γενικά για τον έλεγχο της έκφρασης των γονιδίων, Μεταγραφικοί παράγοντες, Έλεγχος της μεταγραφής στα προκαρυωτικά κύτταρα – οπερόνια, Έλεγχος της μεταγραφής στα ευκαρυωτικά κύτταρα, Μετα-μεταγραφικός έλεγχος, Εναλλακτικό μάτισμα του mRNA, Μεταφορά και σταθερότητα του RNA στα ευκαρυωτικά κύτταρα, miRNAs – siRNAs Κυτταρική επικοινωνία και σηματοδότηση Απόκριση των κυττάρων σε εξωτερικά μηνύματα, Σηματοδότηση μέσω μεμβρανικών υποδοχέων που συνδέονται με G-πρωτεΐνες, Σηματοδότηση μέσω μεμβρανικών υποδοχέων που έχουν ενζυμική δράση, Κανάλια ιόντων Βλάβες, επιδιόρθωση και ανασυνδυασμός του DNA Βλάβες του DNA, Βλάβες του DNA και καρκίνος, Επιδιόρθωση του DNA, Ανασυνδυασμός του DNA
Λέξεις Κλειδιά
Νουκλενικά οξέα, Μεταβολισμός, Λειτουργίες
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις903,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων301,2
Πρακτική (Τοποθέτηση)1355,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών301,2
Εξετάσεις150,6
Σύνολο30012
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
15-10-2015