ΜΟΡΙΑΚΗ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΟΡΙΑΚΗ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ / Molecular, microbiological and chemical analysis for the safety of food and animal feed
ΚωδικόςBBB2
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΒιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΜηνάς Αρσενάκης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID40003425

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΟΡΙΑΚΗ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600039597
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στοχεύει ώστε οι εκπαιδευόμενοι να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις απαιτήσεις όσον αφορά τη σωστή δειγματοληψία για αναλύσεις τροφίμων, τις υπάρχουσες μεθοδολογίες ταυτοποίησης μυκήτων, βακτηρίων, επικίνδυνων χημικών, ποιοτικής και ποσοτικής σύστασης σε είδος καθώς και αναδυόμενες τεχνολογίες.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
• Μεθοδολογία συλλογής δειγμάτων για τη μικροβιολογική ανάλυση τροφίμων • Μοριακή και βιοχημική ταυτοποίηση μυκήτων • Μοριακή και βιοχημική ταυτοποίηση βακτηρίων • Χημικοί κίνδυνοι στα τρόφιμα. Νομοθεσία, τρόποι ελέγχου, κυριότερες κατηγορίες, παραδείγματα από επιλεγμένες κατηγορίες τροφίμων και ποτών. • Ποιοτική και ποσοτική Ανίχνευση Νοθείας στα τρόφιμα με βάση DNA Αναλύσεις • Χημικές αναλύσεις τροφίμων και ζωοτροφών με υψηλής απόδοσης χρωματογραφία υγρών (HPLC)
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι διατροφικές κρίσεις ήταν η κύρια κινητήρια δύναμη για την καθιέρωση σχετικής με την ασφάλεια τροφίμων νομοθεσίας και υποδομών, προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στην παραγωγική αλυσίδα. Οι στρατηγικές της ΕΕ για τα τρόφιμα περιλαμβάνουν αυστηρό νομοθετικό έλεγχο για την επιβολή κανόνων και ελέγχου τροφών και ζωωτροφών. Ταυτόχρονα απαιτούνται γνώσεις για τις υπάρχουσες τεχνικές και τις νέες μεθοδολογίες που εμφανίζονται σε εργαστηριακό επίπεδο για τις αναλύσεις για την ασφάλεια των τροφών. Το παρόν μάθημα περιγράφει αναλυτικά διαφορετικές μοριακές, χημικές και βιοχημικές μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται στις τεχνολογίες τροφίμων για τον έλεγχο της ασφάλειας τους
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σεμινάρια
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Εξετάσεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εκπόνηση και παρουσίαση ατομικών και ομαδικών εργασιών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-06-2016