ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ / Aquaculture
ΚωδικόςΑ6
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΒιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID40001980

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600039650
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Απόκτηση γνώσεων για θέματα όπως: τύποι υδατοκαλλιεργειών, κριτήρια εγκατάστασης μονάδων καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών, διάγνωση και αντιμετώπιση νοσημάτων/ασθενειών, σχεδιασμός διαφόρων τύπων υδατοκαλλιέργειας με χρήση καινοτόμων μέτρων, σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών και μέθοδοι/τρόποι αντιμετώπισης προβλημάτων σχετικών με τη δομή λειτουργία μονάδων και βιολογικών οργανισμών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Τύποι καλλιέργειας και κριτήρια εγκατάστασης μονάδων. Εμπλουτισμοί Εντατικές και εκτατικές καλλιέργειες ζωοπλαγκτικών οργανισμών. Οστρακοκαλλιέργειες. Ιχθυοκαλλιέργεια σε θαλάσσια είδη: Ιχθυογεννητικος τομέας - Πάχυνση. Ιχθυοκαλλιέργεια σε εσωτερικά ύδατα. Παθολογία καλλιεργούμενων ειδών - Διάγνωση, αντιμετώπιση νοσημάτων. Εργαστηριακές εξετάσεις διάγνωσης ασθενειών. Ειδικές καλλιέργειες: Νέα είδη ιχθύων - Βιολογικές καλλιέργειες. Εισαγωγή στις οικονομοτεχνικές μελέτες. Εκπόνηση - Ανάπτυξη - Συζήτηση εργασιών.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις25
Εργαστηριακή Άσκηση3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων4
Σύνολο32
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αξιολόγηση - βαθμολόγηση γραπτής εργασίας, προφορικής παρουσίασης και ικανότητας απαντήσεων σε ερωτήσεις. Κριτήρια αξιολόγησης: Επάρκεια γνώσης του θέματος - Επάρκεια στην επεξεργασία δεδομένων - Δυνατότητα στη σύνθεση και εξαγωγή συμπερασμάτων - Κάλυψη και ανάλυση της βιβλιογραφίας - Έκφραση, Γλώσσα - Παρουσίαση, ανάπτυξη. Πληροφορίες υπάρχουν στον κανονισμό του ΠΜΣ του Τμήματος Βιολογίας στο "Δελτίο Αξιολόγησης Εργασίας".
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-09-2013