ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ / DIGITAL IMAGE PROCESSING
ΚωδικόςNDM-07-01
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΙωάννης Πήτας
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40002971

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Πληροφορικής (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 1
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗ745

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Ώρες Συνολικά52
Class ID
600039748

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΒιολογίας
ΌροφοςΙσόγειο
ΑίθουσαΑίθουσα Γ (570)
ΗμερολόγιοΔευτέρα 11:00 έως 13:00
ΚτίριοΒιολογίας
ΌροφοςΙσόγειο
ΑίθουσαΑίθουσα Γ (570)
ΗμερολόγιοΠαρασκευή 17:00 έως 19:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Βασικές γνώσεις εφαρμοσμένων μαθηματικών και ψηφιακής επεξεργασίας σήματος. Γνώ-σεις προγραμματισμού C/C++ ή MATLAB. Ευχέρεια στην μελέτη επιστημονικών κειμένων στα Αγγλικά.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
α) Μαθησιακοί στόχοι: Εμπέδωση των βασικών εννοιών και αλγορίθμων ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας, όπως ψηφιοποίηση εικόνας, βελτίωση ποιότητας εικόνας, ανάλυση εικόνας, συμπίεση/αποθήκευση ψηφιακών εικόνων καθώς και περιγραφή σχημάτων, με εφαρμογές στην βιολογία/ιατρική, τηλεπισκόπηση/γεωγραφικά συστήματα, μετάδοση εικόνων και διαδικτυακές εφαρμογές, εκτύπωση/επίδειξη εικόνων. Εκτεταμένη έκθεση σε προγραμματισμό C/C++ ή MATLAB για ψηφιακή επεξεργασίας εικόνας. Εξοικείωση με προγραμματιστικά περιβάλλοντα και πακέτα, όπως MATLAB toolboxes και Photoshop. β) Δεξιότητες: Θεμελίωση υποβάθρου για την περαιτέρω μελέτη προβλημάτων και εφαρμογών ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας. Απόκτηση ικανότητας χρήσης και ανάπτυξης αλγορίθμων ψηφιακής επεξεργασίας και ανάλυσης εικόνας, καθώς και συμπίεσης/αποθήκευσης ψηφιακών εικόνων με εφαρμογές στην βιολογία/ιατρική, τηλεπισκόπηση/γεωγραφικά συστήματα, μετάδοση εικόνων και διαδικτυακές εφαρμογές, εκτύπωση/επίδειξη εικόνων. Όξυνση αναλυτικών και προγραμματιστικών δεξιοτήτων. Ικανότητα ανάπτυξης βασικών εφαρμογών ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας με χρήση C/C++ ή MATLAB.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στην Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας. Ψηφιακή Καταγραφή Εικόνας. Βελτίωση της ποιότητας εικόνας. Αποκατάσταση εικόνας. Συμπίεση ψηφιακής εικόνας και σχετικά πρότυπα (πχ. JPEG/JPEG2000). Αλγόριθμοι ανίχνευσης ακμών. Κατάτμηση εικόνας. Περιγραφή σχήματος. Εργασίες προγραμματισμού ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας σε C/C++ ή MATLAB. Βιβλιογραφικές εργασίες.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις114
Εκπόνηση μελέτης (project)21
Εξετάσεις15
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση και βιβλιογραφικές ή προγραμματιστικές εργασίες ή προόδους ή παρουσιάσεις στις οποίες οι φοιτητές εξετάζονται και δίνουν μέχρι 2-4 προσθετικές μονάδες (αν ο βαθμός γραπτής εξέτασης είναι τουλάχιστον 4).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Πήτας Ι. «Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας», Θεσσαλονίκη, 2010. Παπαμάρκος Ν. «Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας», Εκδόσεις Ν. Παπαμαρκος, Αθήνα, 2010.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
I. Pitas, "Digital Image Processing Algorithms and Aplications", Wiley Inter-Science, 2000. William K. Pratt,"Digital image processing", John Wiley & Sons, 2007 3) R. C. Gonzalez, R.E. Woods,"Digital image processing", Addison-Welsey, 2007.
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-06-2016