ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ / HUMAN-COMPUTER INTERACTION
ΚωδικόςNCO-04-04
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΧρήστος Κατσάνος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40002940

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Πληροφορικής (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 61
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΥποχρεωτικό425,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Ώρες Συνολικά52
Class ID
600039825

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΦυσικομαθηματική (Δ)
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ Δ31 (194)
ΗμερολόγιοΠαρασκευή 10:00 έως 12:00
ΚτίριοΦυσικομαθηματική (Δ)
ΌροφοςΥπόγειο 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ Δ11 (183)
ΗμερολόγιοΤετάρτη 16:00 έως 18:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Βασικές γνώσεις Python
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνωστικοί: Η θεωρητική θεμελίωση και η πρακτική εξάσκηση στη χρήση τεχνολογικά υποστηριζόμενων περιβαλλόντων διάδρασης με υπολογιστή. Δεξιότητες: Οι φοιτητές εξασκούνται στη σχεδίαση βέλτιστων διεπαφών επικοινωνίας με τα διάφορα υ- πολογιστικά συστήματα. Επίσης μαθαίνουν τη δημιουργία βασικών διεπαφών GUI με χρήση της βιβλιοθήκης python/tkinter.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θεωρία: - Εισαγωγή στην έννοια της ευχρηστίας: μοντέλο Nielsen για την ευχρηστία. - Ευκολία εκμάθησης (learnability): Ανθρώπινη μνήμη, Τύποι διάδρασης, Μοντέλο συστήματος, διεπαφής & χρήστη, Αρχές σχεδίασης για την ευκολία εκμάθησης. - Ορατότητα (Visibility): Ορατές ενέργειες, Ορατή κατάσταση, Ορατή ανάδραση, Θεωρία ιχνηλασίας πληροφοριών. - Αποδοτικότητα (Efficiency): Μοντέλο επεξεργασίας Πληροφορίας, Νόμοι Hick-Hyman, Fitts, Accot-Zhai. Τεχνικές σχεδίασης για ΑΠοδοτικότητα, Προγνωστική αξιολόγηση με το Μοντέλο KLM (Keystroke Level Model) - Σφάλματα: Τύποι σφαλμάτων, Αρχές σχεδίασης για την πρόληψη και περιορισμό σφαλμάτων. - Σχεδίαση Διεπαφής: Χρηστοκεντρική σχεδίαση, Σειροειδές μοντέλο επαναληπτικής σχεδίασης - Ανάλυση: Ανάλυση απαιτήσεων, χρηστών (personas), εργασιών & πεδίου - Τεχνικές Σχεδίασης: Σχέδια, Σενάρια, Εικονογράφηση - Πρότυπα (μοτίβα)(patterns) σχεδίασης - Widgets - Σχεδίαση για Απλότητα - Αξιολόγηση διεπαφής: Αξιολόγηση Ειδικών, Εργαστήρια Ευχρηστίας, Ερωτηματολόγια Χρηστών, Έλεγχοι Αποδοχής, Αξιολόγηση Ενεργού Χρήσης Τεχνολογίες - Εργαλεία Mockup: Moqups, Lumzy, Invision - Προγραμματισμός GUI: Τεχνικές με τη Βιβλιοθήκη Python/Tkinter
Λέξεις Κλειδιά
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή, Διασύνδεση Χρήστη, Ευχρηστία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Podcast
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
 • Εργαλεία σχεδίασης & ανάπτυξης διασύνδεσης χρήστη
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Συνεχής και εκτεταμένη: - Διδασκαλία: χρήση ηλεκτρονικών διαφανειών, ιστοσελίδων διαδικτύου (ως περιπτώσεων μελέτης και ανάλυσης) - Γίνεται χρήση ιστοχώρου για την επικοινωνία και διαμοίραση μαθησιακού υλικού - Χρήση εργαλείων ανάπτυξης εφαρμογών πολυμέσων και διαδικτύου - Χρήση εργαλείων web 2.0 για το συντονισμό/υποστήριξη της εργασίας της κάθε ομάδας
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Εργαστηριακή Άσκηση
Φροντιστήριο13
Εκπόνηση μελέτης (project)15
Συγγραφή εργασίας / εργασιών56
Εξετάσεις3
Μελέτη βιβλιογραφίας39
Σύνολο165
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
(1) Γραπτή εξέταση (2) Programming Project: Ανάπτυξη κώδικα για τη δημιουργία GUI (3) Συγγραφή 2 εργασιών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
* Αβούρης Ν. «Εισαγωγή στην Επικοινωνία Ανθρώπου – Υπολογιστή», Εκδόσεις yίαυλος, Αθήνα, 2006 • Σχεδίαση Διεπαφής Χρήστη, Ben Shneiderman, C. Plaisant, Εκδόσεις: Α. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, Έκδοση: 5η έκδ./2010, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 18548663
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Διαφάνειες μαθήματος, Διδακτικά βοηθήματα (tutorials) για τον προγραμματισμό GUI
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-06-2016