ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ / DESIGN AND EVALUATION OF EDUCATIONAL SOFTWARE
ΚωδικόςNET-08-01
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΣταύρος Δημητριάδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40002967

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Πληροφορικής (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗ845

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
 • Αναστάσιος Καρακώστας
Ώρες Εβδομαδιαία4
Ώρες Συνολικά52
Class ID
600039842

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΒιολογίας
ΌροφοςΙσόγειο
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ Α (211)
ΗμερολόγιοΠέμπτη 17:00 έως 21:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • NCO-04-04 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
 • NET-06-03 ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
 • NET-07-01 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Καλές γνώσεις προγραμματισμού εφαρμογών πολυμέσων και εφαρμογών διαδικτύου. Eυχέρεια στη μελέτη κειμένων στα Αγγλικά.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
α. Περιγραφή μαθησιακών στόχων/αποτελεσμάτων Γνωστικοί: Κατανόηση θεμάτων σχεδιασμού και αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού. Εξοικείωση με τις φάσεις εργασίας το μοντέλου ADDIE. Δεξιότητες: Αξιοποίηση εργαλείων λογισμικού για την σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού. Εφαρμογή των φάσεων εργασίας του μοντέλου ADDIE. Συνεργασία σε ομάδες, υιοθέτηση ρόλων στην ομάδα ανάπτυξης. Διενέργεια ανάλυσης αναγκών και σχεδίασης με βάση ρεαλιστικά σενάρια. Εφαρμογή μεθόδων αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Διδακτική σχεδίαση (Instructional Design). Μοντέλο ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). Ανάλυση αναγκών & αρχική ανάλυση (Needs & Front- End Analysis). Ρόλος & καθήκοντα του σχεδιαστή εκπαίδευσης (Instructional Designer). Με- θοδολογία σχεδιασμού εκπαιδευτικών συστημάτων. Σχεδίαση εκπαιδευτικής διάδρασης & δι- επιφάνειας χρήστη. Σχεδίαση εφαρμογών πολυμέσων με βάση διδακτικές θεωρίες. Συμμετο- χική σχεδίαση. Φάσεις παραγωγής (pre-production, production, post-production). Νόημα και στόχοι της αξιολόγησης. Διαμορφωτική & αθροιστική αξιολόγηση, ποσοτικές & ποιοτικές μέθοδοι αξιολόγησης, μέθοδοι αξιολόγησης διεπαφής χρήστη, μοντέλο Kirkpatrick. Σχεδίαση εποικοδομικών περιβαλλόντων μάθησης. Ελληνικό & εξελληνισμένο εκπαιδευτικό λογισμι- κό. Ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών με προχωρημένο προγραμματισμό και χρήση Τεχ- νολογιών Διαδικτύου και Πολυμέσων.
Λέξεις Κλειδιά
Διδακτική σχεδίαση, Μοντέλο ADDIE, Εφαρμογές πολυμέσων, Εφαρμογές διαδικτύου, Αξιολόγηση λογισμικού
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
 • Δικτυακοί τόποι
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Συνεχής και εκτεταμένη: - Διδασκαλία: χρήση ηλεκτρονικών διαφανειών, ιστοσελίδων διαδικτύου (ως περιπτώσεων μελέτης και ανάλυσης) - Γίνεται χρήση ιστοχώρου για την επικοινωνία και διαμοίραση μαθησιακού υλικού - Χρήση εργαλείων ανάπτυξης εφαρμογών πολυμέσων και διαδικτύου - Χρήση εργαλείων web 2.0 για το συντονισμό/υποστήριξη της εργασίας της κάθε ομάδας
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Φροντιστήριο13
Εκπόνηση μελέτης (project)56
Εξετάσεις3
Μελέτη βιβλιογραφίας39
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
α. Περιγραφή της διαδικασίας (1) Γραπτές εξετάσεις. (50%): Αξιολογείται η επάρκεια βασικών θεωρητικών γνώσεων των φοιτητών καθώς και η ικανότητα σχεδίασης κατάλληλων λύσεων/μεθόδων για ποικίλα σενά- ρια αναγκών για σχεδίαση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Χρησιμοποιούνται ε- ρωτήσεις κλειστού τύπου (πολλαπλών επιλογών, αντιστοίχισης, κλπ.) και ανοικτού τύπου (σύντομης απάντησης και ανάπτυξης). Επίσης παρόμοιες ερωτήσεις χρησιμοποιούνται για τη διαμορφωτική αξιολόγηση των φοιτητών (σε κάθε διάλεξη με χρήση κατάλληλων φύλλων ερωτημάτων). (2) Ανάπτυξη έργου (50%). Οι φοιτητές εργάζονται σε ομάδες με 3 ή 4 μέλη. Επιλέγουν ένα αυθεντικό σενάριο σχεδίασης εκπ. λογισμικού και υλοποιούν όλες τις φάσεις του μοντέλου ADDIE. Η πορεία ανάπτυξης της εργασίας υποστηρίζεται και αξιολογείται διαμορφωτικά από τους διδάσκοντες με τακτικές συμβουλευτικές συναντήσεις (5 συναντήσεις για κάθε ο- μάδα στη διάρκεια του εξαμήνου). Στο τέλος του εξαμήνου η κάθε ομάδα παρουσιάζει την εργασία της και αξιολογείται διαμορφωτικά και συνολικά (συμπερασματικά). Τα κριτήρια αξιολόγησης παρουσιάζονται αναλυτικά στον οδηγό εργασίας του μαθήματος που είναι διαθέσιμος στο δικτυακό τόπο του μαθήματος. β. Μέθοδοι αξιολόγησης  Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής για βελτίωση και βαθμολόγηση  Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης για βελτίωση και βαθμολόγηση  Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίου για βελτίωση και βαθμολόγηση  Γραπτή Εργασία για βαθμολόγηση (συμπερασματική)  Προφορική παρουσίαση για βελτίωση και βαθμολόγηση  Συνεχής Αξιολόγηση για βελτίωση και βαθμολόγηση  Συνεργατική Ανάπτυξη Έργου για βελτίωση και βαθμολόγηση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
-- «Πολυμέσα & Εκπαίδευση – Μέθοδοι & Ανάπτυξη», ALESSI, TROLLIP. Εκδ. Γκι- ούρδας, Αθήνα, 2005 -- «Το εκπαιδευτικό λογισμικό και η αξιολόγησή του», ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΙΕΡΡΑΚΕΑΣ, ΠΙΝΤΕΛΑΣ. Εκδ. Μεταίχμιο
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
-- Διαφάνειες & Σημειώσεις μαθήματος (Διδάσκοντες)
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-06-2016