ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ / DISTRIBUTED AND INTERNET COMPUTING
ΚωδικόςNIS-06-03
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40002954

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Πληροφορικής (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 6
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΕπιλογής635

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600039852

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΒιολογίας
ΌροφοςΙσόγειο
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ Α (211)
ΗμερολόγιοΔευτέρα 09:00 έως 12:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • NCO-01-05 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
 • NCO-05-03 ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • NCO-05-04 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Πολύ καλό επίπεδο αγγλικών, γνώση των θεμελιωδών αρχών των λειτουργικών συστημάτων, γνώσεις σχετικά με το πλαίσιο λειτουργίας του Παγκόσμιου Ιστού και τις τρέχουσες τοπολογίες, προχωρημένο προγραμματιστικό επίπεδο σε C/C++/Java.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Κατανόηση των θεμελιωδών αρχών των κατανεμημένων λειτουργικών συστημάτων, αναγνώριση βασικών θεμάτων που σχετίζονται με την κατανεμημένη διαχείριση διεργασιών, και τον συγχρονισμό κατανεμημένων πόρων, εκπαίδευση στη χρήση κατανεμημένων λειτουργικών συστημάτων σε νέα πλαίσια όπως ο Παγκόσμιος Ιστός και το Διαδίκτυο.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στα Κατανεμημένα Λειτουργικά Συστήματα, Συγχρονισμός διεργασιών και το μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή. Το RPC μοντέλο και μέθοδοι απομακρυσμένης κλήσης. Κατανεμημένη διαμοιραζόμενη μνήμη και κατανεμημένα συστήματα αρχείων (τα συστήματα αρχείων NFS και AFS). Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα του Παγκοσμίου Ιστού. Επέκταση και ενοποίηση των τρεχόντων λειτουργικών συστημάτων στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Ιστού. Περιβάλλοντα και εφαρμογές του Παγκοσμίου Ιστού για κατανεμημένη αποθήκευση και υπηρεσίες λειτουργικών συστημάτων για ονοματολογία, ασφαλή πρόσβαση και προστασία Επισκόπηση κατανεμημένων λειτουργικών συστημάτων (Mach, WebOS, Ghost κλπ) και νέες κατανεμημένες τεχνολογίες για διαχείριση πληροφορίας Ιστού (πλέγματος, νέφους, καταλόγων κλπ).
Λέξεις Κλειδιά
κατανεμημένα λειτουργικά συστήματα, Διαδικτυακά συστήματα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
 • δημοσιευμένες εργασίες, διαδικτυακοί τόποι
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση πλατφόρμας ηλεκτρονικού μαθήματος. Επικοινωνία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναρτήσεις, ανακοινώσεις προς φοιτητές. Ανάρτηση όλου υλικού (διαφάνειες, εργασίες, επιπλέον υλικό).
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Εργαστηριακή Άσκηση39
Εκπόνηση μελέτης (project)51
Συγγραφή εργασίας / εργασιών18
Εξετάσεις3
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
2 εργασίες (1 βιβλιογραφική και 1 εκτενής προγραμματιστική): 40% της βαθμολογίας (θα υπολογίζονται με την προϋπόθεση το γραπτό της τελικής εξέτασης να έχει αξιολογηθεί με τουλάχιστον 4.5/10) Προαιρετική εργασία: 10% της βαθμολογίας Γραπτές Εξετάσεις: 60% της βαθμολογίας ως εξής Πιθανή ενδιάμεση πρόοδος 15 % Τελική εξέταση 45% Τα παραπάνω κριτήρια έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του μαθήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
-- Ι. Κάβουρας, “Κατανεμημένα Συστήματα με Java” Εκδόσεις Κλειδάριθμος. -- A. Tanenbaum & M. v. Steen, Κατανεμημένα Συστήματα, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
ργασίες και ιστότοποι για υποστήριξη αντικειμένου νέων τεχνολογιών (ενδεικτικά): SUN RPC, http://www.cs.rutgers.edu/~pxk/rutgers/notes/content/ ra-sunrpc.pdf Java RMI, http://csce.uark.edu/~aapon/courses/gridcomputing/homework /RMIExercise.html XML-RPC, http://www.tutorialspoint.com/xml-rpc/xml_rpc_examples .htm Converting Local Procedures to Remote Procedures, http://www.cs.cf.ac.uk/Dave/C/node34.html Hadoop tutorial: http://www.michael-noll.com/tutorials/running-hadoop-on-ubuntu-linux-multi-node-cluster/ και http://hadoop.apache.org β. Επιπρόσθετη βιβλιογραφία G. Coulouris, J. Dollimore, T. Kindberg, "Distributed Systems, Concepts and Design", 2nd Ed., Addison-Wesley. P. Sinha, "Distributed Operating Systems, Concepts and Design", IEEE Press. Nutt, Gary J. Centralized and distributed operating systems, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall. Ben-Ari, M., Principles of concurrent and distributed programming, New York: Prentice Hall Hadoop Map/Reduce Application http://hadoop.apache.org/mapreduce/docs/current/ mapred_tutorial.html Hadoop Distributed File System http://hadoop.apache.org/hdfs/docs/current/ hdfs_design.html
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-06-2016