ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ / WEB INFORMATION SYSTEMS
ΚωδικόςNIS-07-01
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΑθηνά Βακάλη
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40002966

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Πληροφορικής (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗ635

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600039856
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • NCO-01-05 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
 • NCO-05-03 ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Πολύ καλό επίπεδο αγγλικών, γνώση των βασικών αρχών των πληροφοριακών συστημάτων, εμπειρία σε εφαρμογές και τεχνολογίες του Παγκόσμιου Ιστού, προχωρημένο επίπεδο προγραμματισμού σε C/C++/JAVA.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Κατανόηση των θεμελιωδών αρχών των Πληροφοριακών Συστημάτων του Παγκόσμιου Ιστού, αναγνώριση βασικών θεμάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση πληροφοριών του Παγκόσμιου Ιστού, την υλοποίηση εφαρμογών του Παγκόσμιου Ιστού και την πρόσβαση στα δεδομένα του Παγκόσμιου Ιστού μέσω διεπαφών. Εκπαίδευση στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών επικεντρωμένων στον Παγκόσμιο Ιστό.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Βασικές έννοιες για τα Πληροφοριακά Συστήματα Ιστού. Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογών για το Διαδίκτυο με χρήση σύγχρονων περιβαλλόντων και τεχνικών (τεχνολογία Java, XML, PHP). Μοντέλα και δομές πληροφορίας για αποδοτική διαχείριση δεδομένων με χρήση εφαρμογών και εργαλείων (PHP, MySQL) για πρόσβαση σε δεδομένα του Παγκόσμιου Ιστού. Υποδομές και πρωτόκολλα για τις εφαρμογές Παγκόσμιου Ιστού. Προχωρημένες λειτουργίες και μικρο-εφαρμογές με χρήση του περιβάλλοντος της Java και με έμφαση στη δια-συνδεσμικότητα της με βάσεις δεδομένων και πληροφοριακά συστήματα. Το περιβάλλον του Κοινωνικού Ιστού και εφαρμογές διαχείρισης δεδομένων με Web 2.0 τεχνολογίες. Μηχανές αναζήτησης Ιστού και λειτουργικότητα τους.
Λέξεις Κλειδιά
παγκόσμιος ιστός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Στη διδασκαλία χρησιμοποιούνται διαφάνειες powerpoint και το περιβάλλον ανάπτυξης ιστότοπων Microsoft Expression Web Για την επικοινωνία με τους φοιτητές χρησιμοποιείται email και η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης ΠΗΛΕΑΣ που βασίζεται στις πλατφόρμες eCASE και Moodle
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις52
Εργαστηριακή Άσκηση12
Εκπόνηση μελέτης (project)56
Συγγραφή εργασίας / εργασιών27
Εξετάσεις3
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Δύο υποχρεωτικές εργασίες (1 βιβλιογραφική ή μικρής υλοποίησης και 1 εκτενής προγραμματιστική) με βάρος 40% (θα υπολογίζονται με την προϋπόθεση το γραπτό της τελικής εξέτασης να έχει αξιολογηθεί με τουλάχιστον 4.5/10), μία προαιρετική εργασία για βελτίωση βαθμολογίας κατά 10%, γραπτές εξετάσεις με βάρος 60 % (πιθανή ενδιάμεση πρόοδος με βάρος 15 %, τελική εξέταση με βάρος 45%). Τα παραπάνω κριτήρια έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του μαθήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βιβλίο [22739941]: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ, Αθηνά Βακάλη, Ζαχαρούλα Παπαμήτσιου
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Despoina Chatzakou and Athena Vakali. Harvesting Opinions and Emotions from Social Media Textual Resources. IEEE Internet Computing, vol.19, no.4, pp.46,50, July-Aug. 2015. Evangelia Polymerou, Despoina Chatzakou, and Athena Vakali. EmoTube: A Sentiment Analysis Integrated Environment for Social Web Content. In Rajendra Akerkar, Nick Bassiliades, John Davies, and Vadim Ermolayev, editors, WIMS, page 20. ACM, 2014. Web 2.0: Concepts and Applications by Gary B. Shelly and Mark Frydenberg, 2010.
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-06-2016