ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ / LEARNING THEORIES & EDUCATIONAL SOFTWARE
ΚωδικόςNET-06-03
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΣταύρος Δημητριάδης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40002951

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Πληροφορικής (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 1
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗ635

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Ώρες Συνολικά52
Class ID
600039878

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΒιολογίας
ΌροφοςΙσόγειο
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ Β (210)
ΗμερολόγιοThursdsay 16:00 to 20:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Καμία.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
ΓΝΩΣΤΙΚΑ Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: 1) Περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων επιστημονικών θεωριών μάθησης και της επίδρασής τους στη σχεδίαση εκπαιδευτικού λογισμικού. 2) Εξηγούν τα λειτουργικά και δομικά χαρακτηριστικά των διαφόρων κατηγοριών λογισμικών (όπως αρχιτεκτονική, διεπαφή, κλπ.) και τα συσχετίζουν τους με τις θεωρίες μάθησης και τα αντίστοιχα διδακτικά μοντέλα. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: 1) Μπορούν να εφαρμόζουν αντικειμενοστρεφείς τεχνικές προγραμματισμού σε γλώσσα προγραμματισμού Python για την ανάπτυξη λογισμικού στο οποίο θα υλοποιούνται ιδέες της θεωρίας του μαθήματος (όπως, μαθησιακή προσομοίωση, έξυπνοι (smart) αλγόριθμοι για τη μάθηση, κ.λπ.)
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
(α) Θεωρίες Μάθησης Βασικές έννοιες και ορισμοί: Νόηση και Μάθηση, Αναπαράσταση, Μάθηση και Εκπαίδευση, Θεωρία Μάθησης και Διδακτικό Μοντέλο, Τεχνολογία & Τεχνολογικά Ενισχυόμενη Μάθηση, Θεωρίες Μάθησης & Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Συμπεριφορισμός: Ιστορικά στοιχεία, Συντελεστική εξάρτηση, Επίδραση στην εκπαιδευτική τεχνολογία, Προγραμματισμένη διδασκαλία, Λογισμικά "Drill 'n' Practice") Γνωσιακές θεωρίες: Ιστορικά στοιχεία, Η Αναπαραστασιακή Θεώρηση & Θεωρία Επεξεργασίας Πληροφορίας, Γνωσιακές Θεωρίες και Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού, Θεωρία Γνωσιακής Ευελιξίας, Θεωρία διπλής κωδικοποίησης και Πολυμεσική μάθηση. Εποικοδομισμός: Ιστορικά στοιχεία, Ανακαλυπτική/Διερευνητική μάθηση, Λογισμικά τύπου προσομοίωσης, μικρόκοσμου & μοντελοποίησης, Διερευνητική μάθηση με χρήση προσομοιώσεων. Κοινωνικός εποικοδομισμός: Κοινωνιο-πολιτισμική θεώρηση, Ζώνη επικείμενης ανάπτυξης, Συνεργατική μάθηση με την Υποστήριξη Υπολογιστή (ΣΜΥΥ), Τεχνολογίες Μαθησιακής Σχεδίασης (Learning Design). Κονεκτιβισμος: Συμμετοχικός Ιστός 2.0. Κοινωνικά δίκτυα και μάθηση/εκπαίδευση. Wikis, Ιστολόγια (Blogs) και εκπαιδευτική χρήση. Μάθηση με φορητές συσκευές. Κονστραξιονισμός: Εμπειρική μάθηση, Papert & Logo-like εργαλεία, Εκπαιδευτική ρομποτική, Παιχνιδοκεντρική μάθηση (ψηφιακά παιχνίδια, παιχνιδοποίηση). (β) Εργαστήριο Βασική Python: Χαρακτηριστικά της γλώσσας και μοντέλο εκτέλεσης κώδικα), Μεταβλητές, Βασικές δομές προγραμματισμού (if, while, for), βασικές δομές δεδομένων (list, dictionary, tuple, set), Συναρτήσεις, Διαχείριση αρχείων, Διαχείριση εξαιρέσεων. Προχωρημένη Python: Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός (κλάσεις, αντικείμενα), Σύνδεση με εξωτερικές βιβλιοθήκες, Πολυμεσικές διαδραστικές εφαρμογές με Pygame.
Λέξεις Κλειδιά
Θεωρία Μάθησης, Συμπεριφορισμός, Γνωστικισμός, Εποικοδομισμός, Κοινωνικός Εποικοδομισμός, Συνδεσιασμος
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Συνεχής και εκτεταμένη: Γίνεται χρήση ιστοχώρου για την επικοινωνία και διαμοίραση ψηφιακού μαθησιακού υλικού. - Εκμάθηση γλωσσών προγραμματισμού πολυμεσικής εφαρμογής. Γίνεται χρήση interactive Google forms για την online εξάσκηση των φοιτητών στα θέματα του μαθήματος μέσω ερωτηματολογίων με ερωτήματα κλειστού τύπου.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις26
Εργαστηριακή Άσκηση26
Εκπόνηση μελέτης (project)30
Συγγραφή εργασίας / εργασιών13
Εξετάσεις3
Μελέτη βιβλιογραφίας52
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
α. Περιγραφή της διαδικασίας (1) Γραπτές εξετάσεις (50%): αξιολογούνται οι βασικές θεωρητικές γνώσεις των φοιτητών. Χρησιμοποιούνται ερωτήσεις κλειστού τύπου (πολλαπλών επιλογών, αντιστοίχισης, κλπ.) και ανοικτού τύπου (σύντομης απάντησης και ανάπτυξης). Παρόμοιες ερωτήσεις χρησιμοποιούνται για τη διαμορφωτική αξιολόγηση των φοιτητών (σε κάθε διάλεξη με χρήση κατάλληλων φύλλων ερωτημάτων). (2) Quiz Python (20%): αξιολογείται η γνώση της βασικής Python. (3) Εργασία προγραμματισμού (ανάπτυξη εφαρμογής σε γλώσσα Python) (30%): Αξιολογείται η ικανότητα των φοιτητών να ανπτύξουν σύνθετο λογισμικό με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Python. Τα κριτήρια αξιολόγησης παρουσιάζονται αναλυτικά στον οδηγό εργασίας του μαθήματος που είναι διαθέσιμος στο δικτυακό τόπο του μαθήματος. β. Μέθοδοι αξιολόγησης  Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής για βελτίωση και βαθμολόγηση  Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης για βελτίωση και βαθμολόγηση  Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίου για βελτίωση και βαθμολόγηση  Γραπτή Εργασία για βαθμολόγηση (συμπερασματική)  Έκθεση για Εργαστηριακή Άσκηση για βελτίωση και βαθμολόγηση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
>> «Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό», Στ. Δημητριάδης, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2013. Από το 2016 το ανωτέρω βιβλίο είναι δωρεάν διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή μέσω του προγράμματος 'ΚΑΛΛΙΠΟΣ".
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
> Σημειώσεις του διδάσκοντος για την εκμάθηση της γλώσσας προγραμματισμού Python. > Κεφάλαια άλλων βιβλίων (διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή) και διαφάνειες μαθήματος.
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-12-2020