ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ / ORGANIZATIONAL THEORY AND BEHAVIOUR
ΚωδικόςΙΜ-119
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2015 - 2019
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΠληροφορικής
Οικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΕυγενία Πετρίδου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40002576

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600039891
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του μαθήματος. Γενική κατανόηση των αρχών της διοίκησης και της οργανωσιακής συμπεριφοράς.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Να κατανοήσουν σημαντικά θέματα της οργανωσιακής θεωρίας και συμπεριφοράς Να αντιληφθούν τον κομβικό ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα στην αποτελεσματικότητα των οργανισμών Να κατανοήσουν τα συναισθήματα, τις στάσεις και τις συμπεριφορές των εργαζομένων Να εξηγήοσυν τη σύνδεση μεταξύ της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και της οργανωσιακής συμπεριφοράς
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα και στο ρόλο του στη σύγχρονη προσέγγιση της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Θα μελετηθούν, μεταξύ άλλων, βασικές ενότητες της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς όπως είναι τα προσδιοριστικά στοιχεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς στο εργασιακό περιβάλλον, οι κλασικές και σύγχρονες θεωρίες υποκίνησης και ηγεσίας, καθώς και τα φλέγοντα ζητήματα της ανάπτυξης των εργασιακών ομάδων και της διαχείρισης των συγκρούσεων.
Λέξεις Κλειδιά
Οργανωσιακή θεωρία, οργανωσιακή συμπεριφορά, ηγεσία, υποκίνηση, χαρακτηριστικά προσωπικότητας, διοικηση ανθρώπινου δυναμικού
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1665,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων260,9
Συγγραφή εργασίας / εργασιών301
Εξετάσεις30,1
Σύνολο2257,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές αξιολογούνται απο την ομαδική εργασία κατά 40% και απο τις τελικές εξετάσεις κατα 60%. Είναι απαραίτητο να έχουν προβιβάσιμο βαθμό και στα δύο μέρη της αξιολόγησης.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Βακόλα, Μ. και Νικολάου Ι. (2012), Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα. Μπουραντάς, Δ. (2002), Μάνατζμεντ: Θεωρητικό Υπόβαθρο, Σύγχρονες Πρακτικές, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα. Μπουραντάς, Δ. (2005), Ηγεσία, Εκδόσεις Κρητική, Αθήνα. Παπαλεξανδρή, Ν. και Μπουραντάς, Δ. (2002), Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα Χυτήρης, Λ. (2001), Οργανωσιακή Συμπεριφορά. Η Ανθρώπινη Συμπεριφορά σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις, Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα. Greenberg & Baron, Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά, Εκδόσεις Gutenberg. Mullins, L.J. (2014), Μάνατζμεντ και Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Εκδόσεις Utopia. Robbins S. P. και Judge T. A. (2011), Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-02-2018