Εκμάθηση Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕκμάθηση Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας / Theories of Second/Foreign Language Aquisition
ΚωδικόςΕΔΞΓ 570
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600004030

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016-2017

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 15
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΓλωσσολογίαΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-7,5
Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης ΓλώσσαςΥποχρεωτικόΧειμερινό/Εαρινό-7,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕκμάθηση Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600041184
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Εξοικείωση με θέματα που αφορούν την εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας Ικανότητα για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με διάφορα υπό συζήτηση θέματα Κριτική προσέγγιση θεμάτων που αφορούν τη διδασκαλία.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο συγκεκριμένο μάθημα εξετάζονται κεντρικά ζητήματα σχετικά με την εκμάθηση δεύτερης/ξένης γλώσσας (Γ2). Ενδεικτικά, συζητούνται τα παρακάτω: ο ρόλος της ηλικίας της/του μαθήτριας/ητή, η επίδραση του γλωσσικού εισαγόμενου, διάκριση μεταξύ εκμάθησης και απόκτησης Γ2, επίδραση της ανατροφοδότησης στα λάθη της/του μαθήτριας/ητή, σύνδεση μεταξύ σύγχρονων θεωριών εκμάθησης δεύτερης/ξένης γλώσσας και διδακτικής πράξης, ο ρόλος της μητρικής γλώσσας, η φύση της διαγλώσσας, διγλωσσία και πολυγλωσσία, επίδραση των ατομικών διαφορών των μαθητριών/ητών στην εκμάθηση δεύτερης γλώσσας. Το μάθημα οργανώνεται ως εξής: 1. Οι επιπτώσεις της ηλικίας στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας 2. Το γλωσσικό εισαγόμενο στην τάξη 3. Διδάσκοντας με άμεσο ή έμμεσο τρόπο 4. Ανατροφοδότηση 5. Παιδαγωγικές επιδράσεις στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας Ι 6. Παιδαγωγικές επιδράσεις στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας ΙΙ 7. Ατομικές διαφορές 8. Διδασκαλία σε άτομα με ειδικές γλωσσικές ανάγκες 9. Οι πεποιθήσεις των δασκάλων 10. Η διδασκαλία της Αγγλικής ως Διεθνής Γλώσσα Ι 11. Η διδασκαλία της Αγγλικής ως Διεθνής Γλώσσα ΙΙ 12. Πρόσφατε διδακτικές πρακτικές
Λέξεις Κλειδιά
ηλικία, διγλωσσία και πολυγλωσσία, επίδραση των ατομικών διαφορών
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις782,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1284,7
Σύνολο2067,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αξιολόγηση: τελική εξέταση (60%); Εργασία (40%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ajzen, I. 1991. Attitudes, Personality and Behaviour. Milton Keynes: Open University Press. Almarza G. (1996). Student foreign language teacher’s knowledge growth. In D. Freeman and J.C. Richards (eds), Teacher learning in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press, 50-78. Borg, S. 1999. The use of grammatical terminology in the second language classroom: A qualitative study of teachers’ practices and cognitions. Applied Linguistics 20/1: 95-126. Cabaroglu N. and J. Roberts 2000. Development in student teachers’ pre-existing beliefs during a 1 year PGCE programme. System 28/3: 387-402. Clark C.M. & Peterson P.L. 1986. Teachers’ thought processes. In Wittrock M.C. (Ed) Handbook of Research on Teaching. New York: MacMillan. Dewey, J. 1933. How We Think. A restatement of the relation of reflective thinking to the educative process (Revised edn.), Boston: D. C. Heath. Freeman D. 2002. The hidden side of the work: Teacher knowledge and learning to teach. Language Teaching 35: 1-13. Sifakis, N. & Sougari, A.-M. (2005). “Pronunciation issues and EIL pedagogy in the periphery: a survey of Greek state school teachers’ beliefs”. TESOL Quarterly 39/3: 467-488. Sifakis, N. & Sougari, A.-M. (2010) “Between a rock and a hard place: an investigation of EFL teachers’ beliefs on what keeps them from integrating global English in their classrooms”. In Gabliardi, C. and Maley, A. (Eds). EIL, ELF, Global English: Teaching and Learning Issues. Bern: Peter Lang. Ellis, G. 1996. How culturally appropriate is the communicative approach? ELT J 50/3: 213-312. Kumaravadivelu, B. (2006). Understanding language teaching: From method to post-method. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. Prabhu, N. S. (1990) ‘There is no best method – why?’ TESOL Quarterly, 24/2: 161-176. Richards, J. 1984. The secret life of methods. TESOL Quarterly 18/1: 7-23. Richards, J. and Rodgers, T. (2001). Approaches and Methods in Language Teaching. CUP. Rost, M. (2002) Teaching and researching listening. London: Longman. Kumaravadivelu, B. (1994) The postmethod condition: emerging strategies for second/foreign language teaching. TESOL Quarterly 28/1: 27-48. Kumaravadivelu, B. (2001) Toward a postmethod pedagogy. TESOL Quarterly 35/4: 537-560. Bell, D. 2007. Do teachers think that methods are dead? ELT J 61/2: 135-143.
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-02-2018