Εκπαιδευτική Γλωσσολογία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕκπαιδευτική Γλωσσολογία / Educational Linguistics
ΚωδικόςΕΔΞΓ 564
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600004032

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016-2017

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 15
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης ΓλώσσαςΥποχρεωτικόΧειμερινό/Εαρινό-7,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕκπαιδευτική Γλωσσολογία
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600041186
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: (α) βαθύτερη κατανόηση των γλωσσικών θεωριών, (β) ικανότητα συσχέτισης των θεωριών αυτών με τη γλωσσική διδασκαλία
Γενικές Ικανότητες
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα στοχεύει να προσφέρει μια συνολική και εμπεριστατωμένη επισκόπηση των γλωσσολογικών θεωριών και της έρευνας που σχετίζεται με την εκμάθηση και διδασκαλία ξένων γλωσσών. Συγκεκριμένα, παρουσιάζει δεδομένα και ευρήματα της γλωσσολογικής έρευνας στη δεύτερη/ξένη γλώσσα και αναλύει τη σημασία των ερευνητικών αυτών δεδομένων για το χώρο της γλωσσικής διδασκαλίας.
Λέξεις Κλειδιά
γλωσσικές θεωρίες, διδακτική γλωσσών
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρησιμοποιείται η πλατφόρμα elearning όπου 'ανεβαίνει' το υλικό του μαθήματος, οι διαλέξεις, οι σχετικές δραστηριότητες, κλπ. Επίσης η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται μέσω της πλατφόρμας και με ηλεκτρονική αλληλογραφία.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις782,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών128.14,7
Σύνολο206.17,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές αξιολογούνται με βάση (α) την προφορική παρουσίαση 2 εργασιών τους και (β) μία γραπτή εκτενή εργασία.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Boers, F. J. Eyckmans, J. Kappel, H. Stengers and M. Demecheleer (2006). Formulaic sequences and perceived oral proficiency: putting a Lexical Approach to the test. Language Teaching Research 10/3: 245-262. Boers, F., A.M. Piquer Piriz, H. Stengers and J. Eyckmans (2009). Does pictorial elucidation foster recollection of idioms? Language Teaching Research 13/4: 367-382. Brown, D. (2011). What aspects of vocabulary knowledge do textbooks give attention to? Language Teaching Research, 15/1: 83-98. Brown, Douglas and Gonzo Susan (eds.) (1995). Readings on second language acquisition. NJ; Prentice Hall Regents. Cook, Vivian (2001). Second language learning and language teaching. London: Arnold. De la Fuente, M. J. (2006). Classroom L2 vocabulary acquisition: investigating the role of pedagogical tasks and form-focused instruction. Language Teaching Research 10/3: 263-296. Doughty, Catherine J., and Michael Long (eds.) (2003). The Handbook of Second Language Acquisition. Oxford: Blackwell. Ellis, R. & G. Barkhuizen (2005). Analysing Learner Language. Oxford: OUP (chapters 3 and 14). Ellis, Rod (1994). The study of second language acquisition. Oxford: O.U.P. Ellis, Rod (1997). SLA research and language teaching. Oxford: O.U.P. Gass, Susan and Alison Mackey (2006). “Input, interaction and output: an overview”. In AILA Review, Themes in SLA Research, vol. 19: 3-17. Hamilton, Richard Paul (2000). The insignificance of learners’ errors: a philosophical investigation of the interlanguage hypothesis. In Language & Communication, 21/1: 73-88. Hatzitheodorou, A.-M. and M. Mattheoudakis (2009). “It is more than true that television reproduces life”: The effect of Greek rhetorical conventions on Greek learners’ academic writing in English. In Tsangalidis A. (ed.), Selected Papers from the 18th ISTAL, 167-176. Horst, M. (2005). Learning L2 vocabulary through extensive reading: A measurement study. Canadian Modern Language Review, 61/3: 355-382. Hummel, K.M. (2010). Translation and short-term L2 vocabulary retention: Hindrance or help? Language Teaching Research 14/1: 61-74. James, C. (1998). Errors in Language Learning and Use: Exploring Error Analysis. London: Longman. Johnson, K. (2001). An introduction to foreign language learning and teaching. England: Person Education (chapter 4). Johnson, Keith (2001). An introduction to foreign language learning and teaching. England: Pearson Education. Keating, G. D. (2008). Task effectiveness and word learning in a second language: The involvement load hypothesis on trial. Language Teaching Research 12/3: 365-386. Laufer, B. (2009). Second language vocabulary acquisition from language input and from form-focused activities. Language Teaching 42/3: 341-354. Laufer, B. And J. Hulstijn (2001). Incidental vocabulary acquisition in a second language: The construct of task-induced involvement. Applied Linguistics 22/1: 1-26. Mattheoudakis, M. and A.-M. Hatzitheodorou (2010). Structures of argumentation in the Greek Corpus of Learner English (GRICLE). In Language Forum vol. 36 (1-2), 127-137. Mizumoto A. And O. Takeuchi (2009). Examining the effectiveness of explicit instruction of vocabulary learning strategies with Japanese EFL university students 13/4: 425-449. Munoz, Carmen and David Singleton (2011). A critical review of age-related research on L2 ultimate attainment. In Language Teaching, 44/1: 1-35. Nesselhauf, N. (2004). How learner corpus analysis can contribute to language teaching: A study of support verb constructions. In G. Aston, S. Bernandini & D. Stewart (eds.), Corpora and Language Learners. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publ., 109-124. Richards, J.C. (1993). Error Analysis. Perspectives on Second Language Acquisition. London: Longman (chapters, 1, 2, 3, 6). Schmitt, N. (2008). Review article: Instructed second language vocabulary learning. Language Teaching Research, 12/3: 329-364. Shen, H. H. (2010). Imagery and verbal coding approaches in Chinese vocabulary instruction. Language Teaching Research 14/4: 485-499. Shintani, N. (2011). A comparative study of the effects of input-based and production-based instruction on vocabulary acquisition by young EFL learners. Language Teaching Research, 15/2: 137-158. Swain, Meryll (1995). “Three functions of output in second language learning”. In Cook, G., and Seidlhofer, B. (eds) Principle and Practice in Applied Linguistics. Oxford: OUP, 125-144. Tan, Melinda (2005). Authentic language or language errors? Lessons from a learner corpus. In ELT Journal, 59/2: 126-134. Vivian Cook’s website http://homepage.ntlworld.com/vivian.c/SLA Webb, S. (2010). Pre-learning low frequency vocabulary in second language television programmes. Language Teaching Research 14/4: 501-515.
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-04-2016