Γενική επισκόπηση ιστορίας της μουσικής I

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓενική επισκόπηση ιστορίας της μουσικής I / Music History Overview I (from the beginnings till the end of the 16th century)
ΚωδικόςΥΣ2010
ΣχολήΚαλών Τεχνών
ΤμήμαΜουσικών Σπουδών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID160001443

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓενική επισκόπηση ιστορίας της μουσικής I
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600052551

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΤμήμα Μουσικών Σπουδών (Θέρμη)
ΌροφοςΙσόγειο
ΑίθουσαΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 9 (318)
ΗμερολόγιοΤρίτη 18:00 έως 21:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες αναμένεται να: • αποκτήσουν βασικές γνώσεις για τα είδη πηγών της ιστορίας της μουσικής, για τις εποχές, τα μουσικοϊστορικά φαινόμενα και την χρονολογική διαδοχή τους, από τις αρχές της ιστορίας της μουσικής έως και την Αναγέννηση • έχουν εξοικειωθεί με διαφόρους τρόπους προσέγγισης μουσικοϊστορικών θεμάτων, καθώς και με τρόπους τεκμηρίωσης της μουσικής ιστοριογραφίας • κατανοήσουν τη δημιουργία και εξέλιξη των διαφόρων μουσικών ιδιωμάτων και τεχνοτροπιών μέσα στο ιστορικό πλαίσιο της εποχής τους • έχουν αναπτύξει κριτικές δεξιότητες μέσω της συστηματική ακρόασης και του σχολιασμού κατάλληλα επιλεγμένων μουσικών έργων ή αποσπασμάτων μουσικών έργων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Γενική επισκόπηση της ιστορίας της μουσικής από τις αρχές μέχρι και το τέλος του 16ου αιώνα. Eπιδιώκεται η εμβάθυνση σε επιλεγμένα θέματα από το βασικό βοήθημα: • Εισαγωγή: Ιστορία και ιστορία της μουσικής • Οι αρχές της ιστορίας της μουσικής • Ο πυθαγόρειος υπολογισμός των διαστημάτων • Τρόπος (tropus) και τρόπος (modus) • Η διδασκαλία περί των εξαχόρδων: ονόματα (claves) και συλλαβές (voces) των φθόγγων • Εμφάνιση και ανάπτυξη της πρώιμης ευρωπαϊκής πολυφωνίας • Κοσμική μουσική στην φεουδαρχική κοινωνία του Μεσαίωνα • Ars Antiqua και Ars Nova - Το ισορυθμικό μοτέτο • Η λειτουργία ως σύνθεση • Ρωμαϊκή Σχολή του 16ου αιώνα – Παλεστρίνα • Ουμανισμός και μουσική: Το κοσμικό τραγούδι στην Ιταλία του 16ου αιώνα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση γίνεται με εξέταση στο τέλος του εξαμήνου στο πλαίσιο της αντίστοιχης εξεταστικής περιόδου. Η εξέταση γίνεται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και χωρίζεται σε δύο σκέλη: Στο πρώτο σκέλος περιλαμβάνονται 20 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (multiple choice) με την κάθε ερώτηση να βαθμολογείται με 0.5 μονάδες (20 x 0.5 = 10). Στο δεύτερο σκέλος περιλαμβάνονται αποκλειστικά ερωτήσεις αναγνώρισης έργων από αυτά που βρίσκονται στη διαδικτυακή πλατφόρμα του μαθήματος (blackboard) στο φάκελο υποχρεωτικές ακροάσεις (υλικό μαθήματος > υποχρεωτικές ακροάσεις). Η σωστή απάντηση σε δύο ερωτήσεις αναγνώρισης μουσικού έργου δεν παίρνει βαθμό, είναι όμως υποχρεωτική γιατί αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης, ανεξάρτητα από τον βαθμό επιτυχίας στο πρώτο σκέλος της εξέτασης. Συνολικός χρόνος εξέτασης: 1 ώρα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Δ. Γιάννου: Iστορία της μουσικής – Σύντομη γενική επισκόπηση, τόμος A' (Mέχρι τον 16ο αιώνα). Θεσσαλονίκη, Studio University Press, 1995
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• U. Michels: Άτλας της μουσικής, τόμος Α'. Αθήνα, Φ. Νάκας, 1994 • P.J. Burkholder, D.J. Grout & C.V. Palisca: A History of Western Music (8th ed.). New York: W.W. Norton & Co., 2010 • P.J. Burkholder & C.V. Palisca (επιμ.): Norton Anthology of Western Music (6th ed.): Volume I: Ancient to Baroque. New York: W.W. Norton & Co., 2010
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-11-2015