Στοιχεία οργανολογίας (με γνώση και ανάγνωση παρτιτούρας)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣτοιχεία οργανολογίας (με γνώση και ανάγνωση παρτιτούρας) / Elements of Organology (and score reading)
ΚωδικόςΥΣ7001
ΣχολήΚαλών Τεχνών
ΤμήμαΜουσικών Σπουδών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID160001449

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣτοιχεία οργανολογίας (με γνώση και ανάγνωση παρτιτούρας)
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600052731

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΤμήμα Μουσικών Σπουδών (Θέρμη)
ΌροφοςΙσόγειο
ΑίθουσαΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 8 (317)
ΗμερολόγιοTuesday 18:00 to 21:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες αναμένεται να: • έχουν αφομοιώσει βασικές γνώσεις οργανογνωσίας που αναφέρονται στην ταξινόμηση, την ιστορία, την κατασκευή, την έκταση και το χόρδισμα των μουσικών οργάνων (κυρίως της συμφωνικής ορχήστρας) • εξοικειωθούν με τα ηχοχρώματα των μουσικών οργάνων και να κατανοήσουν πως αυτά συνδέονται με την κατασκευή και τρόπο παραγωγής ήχου των μουσικών οργάνων • έχουν εξοικειωθεί με τις ιδιαιτερότητες γραφής και τους βασικούς τρόπους χρήσης των μουσικών οργάνων τις ορχήστρας • έχουν κατανοήσει τη λειτουργία της παρτιτούρας (score) και να μπορούν να την αποκωδικοποιήσουν
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Mε βασικό άξονα την εξέταση της ιστορίας, κατασκευής και τεχνικής των οργάνων της συμφωνικής ορχήστρας και με αναφορές σε όργανα λαϊκών και εξωευρωπαϊκών μουσικών πολιτισμών, στο μάθημα δίνονται εισαγωγικές γνώσεις σε βασικά θέματα της οργανολογίας, όπως λειτουργία και περιγραφή μουσικών οργάνων, ταξινομήσεις και τα κριτήριά τους, κ.ά. Εξετάζεται επίσης ο τρόπος γραφής μερών διαφόρων μουσικών οργάνων και άλλες προϋποθέσεις για την γνώση και ανάγνωση παρτιτούρας. Θεματικές ενότητες: • Εισαγωγή: σπουδή μουσικών οργάνων vs. σπουδή για τα μουσικά όργανα • Μερικά βασικά ακουστικά φαινόμενα • Ταξινομήσεις μουσικών οργάνων • Συγκερασμός • Παρουσίαση μουσικών οργάνων κατά γενικές τάξεις με περιγραφές και σχολιασμένες ακροάσεις: Χορδόφωνα / Αερόφωνα / Μεμβρανόφωνα / Ιδιόφωνα / Ηλεκτρόφωνα • Ιστορία της παρτιτούρας ως ειδικού τρόπου γραφικής παρουσίασης της μουσικής και τα είδη παρτιτούρας • Η ορχήστρα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση γίνεται με εξέταση στο τέλος του εξαμήνου στο πλαίσιο της αντίστοιχης εξεταστικής περιόδου. Η εξέταση γίνεται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και χωρίζεται σε δύο σκέλη: Το πρώτο σκέλος είναι προκριματικό και περιλαμβάνει 20 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (multiple choice) με την κάθε ερώτηση να βαθμολογείται με 0.25 μονάδες (20 x 0.25 = 5). Βάση ορίζεται το 4 (16/20 ερωτήσεις). Εφόσον ολοκληρωθεί με επιτυχία το προκριματικό σκέλος, ακολουθεί το δεύτερο σκέλος (κύριο) το οποίο επίσης περιλαμβάνει 20 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (multiple choice) με την κάθε ερώτηση να βαθμολογείται με 0.25 μονάδες (20 x 0.25 = 5). Συνολικός χρόνος εξέτασης: 1 ώρα (βλ. blackboard).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Δ. Γιάννου: Πνεπιστημιακές Σημειώσεις: Α. Στοιχεία οργανογνωσίας - Σημειώσεις B' έκδ. 1992 / Eπανεκτύπωση με συμπλήρωμα 2001 – Β. Σύνοψη και συμπληρώσεις των Σημειώσεων – Γ. Συμπλήρωμα 2008: Η παρτιτούρα • A. Baines (επιμ.): The Oxford Companion to Musical Instruments. Oxford: Oxford University Press, 1992 • W. Ruf & C. Ahrens (επιμ.): Lexikon der Musikinstrumente. Mannheim: Meyers Lexikon-Verlag, 1991 • M. Campbell, C. Greated & A. Myers: Musical Instruments - History, Technology, and Performance of Instruments of Western Music. Oxford: Oxford University Press, [2004] • M.J. Kartomi: On Concepts and Classifications of Musical Instruments. Chicago: University of Chicago Press, 1990
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-11-2015