ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ / QUANTITATIVE METHODS
ΚωδικόςΜΠΥ4
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΙωάννης Κυρίτσης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600012685

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600054161
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
To μάθημα αποτελείται από 4 ενότητες: Ενότητα 1: Frontier estimation & Efficiency Analysis Εκτίμηση Frontiers (production, cost, profit) Σύντομη παρουσίαση εναλλακτικών παραμετρικών και μη-παραμετρικών μεθόδων. Μέτρηση και εκτίμηση της efficiency (αποτελεσματικότητας) επιχειρηματικών μονάδων Έμφαση στο Data Envelopment Analysis (DEA) - μη-παραμετρική μέθοδος Ενότητα 2:Dynamic Programming Ενότητα 3: Introduction to Discrete Choice Models
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Part 1: Frontier estimation & Efficiency Analysis Frontiers' estimation (production, cost, profit) - Short introduction to alternative parametric and nonparametric methods - Measurement and estimation of the efficiency of business units - emphasis on Data Envelopment Analysis (DEA) - nonparametric method Part 2:Dynamic Programming Introduction. Basic characteristics of dynamic programming problems. Bellman's optimization principle. Deterministic and stochastic dynamic programming models. Dynamic programming algorithm. Applications. Part 3: Introduction to Discrete Choice Models Ενότητα 1: Frontier estimation & Efficiency Analysis Εκτίμηση Frontiers (production, cost, profit) - Σύντομη παρουσίαση εναλλακτικών παραμετρικών και μη-παραμετρικών μεθόδων - Μέτρηση και εκτίμηση της efficiency (αποτελεσματικότητας) επιχειρηματικών μονάδων - Έμφαση στο Data Envelopment Analysis (DEA) - μη-παραμετρική μέθοδος Ενότητα 2:Dynamic Programming Εισαγωγή. Βασικά χαρακτηριστικά των προβλημάτων του δυναμικού προγραμματισμού. Αρχή βελτιστοποίησης του Bellman. Προσδιοριστικά και στοχαστικά μοντέλα δυναμικού προγραμματισμού. Αλγόριθμος δυναμικού προγραμματισμού. Εφαρμογές. Ενότητα 3: Introduction to Discrete Choice Models Εισαγωγή. Γενικές παραδοχές, δεδομένα και στοχαστική χρησιμότητα. Μοντέλα Logit και Probit για δυαδικές επιλογές. Εκτίμηση των μοντέλων. Υπολογισμός οριακών επιδράσεων, ελαστικοτήτων και οικονομικής αξίας χαρακτηριστικών (attributes)των επιλογών. Σημασία των συντελεστών στο μοντέλο Logit. Συμπερασματολογία, έλεγχοι καλής προσαρμογής, πρόβλεψη ατομικής συμπεριφοράς, επιλογή υποδείγματος, πρόβλεψη ζήτησης και ανάλυση πολιτικής. Παραδείγματα στο SPSS με δεδομένα από πειράματα επιλογής.
Λέξεις Κλειδιά
Μέτρηση αποτελεσματικότητας, Στοχαστική χρησιμότητα, Δυναμικός Προγραμματισμός.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
Ενότητα 1: Frontier estimation & Efficiency Analysis: Power Point, χρήση λογισμικού μέσω MS Excel. Ενότητα 3: Powerpoint, χρήση λογισμικού SPSS.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις240,8
Εργαστηριακή Άσκηση120,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων1404,7
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο10,0
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1806
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ενότητα 1: Frontier estimation & Efficiency Analysis: ομαδικές εργασίες Ενότητα 2: Γραπτή εξέταση Ενότητα 3: Γραπτή εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ενότητα 1: Frontier estimation & Efficiency Analysis - Ray, Subhash (2004) Data Envelopment Analysis, Cambridge University Press, Cambridge Προαιρετικά: Cooper, W.W., L.M. Seiford and Joe Zhu (2004) “Data Envelopment Analysis” in W.W. Cooper, L. M. Seiford, and J. Zhu, eds. Handbook on Data Envelopment Analysis, Kluwer Academic Publishers, Boston, 2004, chapter 1 Kerstens. K. and D. Prior (2006) Productivity and Efficiency Analysis Software http://selene.uab.es/dep-economia-empresa/codi/docs_efficiency_2005_06/SOFTWARE%20ON%20PRODUCTIVITY%20AND%20EFFICIENCY%20ANALYSIS.pdf Kumbhakar, Subal C, and C.A. Knox Lovell (2000) Stochastic Frontier Analysis, Cambridge University Press, Cambridge Zhu, J http://www.deafrontier.com/ Ενότητα 2: Richard Bellman (2010)Dynamic Programming. Princeton University Press Martin L. Puterman (2005) Markov Decision Processes: Discrete Stochastic Dynamic Programming. Wiley Series Ενότητα 3: Train, K. (2009).Discrete Choice Methods with Simulation (2nd Edition). Cambridge University Press. Available at http://elsa.berkeley.edu/books/choice2.html Greene, W. Η. (2011). Econometric Analysis. 7th Edition, Prentice Hall. Chapters 17-18 (Models for Discrete Choice).
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-10-2017