ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Α΄.

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Α΄. / Canon Law. Church-State relations A
ΚωδικόςΔΙ17
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΔημήτριος Νικολακάκης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60005141

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Α΄.
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600054387
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές του ΠΜΣ : 1. θα έχουν εμβαθύνει στο εσωτερικό δίκαιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, το οποίο διδάχθηκαν σε μια πρώτη προσέγγιση στο προπτυχιακό στάδιο των σπουδών τους. 2. θα έχουν κατανοήσει το πλέγμα προστασίας του ατομικού δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 3. θα έχουν αποκτήσει μια σφαιρική εικόνα της ιστορικής εξέλιξης των σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας. 4. θα έχουν εμβαθύνει στην μελέτη βασικών ενοτήτων του εκκλησιαστικού δικαίου όπως η διάρθρωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τα μέλη της Εκκλησίας και οι διακρίσεις τους. 5. θα είναι σε θέση να εκπονούν επιστημονική εργασία με δικαιϊκό προσανατολισμό για κάποιο από τα ζητήματα που συζητούνται εντός της αίθουσας διδασκαλίας, υπό την καθοδήγηση του υπεύθυνου του μαθήματος
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εμβάθυνση στο εσωτερικό δίκαιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ιστορική εξέλιξη των σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας. Εμβάθυνση στη μελέτη του ατομικού δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας. Η διάρθρωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Τα μέλη της Εκκλησίας και οι διακρίσεις τους. 1Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ : ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ 2Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΡΩΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 3Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 4Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΥΣΗ 5Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ 6Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ 7Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 8Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ 9Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 10Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ : Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 11Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ : ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 12Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΟΙ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ 13Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥΣ (ΚΛΗΡΙΚΟΙ, ΛΑΪΚΟΙ, ΜΟΝΑΧΟΙ)
Λέξεις Κλειδιά
Εκκλησιαστικό δίκαιο, Κανονικό Δίκαιο, Σχέσεις Πολιτείας-Εκκλησίας, Θρησκευτική Ελευθερία, Αυτοκέφαλες Εκκλησίες, Αυτόνομες Εκκλησίες, Εκκλησία της Ελλάδος, Κληρικοί, λαϊκοί, μοναχοί.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
31-10-2014