Παιδαγωγική Ψυχολογία [ΠΑΙΔ.ΕΠ.]

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠαιδαγωγική Ψυχολογία [ΠΑΙΔ.ΕΠ.] / Pedagogical Psychology
Κωδικός2096
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΜαρία Ράντζου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60005513

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠαιδαγωγική Ψυχολογία [ΠΑΙΔ.ΕΠ.]
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600054990
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές που περάτωσαν με επιτυχία το μάθημα είναι σε θέση: α)να αναγνωρίζουν τους τρόπους ψυχοδιαγνωστικής αξιολόγησης παιδιών και εφήβων, β)να κατανοούν τους τρόπους μαθησιακής υποστήριξη και τα προγράμματα παρέμβασης στο οικογενειακό και στο σχολικό περιβάλλον, γ)να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, δ)να συγκεντρώνουν πληροφορίες για την εξέλιξη της παιδαγωγικής ψυχολογίας στις διάφορες χώρες και να μπορούν να εντοπίσουν ομοιότητες, διαφορές, κοινές προοπτικές αλλά και τις σύγχρονες προσεγγίσεις, ε)να μπορούν να εξετάσουν τα αίτια της συμπεριφοράς και τα κίνητρα μέσα από το πρίσμα διαφόρων θεωρητικών προσεγγίσεων, δίνοντας έμφαση τόσο στη βιολογική και φυσιολογική βάση των κινήτρων όσο και στην ηθολογική ερμηνεία των ενστίκτων, στ) να διαπιστώσουν τις μελλοντικές κατευθύνσεις και προοπτικές για την εξέλιξη της παιδαγωγικής ψυχολογίας και την παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών στον ελληνικό χώρο και διεθνώς.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Οι φοιτητές θα πληροφορηθούν για την Ψυχοδιαγνωστική αξιολόγηση και για τα Προγράμματα παρέμβασης για τους τρόπους ψυχοδιαγνωστικής αξιολόγησης παιδιών και εφήβων και για τα προγράμματα παρέμβασης στο οικογενειακό και στο σχολικό περιβάλλον. Θα γνωρίσουν την εξέλιξη της παιδαγωγικής ψυχολογίας στις διάφορες χώρες και τις μελλοντικές προοπτικές της.
Λέξεις Κλειδιά
Ηθική Ανάπτυξη, Θρησκευτική Ανάπτυξη, Διαχείριση Κρίσεων, Ψυχολογία του Εφήβου
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
α) χρήση του υπολογιστή και του προβολέα για την παρουσίαση μικρών ταινιών, τραγουδιών και ανακοινώσεων που αφορούν τις υποενότητες του μαθήματος β) χρήση διαδικτύου και αναζήτηση θεμάτων που αφορούν τις ενότητες του μαθήματος
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις602,4
Εξετάσεις301,2
Σύνολο903,6
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Προφορική εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Καψάλης, Α. (2013). Παιδαγωγική Ψυχολογία. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ράντζου, Μ. (2002). Η συγγνώμη και η συγχώρεση στην εφηβική ηλικία και η ορθόδοξη χριστιανική αγωγή. Θεσσαλονίκη:Αφοί Κυριακίδη.
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-02-2017