ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ECCLESIASTICAL LAW OF THE ESTATE
ΚωδικόςΧ227
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΔημήτριος Νικολακάκης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID60002333

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600055045
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί στο : 1. να περιγράφουν τον τρόπο, την διαδικασία δημιουργίας και το κανονικό καθεστώς διαχείρισης και διάθεσης της εκκλησιαστικής περιουσίας. 2. να γνωρίζουν το πώς βιοποριζόταν στο παρελθόν ο κλήρος. Εξετάζονται τα μέσα, με τα οποία πρέπει να εξασφαλίζεται η συντήρησή του βάσει της Αγίας Γραφής, της Ιεράς Παράδοσης και των κανόνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. 3. να κατανοούν και να αξιολογούν τις διατάξεις του κανονικού δικαίου σχετικά με την διοίκηση και διαχείριση της εκκλησιαστικής περιουσίας. 4. Εξετάζεται, επίσης, η ιδιαίτερη νομική μεταχείριση των κληρικών και των μοναχών σε σχέση με περιουσιακά ζητήματα (μισθοδοσία, ασφάλιση, συνταξιοδότηση, κληρονομική διαδοχή κ.α.).
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το δικαίωμα της Εκκλησίας προς απόκτηση περιουσίας. Προέλευση και δημιουργία της εκκλησιαστικής περιουσίας. Το κανονικό καθεστώς διαχείρισης και διάθεσης της εκκλησιαστικής περιουσίας. Ο βιοπορισμός του κλήρου. 1Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ : ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. 2Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΑΓΑΘΟΥ 3Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 4Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 5Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΤΟ ΑΝΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΤΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 6Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ι 7Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΙ 8Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ : ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 9Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 10Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Ο ΒΙΟΠΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ Ι 11Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Ο ΒΙΟΠΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΙΙ 12Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ (ΙΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ) 13Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ
Λέξεις Κλειδιά
Εκκλησιαστικό Δίκαιο, Κανονικό Δίκαιο, Εκκλησιαστικό Περιουσιακό Δίκαιο, Εκκλησιαστική Περιουσία, αναπαλλοτρίωτο, βιοπορισμός του κλήρου, μοναστηριακή περιουσία, κληρονομικό δίκαιο
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ι. Κονιδάρη, Εγχειρίδιο εκκλησιαστικού δικαίου, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2011.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Ι. Κονιδάρη, Το δίκαιον της μοναστηριακής περιουσίας από του θ΄ μέχρι του ιβ΄ αι., Αθήνα 1979. 2. Σπ. Τρωϊάνου-Γ.Πουλή, Εκκλησιαστικό δίκαιο, Αθήνα-Κομοτηνή 2003. 3. Γ.Σ. Αποστολάκη, Ακίνητη περιουσία των ορθοδόξων εκκλησιών στην Ελλάδα, Τρίκαλα-Αθήνα 2007. 4. Κ. Παπαγεωργίου, Χρησικτησία και εκκλησιαστική ακίνητη περιουσία. Θεωρία, νομολογία, Τρίκαλα-Αθήνα 2008. 5. Ν. Χατζημιχάλη, Αι περί ιδιοκτησίας απόψεις εν τη Εκκλησία κατά τους πρώτους αιώνας, Θεσσαλονίκη 1972.
Τελευταία Επικαιροποίηση
31-10-2014