ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / THEOLOGY AND EDUCATIONAL TECHNOLOGY
ΚωδικόςΥ207Π
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΕυάγγελος Πεπές
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID600000860

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600055048

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΘεολογική
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Δ (94)
ΗμερολόγιοΠέμπτη 15:00 έως 18:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν: * να κατανοούν τη σημασία και το ρόλο της Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία * να ερευνούν στο χώρο της θεολογικής επιστήμης με τη βοήθεια και τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών * να χρησιμοποιούν αργότερα, ως εκπαιδευτικοί, στην διδακτική διαδικασία τις εποπτικές και τις ερευνητικές δυνατότητες που τους παρέχει ο χώρος της Πληροφορίας και της εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (πολυμέσα, εκπαιδευτικό λογισμικό, διαδραστικός πίνακας, powerpoint, μάθηση και εκπαίδευση από απόσταση κ.ά).
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το περιεχόμενο αφορά στην επισκόπηση των επιμέρους προσεγγίσεων που σχετίζονται με την εισαγωγή και την ενσωμάτωση των σύγχρονων τεχνολογιών, που αποκαλούνται με τον όρο Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στο χώρο της Θεολογικής Επιστήμης και της έρευνας και ειδικότερα στη διδασκαλία του Μαθήματος των Θρησκευτικών στην Εκπαίδευση Θέματα: 1. Εισαγωγικά. Οι νέες τεχνολογίες στη θεολογία και στην εκπαίδευση. Γένεση-εξέλιξη-σύγχρονη κατάσταση 2. Συστήματα-εργαλεία πληροφορικής κατάλληλα για εφαρμογές στην εκπαίδευση (γενική θεώρηση, είδη) 3. Επεξεργασία κειμένου ποικίλης μορφής (μαθήματα, φυλλάδια, σχολικές εφημερίδες κλπ.) 4. Εργαλεία ΤΠΕ για την υποστήριξη της εποπτικής διδασκαλίας (powerpoint) 5. Διαδραστικός πίνακας 6. Εκπαίδευση από απόσταση: Μορφές και εργαλεία ασύγχρονης εκπαίδευσης 7. Εκπαίδευση από απόσταση: Μορφές και εργαλεία συγχρονικής εκπαίδευσης 8. Εκπαιδευτικό λογισμικό για το μάθημα των Θρησκευτικών 9. Εργαλεία σχεδίασης μαθημάτων με τη χρήση ΤΠΕ για τη διδασκαλία και για την αξιολόγηση των μαθητών 10. Η χρήση του διαδικτύου στην μαθησιακή διαδικασία 11. Πρακτική ἀσκηση - Εφαρμογές Ι 12. Πρακτική ἀσκηση - Εφαρμογές ΙΙ 13. Αποτίμηση: Οφέλη, προβλήματα και κίνδυνοι από την χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
Λέξεις Κλειδιά
θεολογία, τεχνολογία, εκπαίδευση από απόσταση, σύγχρονη- ασύγχρονη εκπαίδευση, διαδραστικός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις331,3
Εργαστηριακή Άσκηση60,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων301,2
Πρακτική (Τοποθέτηση)301,2
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο60,2
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων60,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών60,2
Εξετάσεις210,8
Σύνολο1385,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
α) Σταδιακές Πρόοδοι. β) Σεμιναριακές εργασίες. γ) Γραπτές εξετάσεις διάρκειας δύο (2) ωρών. δ) Προφορική εξέταση, εργασία. ε) Υποχρεωτική και επιτυχής συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ηρακλής Ρεράκης – Ευάγγελος Πεπές, Θεολογική Παιδεία και εκπαιδευτική τεχνολογία, εκδ. Δέσποινα Σφακιανάκη, Θεσσαλονίκη 2015. Ύλη εξετάσεων:Σελ: 21-40,55-98,101 - 119, 130 - 133, 135 - 145, 147 - 167.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1.Β. Κόμης, Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, εκδ Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα 2004. 2. Ιω. Κανάκης, Διδασκαλία και μάθηση με σύγχρονα μέσα επικοινωνίας, εκδ. Γρηγόρης, Αθήνα 1989. 3. Δ. Μαρτάκου, Εισαγωγή στα πλυμέσα, Multimedia και Εκπαίδευση, Πρακτικά διαλέξεων ημερίδας της Ε,Ε.Φ. και του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, εκδ, ΙΩΝ, Αθήνα 1995. 4. Ηλ. Ευθυμίου, - Χρ. Βιτσιλάκη, Νέες μορφές μάθησης και ο ρόλος της τεχνολογίας. Η περίπτωση της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών εκδ. Κυριακίδης Θεσσαλονίκη 2007. 5. Ν. Αβούρης, Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου – υπολογιστή, εκδ. Δίαυλος, Αθήνα 2000. 6. Ι. Κεκκές, Οι νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση. Ζητήματα σχεδιασμού και εφαρμογών: Φιλοσοφικές- κοινωνικές προεκτάσεις, Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Αθήνα 2004. 7. Ν. Ράπτης & Α. Ράπτη, Πληροφορική και Εκπαίδευση. Συνολική προσέγγιση. Τόμ. Α΄ , έκδ. συγγραφέων, Αθήνα 1999.
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-05-2017