ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙΙ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙΙ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ / CANON LAW III. CHURCH AND STATE RELATIONS
ΚωδικόςΥΕ19
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΔημήτριος Νικολακάκης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID60005095

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙΙ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600055061

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΘεολογική
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Δ (94)
ΗμερολόγιοThursdsay 12:00 to 14:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου των μαθημάτων οι φοιτητές θα είναι σε θέση : 1. να γνωρίζουν τις πηγές του κανονικού και του εκκλησιαστικού δικαίου. 2. να προσεγγίζουν κριτικά το εσωτερικό δίκαιο της Εκκλησίας και να κατανοούν την σχέση του δικαίου της Εκκλησίας με τις κοινωνικοπολιτικές και πολιτιστικές συνθήκες παραγωγής και εφαρμογής του 3. να περιγράφουν, να κατανοούν και να ερμηνεύουν τις σχέσεις της Πολιτείας : α. με τις θρησκευτικές κοινότητες γενικά και β. με την Εκκλησία της Ελλάδος. 4. Οι φοιτητές οφείλουν ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους να γνωρίζουν σε αδρές γραμμές το δίκαιο της Εκκλησίας της Ελλάδος και ιδιαίτερα την καταστατική νομοθεσία της στην ελληνική επικράτεια. 5. Το ίδιο ισχύει και για τα ιδιαίτερα εκκλησιαστικά καθεστώτα στην ελληνική επικράτεια (επαρχίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Άγιον Όρος, Εκκλησία της Κρήτης, Δωδεκάνησα).
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το εσωτερικό δίκαιο της Ορθόδοξης εκκλησίας. Το δίκαιο που διέπει τις σχέσεις της Πολιτείας και των θρησκευτικών κοινοτήτων γενικά, ιδιαίτερα δε τις σχέσεις της Πολιτείας και της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η θρησκευτικη ελευθερία.Το δίκαιο της Εκκλησίας της Ελλάδος και τα ιδιαίτερα εκκλησιαστικά καθεστώτα στην ελληνική επικράτεια. 1Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ : ΕΝΝΟΙΑ, ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. 2Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. 3Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ. ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ. 4Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (ΛΑΪΚΟΙ, ΚΛΗΡΙΚΟΙ, ΜΟΝΑΧΟΙ) 5Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 6Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 7Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Η ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ (ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΗ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ) 8Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ 9Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 10Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ –ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ 11Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΤΟ ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 12Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ, ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KAI ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 13Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: H ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ
Λέξεις Κλειδιά
Εκκλησιαστικό Δίκαιο, Κανονικό Δίκαιο, Σχέσεις Πολιτείας-Εκκλησίας, Θρησκευτική Ελευθερία, Εκκλησιαστικό Ποινικό Δίκαιο, Οικουμενικό Πατριαρχείο, Εκκλησία της Ελλάδος, Άγιον Όρος, Εκκλησία της Κρήτης, Δωδεκάνησα, Ορθόδοξη Διασπορά
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1) Ι. Κονιδάρη, Εγχειρίδιο εκκλησιαστικού δικαίου,εκδ. Σάκκουλα Α.Ε., Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2011. 2) Σπ. Τρωϊάνου-Γ.Πουλή, Εκκλησιαστικό δίκαιο, εκδ. Αντώνιος Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή 2003.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Θ. Γιάγκου-Γ. Πουλή, Πηγές του εκκλησιαστικού Ποινικού δικαίου, Θεσσαλονίκη 2007. 2. Ν. Μίλας, Το εκκλησιαστικόν δίκαιον της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, (μετ. Μ. Αποστολόπουλου), Αθήναι 1906. 3. Π. Μπούμη, Κανονικό Δίκαιο, Αθήνα 1991. 4. Π. Παναγιωτάκου, Σύστημα του εκκλησιαστικού δικαίου κατά την εν Ελλάδι ισχύν αυτού, τ. Γ΄-Δ΄, εν Αθήναις 1962-1957 (ανατ. Θεσσαλονίκη 1999). 5. Κ. Ράλλη, Ποινικόν Δίκαιον της Ορθοδόξου ανατολικής Εκκλησίας, Θεσσαλονίκη 1998. 6. G. ROBBERS, State and Church in the European Union, Baden-Baden 2005. 7. Grigorios Papathomas, L’ Église de Grèce dans l’ Europe unie, εκδ. Επέκταση, Κατερίνη 1998 8. Του αυτού, Le Patriarcat œcuménique de Constantinople (y compris la Politeia monastique du Mont Athos) dans l’ Europe unie, Κατερίνη 1998 9. Ι. Κονιδάρη, Ιδιαίτερα εκκλησιαστικά καθεστώτα στην ελληνική επικράτεια, Αθήνα-θεσσαλονίκη 2012.
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-11-2014