ΘΕΟΛΟΓΙΑ, ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘΕΟΛΟΓΙΑ, ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ) / THEOLOGY, NATURAL SCIENCES, AND ENVIRONMENT (SEMINAR)
ΚωδικόςΥΕ11
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΑικατερίνη Τσαλαμπούνη
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60005086

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘΕΟΛΟΓΙΑ, ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600055100
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Tο μάθημα αποβλέπει στην επαφή της Ορθόδοξης Θεολογίας με την ανάπτυξη των επιστημών διαχρονικά και ιδίως με τη Φυσική, τη Βιολογία και την Οικολογία.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετα την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν: (1) να αξιοποιούν τις θεολογικές τους γνώσεις στη συζήτηση σύγχρονων προβλημάτων και θεωριών που αφορούν στη δημιουργία και στη σχέση με τη φύση (2) να αναπτύσσουν διάλογο με τις φυσικές επιστήμες σε θέματα οικολογίας (3) να διαπιστώνουν τα επιστημολογικά όρια των φυσικών επιστημών και τις δυνατότητες της θεολογίας (4) να διακρίνουν και να περιγράφουν το διάλογο Θεολογίας και φυσικών επιστημών μέσα στην ιστορία από το Βυζάντιο έως σήμερα (5) να διαχειρίζοντα στα διεθνή Fora θέματα οικολογίας εξ επόψεως θεολογίας σε συνεργασία με τις επιστήμες
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Tο μάθημα αποβλέπει στην επαφή της Ορθόδοξης Θεολογίας με την ανάπτυξη των επιστημών διαχρονικά και ιδίως με τη Φυσική, τη Βιολογία και την Οικολογία. 1η ενότητα: Ιστορία των Φυσικών Επιστημών Ι (Ε. Αντωνοπούλου) 2η ενότητα: Ιστορία των Φυσικών Επιστημών ΙΙ (Ε. Αντωνοπούλου) 3η ενότητα: Οικολογία και Αγία Γραφή (Αικ. Τσαλαμπούνη) 4η ενότητα: Βιβλική εσχατολογία και περιβάλλον (Αικ. Τσαλαμπούνη) 5η ενότητα: Οικολογική ηθική (Μ. Βάντσος) 6η ενότητα: Διεπιστημονικότητα: το παράδειγμα της βιοθηθικής (Μ. Βάντσος) 7η ενότητα: Αναζητώντας τη ζωή (Ζ. Σκούρας) 8η ενότητα: Το φως της Φυσικής (Α. Λιόλιος) 9η ενότητα: Εισαγωγικά της Εξαημέρου του Μ. Βασιλείου (Δ. Λιάλιου) 10η ενότητα: Το κοσμοείδωλο της επιστήμης και της Θεολογίας- η εξέλιξη της δημιουργίας (Δ. Λιάλιου) 11η ενότητα: Γεωλογικά συστήματα και γεωποικιλότητα (Σ. Παυλίδης) 12η ενότητα: Για μία νέα Εξαήμερο (Δ. Λιάλιου) 13η ενότητα: Διεπιστημονικά συμπεράσματα
Λέξεις Κλειδιά
Θεολογία, Ιστορία επιστημών, Φυσική, Βιολογία, Οικολογία.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
(1) Ηλεκτρονική υποστήριξη του μαθήματος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του blackboard (2) Χρήση e-mail για την επικοινωνία και την υποβολή εργασιών (3) Χρήση προγραμμάτων Η/Υ (για παράδειγμα PowerPoint) για τη διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις753
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων100,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών150,6
Γραπτή εξέταση
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις 2 γραπτές εργασίες (πίστωση 4 βαθμών)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1.N. Mατσούκα, Επιστήμη Φιλοσοφία και Θεολογία στην Εξαήμερο του Μ. Βασιλείου, Εκδ. Κυριακίδη,Θεσσαλονίκη 2016. 2. Ν. Ματσούκα, Ιστορία της Φιλοσοφίας, Εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2016, σσ. 609- 745.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
I.Λ. ΓΑΛΑΝΗΣ, Άνθρωπος και κτίση στη βιβλική παράδοση (ΒΒ 44), Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2009 Κ.Ι. ΖΑΧΟΣ, Η Χαμένη Οικειότητα: η Οικολογική Κρίση υπό το Φως του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητή, Τerra incognita, Λάρισα 1998 ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ, Η κτίσις ως ευχαριστία. Θεολογική προσέγγιση στο πρόβλημα της Οικολογίας, Ακρίτας, Αθήνα 1992 Κ. ΖΟΡΜΠΑΣ, Εκκλησία και φυσικό περιβάλλον, Τέρτιος, Κατερίνη 1998 Α. ΚΕΣΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, A. Άνθρωπος και φυσικό περιβάλλον: σπουδή στον Άγιο Συμεών τον Νέο Θεολόγο. Αθήνα: Δόμος 1989 Γ. ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ, Η εμπειρική θεολογία στην οικολογία και την πολιτική, Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 1994 Η. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Θεολογική Οικολογία: Θεωρία και Πράξη, Μαυρομμάτη, Αθήνα 1994 ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ WARE, Οικολογική κρίση και ελπίδα. Ορθοδοξία και Οικολογία 1. Μετάφρ. Π. Τσαλίκη-Κιοσόγλου κ.ά., Ακρίτας, Αθήνα 2008 GEORGE L. CLARKE, Elements of ECOLOGY, JOHN WILEY & SONS: New York 1954. ANNA BRAMWELL, ECOLOGY IN THE 20TH CENTURY A HISTORY, Yale University Press New Haven and London 1989. DAVID W. ORR, The Nature of Design, Ecology, Culture, and Human Intention, Oxford (Univ. Press) 2002. LAWRENCE B. SLOBODKIN, A Citizen's Guide to Ecology, Oxford (Univ. Press) 2003. Laura Marie Hartman, An Ethics of Consumption: Christianity, Economy, and Ecology, University of Virginia May, 2008. THOMAS N. SHERRATT - DAVID M. WILKINSON, Big Questions in Ecology and Evolution, Oxford (Univ. Press) 2009. SCIENCE: PETER HARRISON, THE FALL OF MAN AND THE FOUNDATIONS OF SCIENCE, Cambridge University Press 2007. DAVID SÉNÉCHAL, HISTOIRE DES SCIENCES, Université de Sherbrooke, Faculté des Sciences, Décembre 2004. DEREK TURNER, Making Prehistory. Historical Science and the Scientific Realism Debate, Cambridge University Press 2007. SAMIR OKASHA, Philosophy of Science: A Very Short Introduction, Oxford (Univ. Press) 2002. JOHN LOSEE, A Historical Introduction to the Philosophy of Science, Oxford (Univ. Press) 1972, 2001. STEPHEN GAUKROGER, The Emergence of a Scientific Culture. Science and the Shaping of Modernity, 1210–1685, CLARENDON PRESS - OXFORD 2006. PAUL WALDAU - KIMBERLEY PATTON, A Communion of Subjects: Animals in Religion, Science, and Ethics, Columbia University Press 2006. THOMAS DIXON, GEOFFREY CANTOR - STEPHEN PUMFREY, SCIENCE AND RELIGION. New Historical Perspectives, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS 2010. NICHOLAS SAUNDERS, DIVINE ACTION AND MODERN SCIENCE, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS 2002. SALMON - EARMAN - GLYMOUR - LENNOX - MACHAMER MCGUIRE - NORTON - SALMON – SCHAFFNER, Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Επιστήμης, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛEIO 2001. IAN HACKING, ΑΝΑΠΑΡΙΣΤΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΝΤΑΣ. Εισαγωγικά Θέματα στη Φιλοσοφία της Φυσικής Επιστήμης, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ 2002. Γ. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗΣ – Δ. ΔΙΑΛΕΤΗΣ _ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΓΑΒΟΓΛΟΥ, Οι Επιστήμες στην Αρχαία Ελλάδα, στο Βυζάντιο και στο Νεότερο Ελληνισμό, ΕΑΠ, Αθήνα 2001. Δ. ΦΡΑΓΚΑΤΖΗ, Η συμβολή των Εκκλησιαστικών Πατέρων Μεγάλου Βασιλείου και Αγίου Γρηγορίου Νύσσης στο Διάλογο Φιλοσοφίας, Θεολογίας και Επιστήμης, (μετ. εργασία) ΑΠΘ, 2008.
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-11-2016