ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ: ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ: ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ / INSIGHTS 2
Κωδικός09EM11
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΑρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20002526

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-15

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 3
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν9512

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ: ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία8
Class ID
600055153

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΠολυτεχνείο (πτέρυγα Α)
ΌροφοςΌροφος 1
Αίθουσα205 (24)
ΗμερολόγιοΠέμπτη 09:00 έως 17:00
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
The course requires successful completion during previous semesters of at least two courses on urban design and urban and regional planning.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα: - κατανοούν τις βασικές έννοιες του πολεοδομικού σχεδιασμού - έχουν εξοικειωθεί με τα βασικά εργαλεία του πολεοδομικού σχεδιασμού - έχουν εξασκηθεί στην χρήση των βασικών εργαλείων του πολεοδομικού σχεδιασμού στη πράξη - αναγνωρίζουν την συνέχεια με υπερκείμενα επίπεδα σχεδιασμού - κατανοούν την έννοια της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης - αναγνωρίζουν τις περιβαλλοντικές διαστάσεις του πολεοδομικού σχεδιασμού σε τοπικό περιφερειακό και πλανητικό επίπεδο - αναγνωρίζουν τη συνέχεια του πολεοδομικού σχεδιασμού με υπερκείμενο επίπεδα χωρικού σχεδιασμού καθώς και με τον αστικό σχεδιασμό - αναπτύξουν ικανότητες σύνθεσης πολυεπίπεδων στρατηγικών για το αστικό περιβάλλον - έχουν εξασκηθεί στην οργάνωση και παρουσίαση ολοκληρωμένων πολεοδομικών προτάσεων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αντικείμενο του εργαστηρίου είναι η κριτική επανεξέταση αστικών παρεμβάσεων που έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί στον ευρωπαϊκό χώρο από το 2000 και μετά, έχοντας σαφή προσανατολισμό στην προώθηση της βιωσιμό-τητας των πόλεων Η διαδικασία επεξεργασίας του θέματος ισοδυναμεί με διαδικασία ‘αντί-στροφης μηχανικής’ (reverse engineering) που καλούνται να διαχειριστούν οι φοιτητικές ομά-δες σε δυο φάσεις, καθεμία διάρκειας 6 εβδο-μάδων ως εξής: Α. Συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων και περιγραφή του τρόπου που τέθηκε το ζήτημα στην ομάδα σχεδιασμού (π.χ. αρχική ανάθεση, προέλευση χρηματοδότησης, πολιτική νομιμο-ποίηση, κλπ.) και στη συνέχεια αποκωδικοποί-ηση της διαδικασίας που ακολούθησε η διατύ-πωση της πρότασης (π.χ. τεχνικές αναλυτικής τεκμηρίωσης, διάγνωσης και λήψης αποφάσε-ων, καθορισμός προτεραιοτήτων και στόχων, σχεδιαστικές αρχές, κλπ.). Β. Κριτικός επανασχεδιασμός της αρχικής πρό-τασης με αξιολόγηση εναλλακτικών προτάσεων ως προς κρίσιμες παραμέτρους λήψης αποφά-σεων και σχεδιασμού που απαντούν στα ζητή-ματα που εντοπίστηκαν από την αξιολόγηση στην προηγούμενη φάση. Ο επανασχεδιασμός αξιολογείται εκ νέου ως προς την προώθηση της βιωσιμότητας με την αποτίμηση των θετι-κών και αρνητικών επιπτώσεων της νέας πρό-τασης και των πιθανών δυσκολιών που θα μπορούσαν να εμφανιστούν κατά την υλοποίη-σή της. Το μάθημα περιλαμβάνει την παρακολούθηση video διαλέξεων από ειδικούς και συζητήσεις σε ευρύ φάσμα γενικών και ειδικών θεμάτων. Επίσης έχουν προσκληθεί για διαλέξεις η Γε-ωργία Γεμεντζή, Δρ Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος, η Αθηνά Γιαννακού, Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΑΠΘ, η Μάγδα Πι-τσιάβα, Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτικών Μη-χανικών ΑΠΘ, και η Νατάσα Τασοπούλου, Δρ. Πολεοδόμος-Χωροτάκτης
Λέξεις Κλειδιά
Αστικές Παρεμβάσεις, Βιώσιμες Πόλεις, Πολεοδομικός Σχεδιασμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
 • Επιλεγμένοι ιστότοποι , Μελέτες και Σχέδια
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Τόσο κατά τη διδασκαλία όσο και κατά την επεξεργασία του θέματος χρησιμοποιούνται ΤΠΕ (προγράμματα παρουσίασης, σχεδίασης και αναπαράστασης). Το εργαστήριο χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική υποστήριξη μαθημάτων του ΑΠΘ. Η επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σεμινάρια
Εργαστηριακή Άσκηση
Φροντιστήριο
Παρουσιάσεις εργασιών από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση βασίζεται στις επιδόσεις των ομάδων στις τρεις φάσεις, καθεμία από τις οποίες έχει το 25% του τελικού βαθμού, ενώ με 25% αξιολογείται η παρουσία και συμμετοχή στο μάθημα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
• Ανδρικοπούλου Ε., Γιαννακού Α., Καυκαλάς Γ. και Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Μ., Πόλη και πολεοδομικές πρακτικές, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ 2014 • Hall, T., Αστική Γεωγραφία, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ 2005.
 • Stevenson D. Πόλεις και αστικοί πολιτισμοί, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ 2007. • Γοσποδίνη Α., Μπεριάτος Η. (επιμέλεια) Τα νέα αστικά τοπία και η ελληνική́ πόλη, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ 200 • Δελαδέτσιμας Π.Μ. Οι Ασφαλείς Πόλεις, Εκδόσεις ΕΞΑΝΤΑΣ 2009.
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-11-2015