ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος

ΤίτλοςΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / STRATEGIC SPATIAL PLANNING: THESSALONIKI METROPOLITAN AREA
Κωδικός06EE10
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΑρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20002429

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-15

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 8
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν636

Πληροφορίες Τάξης

ΤίτλοςΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600055176
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής ΠεριοχήςΠρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
 • Ανάπτυξης ΔεξιοτήτωνΜαθήματα που δεν στοχεύουν στην παροχή επιστημονικής γνώσης στο αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στην καλλιέργεια και ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτων των φοιτητών. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι τα μαθήματα επιχειρηματικότητας και ενδεχομένως και οι ξένες γλώσσες.
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του μαθήματος αναφέρονται στην κατανόηση των εννοιών, των μηχανισμών και των διαδικασιών του στρατηγικού χωρικού σχεδιασμού. Η επιτυχής ολοκλήρωση του μαθήματος συνεπάγεται ότι οι φοιτητές/τριες θα μπορούν να αναλύουν και να χειρίζονται τα συναφή ζητήματα και να συντονίζουν τη σύνταξη ενός στρατηγικού σχεδίου χωρικών παρεμβάσεων στη μητροπολιτική κλίμακα. Οι φοιτητές θα μπορούν επίσης να διατυπώνουν, να παρουσιάζουν και να υποστηρίζουν τις απόψεις τους σε γραπτό και προφορικό λόγο.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα έχει ως αντικείμενο τον προγραμματισμό της χωρικής ανάπτυξης και αποσκοπεί στην κατανόηση των μηχανισμών χωρικής οργάνωσης και στην εξοικείωση με τις διαδικασίες σύνταξης ενός στρατηγικού σχεδίου χωρικών παρεμβάσεων. Το μάθημα περιλαμβάνει εισηγήσεις από τα μέλη της διδακτικής ομάδας σε θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα του χωρικού σχεδιασμού καθώς και συζητήσεις και παρουσιάσεις ενδιάμεσων φάσεων επεξεργασίας του θέματος από τις φοιτητικές ομάδες. Το θέμα αναφέρεται στη σύνταξη ενός στρατηγικού σχεδίου χωρικών παρεμβάσεων για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης. Η ανάλυση στηρίζεται στις μελέτες και προτάσεις για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης που έχουν γίνει από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης και τους λοιπούς φορείς της περιοχής, καθώς και σε συμπληρωματικά στοιχεία και πληροφορίες που είναι διαθέσιμες μέσα από το σύστημα ηλεκτρονικής υποστήριξης μαθημάτων του ΑΠΘ. Το θέμα ολοκληρώνεται με τη διαμόρφωση και παράδοση ενός πλαισίου στρατηγικών παρεμβάσεων και τη σχεδιαστική απεικόνισή του. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τη συμμετοχή στις ενδιάμεσες συζητήσεις και παρουσιάσεις, την τελική παράδοση του θέματος και την προφορική εξέταση.
Λέξεις Κλειδιά
Χωρικές Παρεμβάσεις, Χωροταξική Οργάνωση, Στρατηγικός Σχεδιασμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Μέσα από το σύστημα ηλεκτρονικής υποστήριξης μαθημάτων του ΑΠΘ: 1) Ανακοινώσεις και οδηγίες, 2) πρόγραμμα του μαθήματος, 3) όλες οι διαλέξεις των διδασκόντων, 4) αναλυτικά φυλλάδια οδηγιών για τον τρόπο εκπόνησης του θέματος, 5) αναλυτικό υλικό για το θέμα (τα πρωτότυπα των σχεδίων και μελετών για τη Θεσσαλονίκη, υπόβαθρα χαρτών), 6) ηλεκτρονική κατάθεση όλων των εργασιών των ομάδων των φοιτητών (επεξεργασία του θέματος σε τρία μέρη), 7) πληροφορίες διδασκόντων (τηλ. και email επικοινωνίας), 8) Βιβλιογραφία γενική και ειδική (π.χ. πρωτότυπα κείμενα στρατηγικών σχεδίων 4 ευρωπαϊκών πόλεων ή ιστότοποι βιβλιογραφίας Υπουργείων και ηλεκτρονικών ελληνικών περιοδικών), 9) ιστότοποι στρατηγικών σχεδίων ευρωπαϊκών πόλεων (άμεση ενημέρωση για την πορεία των σχεδίων).
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςΣυνολικές για το εξάμηνο ώρες που πρέπει να αφιερώσουν οι φοιτητές για την αντίστοιχη μαθησιακή δραστηριότητα. Συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος στην τάξη, το εργαστήριο, το πεδίο κλπ.ECTSΟι πιστωτικές μονάδες (ECTS) της αντίστοιχης μαθησιακής δραστηριότητας. Κάθε μονάδα αντιστοιχεί σε 25 ώρες φόρτου εργασίας των φοιτητών.ΑτομικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα δεν απαιτείται συνεργασία μεταξύ των φοιτητώνΟμαδικάΓια τη μαθησιακή δραστηριότητα οι φοιτητές συνεργάζονται σε ομάδεςErasmusΗ μαθησιακή δραστηριότητα προσφέρεται στους φοιτητές των προγραμμάτων ανταλλαγής
Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τη συμμετοχή στις ενδιάμεσες συζητήσεις και παρουσιάσεις, την τελική παράδοση του θέματος και την προφορική εξέταση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών., ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Προφορική Εξέταση (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών., ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Δημόσια Παρουσίαση (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών., ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Έκθεση / Αναφορά (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών.)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Στο μάθημα προτείνονται εναλλακτικά τα βιβλία: • ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ Λ., ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ Ν. (επιμέλεια), Η Θεσσαλονίκη στο μεταίχμιο: η πόλη από τη σκοπιά των αλλαγών, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ 2008. • ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε., ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Α., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ. και ΠΙΤΣΙΑΒΑ M., Πόλη και πολεοδομικές πρακτικές, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ 2014.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Κείμενα και χάρτες των βασικών Σχεδίων της μητροπολιτικής περιοχής Θεσσαλονίκης (Χωροταξική Μελέτη 1966-68, Ρυθμιστικό Σχέδιο 1985, Στρατηγικό Σχέδιο 2002, Επικαιροποιημένο Ρυθμιστικό Σχέδιο 2010) και άλλων προτάσεων για το μέλλον της Θεσσαλονίκης. Κείμενα που αναλύουν την υπάρχουσα κατάσταση της μητροπολιτικής περιοχής Θεσσαλονίκης (Κεφάλαια της Μελέτης Επικαιροποίησης του Ρυθμιστικού Σχεδίου). Κείμενα των Στρατηγικών Σχεδίων Λονδίνου, Βαρκελώνης, Πράγας, Πόρτλαντ και σύνδεση με τους αντίστοιχους ιστότοπους.
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-11-2015