ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ: ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ: ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ / INTRODUCTION TO PEDAGOGY: ISSUES OF EDUCATIONAL TRAINING AND PEDAGOGICAL PROSESSIONALISM
Τίτλος στα ΓερμανικάEinführung in die Pädagogik: Themen der pädagogischen Ausbildung und der pädagischen professionalität
ΚωδικόςΠΑΙ103
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Χαρακτηρισμός ΜαθήματοςΠΠΔΕ 1
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280003898

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 161
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2015-2019)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 54
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό116

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ: ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600056696
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι πρωτοετείς φοιτητές θα σχηματίσει μια ολοκληρωμένη άποψη για την επιστήμη της Παιδαγωγικής,για τους επιμέρους κλάδους της, για τη μέθοδο έρευνας του γνωστικού της αντικειμένου, για τους παράγοντες της τάξης (μαθητής, εκπαιδευτικός και μορφωτικά αγαθά), για την έννοια του Αναλυτικού προγράμματος, για τους παράγοντες που καθορίζουν τη σχολική τους επίδοση. Προπάντων όμως οι φοιτητές θα έχουν καταλάβει ότι η Παιδαγωγική είναι αναπόσπαστο και αναγκαίο κομμάτι των σπουδών τους, αφού δεν νοείται εκπαιδευτικός χωρίς παιδαγωγική κατάρτιση ή καλύτερα δεν νοείται ότι αρκεί η επιστημονική γνώση για να είναι κάποιος εκπαιδευτικός.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός της παράδοσης αυτής είναι να εξετάσει βασικά θέματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης και ειδικά θέματα της παιδαγωγικής διαδικασίας. Στο πρώτο μέρος διερευνώνται τα εξής θέματα: η Παιδαγωγική Επιστήμη, μέθοδοι έρευνας, μέσα αγωγής και διδασκαλίας, διαπολιτισμική εκπαίδευση. Στο δεύτερο μέρος εξετάζονται οι εξής ενότητες: σχολείο, εκπαιδευτικός και μαθητής, ο μαθητής στη σχολική τάξη και οι προϋποθέσεις για τη σχολική του επίδοση, προβλήματα και η παιδαγωγική αντιμετώπισή τους κατά την διάρκεια της διδασκαλίας, το Αναλυτικό Πρόγραμμα, η διδασκαλία, το σχολικό βιβλίο, αξιολόγηση και βαθμολόγηση της σχολικής επίδοσης του μαθητή. Τρόπος αξιολόγησης: Γραπτές εξετάσεις
Λέξεις Κλειδιά
Αντικείμενο της Παιδαγωγικής, μαθητής - εκπαιδευτικός - αναλυτικό πρόγραμμα, τάξη, διδασκαλία, μάθηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις783,1
Φροντιστήριο
Εξετάσεις
Σύνολο783,1
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αξιολόγηση: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ξωχέλλης, Π.Εισαγωγή στην Παιδαγωγική. 8η έκδοση. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη 2015.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Χατζηδήμου, Δ. Εισαγωγή στην Παιδαγωγικής. 10η έκδοση. Θεσσλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. Πυργιωτάκης, Ι. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 2000.
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-09-2016