ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Α΄

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Α΄ / Themes of the History of the Byzantine spiritual life I
ΚωδικόςΕΟ11
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΚωνσταντίνος Χρήστου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60002699

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Α΄
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600056850
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Γνώσεις βυζαντινής ιστορίας
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η μελέτη και έρευνα των διαφόρων συνιστωσών που συνέβαλαν στην δημιουργία της βυζαντινής πολιτιστικής σύνθεσης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η πολιτιστική κληρονομιά του αρχαίου κόσμου στην μορφή την οποία είχε κατά την ύστερη αρχαιότητα και ο Χριστιανισμός, έτσι όπως διαμορφώθηκε κατά τον 4ο αιώνα αποτέλεσαν τους δύο παράγοντες της σύνθεσης. 1. Η κληρονομιά του αρχαίου κόσμου. 2. Η στροφή προς την θρησκευτικότητα. 3. Ο νεοπλατωνισμός 4. Η ύστερη αρχαιότητα ως προθάλαμος της βυζαντινής περιόδου. 5. Αντιπαράθεση Χριστιανών και εθνικών. 6. Η εκλεκτική οικείωση του ελληνικού πολιτισμού από τους Χριστιανούς 7. Ο εκχριστιανισμός της κοινωνίας. 8. Η Εκκλησία ως κοινωνικός και πολιτικός παράγων 9. Η εκπαίδευση κατά την πρώϊμη βυζαντινή περίοδο. 10. Η επιστήμη μεταξύ παγανισμού και Χριστιανισμού. 11. Ο εκχριστιανισμός του Κράτους. 12. Ο Ιουστινιανός Α’ και η πολιτιστική ολοκλήρωση της πρώϊμης βυζαν- τινής περιόδου. 13. Αποτίμηση.
Λέξεις Κλειδιά
Αρχαίος κόσμος, εκχριστιανισμός, πολιτισμός, Ιουστινιανός Α'.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων90
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών167
Σύνολο257
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εργασία και παρουσίασή της στο μάθημα. Προσμετράται θετικά η συμμετοχή των φοιτητών.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Γενική βιβλιογραφία της περιόδου
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Προτείνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές βιβλιογραφία σχετική με το αντικείμενο του μαθήματος και με το θέμα της εργασίας που έχουν αναλάβει.
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-11-2015