ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ / ROMANTICISM
Τίτλος στα ΓερμανικάRomantik
ΚωδικόςΛΠ_002
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600003393

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο (2012-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 4
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Λογοτεχνία-ΠολιτισμόςΥποχρεωτικό Κατ' ΕπιλογήνΧειμερινό/Εαρινό-9

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600057850
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνωριμία με τους βασικούς εκπροσώπους του ευρωπαικού ρομαντισμού και το έργο τους. Εξοικείωση με τους θεωρητικούς προβληματισμούς, τις θεματικές,τα μοτίβα και τις τεχνικές γραφής του κινήματος Εξάσκηση στην αυτόνομη βιβλιογραφική αναζήτηση, δομηση και παρουσίαση μιας προφορικής ερευνητικής εργασίας Εξάσκηση στην οργάνωση και εκπόνηση μιας ατομικής γραπτής εργασίας
Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στον ευρωπαικό ρομαντισμό: εκκινώντας από τον γερμανικό ρομαντισμό και μέσα από διαφορετικών ειδών κείμενα οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις θεωρητικές αρχές, τις βασικές θεματικές αλλά και τις τεχνικές γραφής του σημαντικού αυτού κινήματος. Γλωσσα διδασκαλίας η ελληνική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις783,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων622,5
Εκπόνηση μελέτης (project)602,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1004
Σύνολο30012
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Προφορική παρουσίαση και τελική γραπτή εργασία
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Άιχεντορφ, Γιόσεφ φον Από τη ζωή ενός ακαμάτη, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 1992 Behler, Ernst, German romantic literary theory, Cambridge University Press, 1993. Behler, Ernst, «The Theory of Irony in German Romanticism», Frederick Garber (ed.), Budapest 1988. Benjamin, Walter, Σάρλ Μπωντλαίρ. Ένας λυρικός στην ακμή του καπιταλισμού, μτφρ. Γιώργος Γκουζούλης, Αθήνα: Αλεξάνδρεια 1994 Berlin, Isaiah, Oι Ρίζες του Ρομαντισμού, Αθήνα, Scripta 2002 Bernbaum, Ernest , Guide through the romantic movement Ronald Press 1949. Black, Joel: Literary Sources of Romantic Psychology. In Sondrup, Steven (Ed.), Nonfictional Romantic Prose. Amsterdam 2004, p. 365-376. Bogards, R, H. Neumeyer, ‘Der Mensch in der Nacht–die Nacht im Menschen. Aufgeklärte Wissenschaften und romantische Literatur’, Behler, Ernst; Frank, Manfred; Hörisch, Jochen; Oesterle, Günter (Hg.), Athenäum. Jahrbuch für Romantik, Jg 11 (2002): 13–40 Brawn, Marshal (ed.), The Cambridge History of Literary Criticism, Vol. 6, Romanticism, Cambridge University Press, Cambridge 2000. Butler, Marilyn, Romantics, Rebels and Reactionaries, Oxford, OUP 1981 Cohen, Ralph (ed.), Future Literary Theory, 1989 Colebrook, Claire, Irony, London: Routledge 2004 Curran, Stuart (ed.), British Romanticism, Cambridge, CUP 1993 Cusack, Andrew Wanderer in 19th-century German literature Λονδίνο, Camden House, 2008 Dane, Joseph A., The Critical Mythology of Irony, Athens and London: The University of Georgia Press 1991 Dastur, Françoise, Δοκίμιο για το πεπερασμένο, μτφρ. Βίκυ Σιδηροπούλου, Αθήνα: Scripta 1999 de Man, Paul, Blindness and Insight. Essays in the Rhetoric of Contemporary Criticism, London: Methuen 21986 Ellenberger, Henry. Τhe Discovery of the Unconscious, New York 1970 Ferber, Michael: A companion to European Romanticism. Blackwell 2005. Furst, Lilian R., Ρομαντισμός , Ερμής, 1974 Gay, Peter, The Νaked Heart, Λονδίνο 1995 Genette, Gérard, Introduction à l'architexte, Seuil, 1979 Hamburger, Käte, Die Logik der Dichtung, 1957, 1968² Hanke, Amala, Spatiotemporal consciousness in English and German romanticism : a comparative study of Novalis, Blake, Wordsworth, and Eichendorff Peter Lang, 1981. Herdman, John, The double in nineteenth-century fiction : the shadow life, MacMillan, 1990. Hohendahl, Peter Uwe – Gilman, Sander (επιμ.), Heinrich Heine and the Occident. Multiple Identities, Multiple Receptions, Lincoln and London: University of Nebraska Press 1991 Jankélévitch, Vladimir, Η ειρωνεία, μτφρ. Μιχάλης Καραχάλιος, Πλέθρον, Αθήνα 1997 Jennings, Lee, „The downward Trancendence: Hoffmanns Bergwerke zu Falun“, DVjs 59/85, 278-289. Lacoue-Labarthe, Ph. & J.-L. Nancy, L'absolu littéraire, Seuil, 1978 Lang, Candace, Irony/Humour. Critical Partadigms, Baltimore & London: The Johns Hopkins University Press 1988 Michael Lowy/ Robert Sayre, Eξέγερση και Μελαγχολία: ο ρομαντισμός στους αντίποδες της Νεωτερικότητας, Lokke, Kari: The romantic Fairy Tale. In Ferber, Michael: A Companion to European Romanticism. p. Νοβαλις, Η προσδοκία. Χαίνριχ φον Οφτερντιγκεν, Μεταφραση Θεόδωρος Λουπασάκης. Αθήνα, Σμίλη 2003 Paulin, Roger: German Romantic Fiction. In Ferber, Michael: A Companion to European Romanticism. p. Pénisson, Pierre, “Heine en francais”, Μετάφραση 4 (Σεπτέμβριος 1998) σσ. 87-90 Pipkin, James: Englisch and German Romanticism: Cross-Currents and Controversies. Heidelberg 1985. Porter, Ρ, & M. Teich (επιμ.), Romanticism in National Context, Cambridge, CUP 1988 Richardson, Alan: Romanticism, the Unconsious and the Brain. In Sondrup, Steven (Ed.), Nonfictional Romantic Prose. Amsterdam 2004, p. 349-364 Schmitz-Emans, Monika: Theories of Romanticism. In Sondrup, Steven (Ed.), Nonfictional Romantic Prose. Amsterdam 2004, Schmitz-Emans, Monika Einführung in die Literatur der Romantik, 3. Auf, Einführungen Germanistik (Darmstadt: WBG, 2009). Schmitt, Hans-Jürgen, Romantik, Die Deutsche Literatur in Text und Darstellung, Bd. 8-9 (Stuttgart: P. Reclam, 1974). Schoentjes, Pierre, Poétique de l’ironie, Paris: Seuil 2001 Sondrup, Steven (Ed.), Nonfictional Romantic Prose. Amsterdam 2004. Starobinski, Jean, La mélancholie au mirroir. Trois lectures de Baudelaire, Paris: Julliard 1989 Szondi, Peter, Δοκίμια. Xέλντερλιν, Σλέγκελ, Σίλλερ, μτφρ. Στέλλα Nικολούδη, Eστία, 1999 Todorov, T., Théories du symbole, Seuil, 1977 Uerlings, Herbert Theorie der Romantik (Stuttgart: Reclam, 2000). Vaughan, William German Romantic Painting . Yale University Press, 1980 Wellek, R., «Genre Theory, the Lyric and Erlebnis», in Discriminations, 1970 Wight, Doris, „Masochism, Mourning, Melancholia. A Freudian interpretation of E.T.A. Hoffmann´s Tale, The Mines of Falun”, Germanic Notes 21, 1990, 50-55. Wright, Elisabeth: E.T.A. Hoffmann and the Rhetoric of Terror, London 1978. Ziolkowski, Theodore: “Mines of the Soul: An institutional Approach to Romanticism”, In: James Pipkin: Englisch and German Romanticism: Cross-Currents and Controversies. Heidelberg 1985, 365-390. Αγγελάτος, Δημήτρης, Πραγματικότης και ιδανικόν. Ο Άγγελος Βλάχος και ο αισθητικός κανόνας της αληθοφάνειας (1857-1901), Αθήνα: Μεταίχμιο 2002 Δημαράς, Κ.Θ., «Η δεξίωση του Heine στον χώρο της ελληνικής παιδείας» στο: Ελληνικός Ρωμαντισμός, Αθήνα: Ερμής 1982 Λαζανάς, Βασ., Ερρίκος Χάινε. Ο ερωτικός, ο φιλελεύθερος, ο κοινωνικός πρωτοπόρος. Κριτική ανάλυση του έργου του μεγάλου ποιητή, Αθήνα 1995 Σίλλερ, Φρήντριχ, Περί αφελούς και συναισθηματικής ποιήσεως, μτφρ. Π. Kονδύλης, Στιγμή, 1985
Τελευταία Επικαιροποίηση
31-01-2017