ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι: ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘΕΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι: ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ / EMPIRICAL RESEARCH I: LINGUISTIC NEEDS ANALYSIS
Τίτλος στα ΓερμανικάEmpirische Forschung I: sprachliche Bedarfsanalyse
ΚωδικόςΑΚ0144
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Γνωστικό ΑντικείμενοΑ΄ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Χαρακτηρισμός ΜαθήματοςΠΠΔΕ 2
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280011076

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 3
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣΧειμερινό/Εαρινό-6

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2015-2019)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 36
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό ΚατεύθυνσηςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘΕΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι: ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600057852

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΦιλοσοφική (Νέα)
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 109 (128)
ΗμερολόγιοΠέμπτη 18:30 έως 21:00
Τύπος Μαθήματος
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες και οι φοιτητές • θα έχουν αναπτύξει δεξιότητες εφαρμογής της ανάλυσης γλωσσικών αναγκών ιδιαίτερα στο πεδίο της πειραματικής φωνητικής, ώστε να διεξάγουν αυτόνομη έρευνα, • θα αξιολογούν τα δεδομένα εμπειρικών ερευνών και θα αξιοποιούν τα αποτελέσματα για την επίλυση προβλημάτων στην προφορά, • θα προβαίνουν σε προβλέψεις για τις φωνητικές αποκλίσεις που πρόκειται να παρουσιάσουν έλληνες/ίδες μαθητές/τριες της γερμανικής ως ξένης γλώσσας, • θα αναπτύξουν τη δεξιότητα ανάλυσης των λαθών που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της φωνητικής ανάπτυξης και θα βελτιώσουν και τη δική τους προφορά.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Επικοινωνία και ανάλυση γλωσσικών αναγκών • Κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου: ζητήματα πειραματικής φωνητικής, εξωγλωσσικοί παραγόντες που επηρεάζουν έντονα την προφορά • Μέθοδοι και εργαλεία ανάλυσης αναγκών στο πεδίο έρευνας της πειραματικής φωνητικής • Μοντέλα φωνητικής ανάπτυξης: - CAH (Lado 1957) - MDH (Eckman 1981, 2008) - SLM (Flege 1987, 2009) - OPM (2001) - SDRH (1996) • Πρόγνωση και διάγνωση λαθών προφοράς ελλήνων/ίδων μαθητών/τριών • Μέθοδοι και στάδια της διόρθωσης λαθών • Εισαγωγή λογισμικών προγραμμάτων εκμάθησης – εξάσκησης προφοράς
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια1506
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ομαδικές εργασίες και εξετάσεις. Παρέχεται η δυνατότητα στους/στις φοιτητές/τριες, κατόπιν συνεννόησης με τον/την διδάσκοντα/ουσα, να συγγράψουν πρόσθετα γραπτή επιστημονική εργασία, που αντιστοιχεί σε + τρία ECTS. Στην περίπτωση αυτή δηλώνουν και το αντίστοιχο μάθημα εμβάθυνσης.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Πετρούνιας, Ε. Β. (2002). Νεοελληνική γραμματική και συγκριτική («αντιπαραθετική») ανάλυση: Τόμος Α΄ φωνητική και εισαγωγή στη φωνολογία: Μέρος Α΄ Θεωρία. Θεσσαλονίκη: Ζήτη. Balassi, E. (2002). Phonetik/Phonologie und Ausspracheschulung. 2 Bände, (Postgraduiertenstudium in Deutsch als Fremdsprache), Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (επιλεκτική) • Bongaerts, T. (1999). “Ultimate attainment in L2 pronunciation: The case of very advanced late L2 learners”, στο D. Birdsong (επιμ.), Second language acquisition and the Critical Period Hypothesis, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 133–159. Eckman, F. R. (1981a). “On predicting phonological difficulty in second language acquisition”, Studies in Second Language Acquisition 4, 18-30. Eckman, F. R. (2008). “Typological markedness and second language phonology”, στο J. G. Hansen-Edwards & M. L. Zampini (επιμ.), Phonology and second language acquisition, Philadelphia: J. Benjamins Pub, 95-115. Flege, J. E. (1987). “The production of “new” and “similar” phones in a foreign language: evidence for the effect of equivalence classification”, Journal of Phonetics 15, 47-65. Flege, J. (2009). “Give input a chance!”, στο T. Piske & Μ. Young-Scholten (επιμ.), Input Matters in SLA, Bristol – Buffalo: Multilingual Matters, 175-190. Gut, U. (2009). Non native speech: A corpus-based analysis of phonological and phonetic properties of L2 English and German, Frankfurt am Main – Oxford: Peter Lang. Lado, R. 1957. Linguistics across cultures, Ann Arbor: University of Michigan Press. Major, R. C. (2001). Foreign accent: The ontogeny and phylogeny of second language phonology, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Moyer, A. (2013). Foreign accent: the phenomenon of non-native speech. Cambridge: Cambridge University Press. Piske, T., MacKay, I.R.A. & Flege, J. E. (2001). “Factors affecting degree of foreign accent in an L2, a review”, Journals of Phonetics 29, 191-215. Suter, R. W. (1976). “Predictors of pronunciation accuracy in second language learning”, Language Learning 26, 233-253. Thompson, I. (1991). “Foreign accents revisited: The English pronunciation of Russian immigrants”, Language Learning 41, 177-204.
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-03-2017