ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι: ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ-ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘΕΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι: ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ-ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ / EMPIRICAL RESEARCH I: LINGUISTIC NEEDS ANALYSIS-ADVANCED COURSE
Τίτλος στα ΓερμανικάEmpirische Forschung I: sprachliche Bedarfsanalyse
ΚωδικόςΑΚ0144-ΕΜ
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Γνωστικό ΑντικείμενοΑ΄ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Χαρακτηρισμός ΜαθήματοςΕμβάθυνση
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000462

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 3
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣΧειμερινό/Εαρινό-3

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2015-2019)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 32
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό ΚατεύθυνσηςΧειμερινό/Εαρινό-3

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘΕΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι: ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ-ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600057853
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες • θα έχουν αναπτύξει δεξιότητες εφαρμογής της ανάλυσης γλωσσικών αναγκών ιδιαίτερα στο πεδίο της πειραματικής φωνητικής, ώστε να διεξάγουν αυτόνομη έρευνα, • θα αξιολογούν τα δεδομένα εμπειρικών ερευνών και θα αξιοποιούν τα αποτελέσματα για την επίλυση προβλημάτων στην προφορά, • θα προβαίνουν σε προβλέψεις για τις φωνητικές αποκλίσεις που πρόκειται να παρουσιάσουν έλληνες/ίδες μαθητές/τριες της γερμανικής ως ξένης γλώσσας, • θα αναπτύξουν τη δεξιότητα ανάλυσης των λαθών που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της φωνητικής ανάπτυξης και θα βελτιώσουν και τη δική τους προφορά.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Επικοινωνία και ανάλυση γλωσσικών αναγκών • Κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου: ζητήματα πειραματικής φωνητικής, εξωγλωσσικοί παραγόντες που επηρεάζουν έντονα την προφορά • Μέθοδοι και εργαλεία ανάλυσης αναγκών στο πεδίο έρευνας της πειραματικής φωνητικής • Μοντέλα φωνητικής ανάπτυξης: - CAH (Lado 1957) - MDH (Eckman 1981, 2008) - SLM (Flege 1987, 2009) - OPM (2001) - SDRH (1996) • Πρόγνωση και διάγνωση λαθών προφοράς ελλήνων/ίδων μαθητών/τριών • Μέθοδοι και στάδια της διόρθωσης λαθών • Εισαγωγή λογισμικών προγραμμάτων εκμάθησης – εξάσκησης προφοράς
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Συγγραφή εργασίας / εργασιών753
Σύνολο753
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
To μάθημα αυτό αποτελεί εμβάθυνση του Υποχρεωτικού Επιλεγόμενου με τον ίδιο τίτλο και κωδικό και μπορεί να δηλωθεί μόνο σε συνάρτηση με αυτό.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Πετρούνιας, Ε. Β. (2002). Νεοελληνική γραμματική και συγκριτική («αντιπαραθετική») ανάλυση: Τόμος Α΄ φωνητική και εισαγωγή στη φωνολογία: Μέρος Α΄ Θεωρία. Θεσσαλονίκη: Ζήτη. Balassi, E. (2002). Phonetik/Phonologie und Ausspracheschulung. 2 Bände, (Postgraduiertenstudium in Deutsch als Fremdsprache), Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Bongaerts, T. (1999). “Ultimate attainment in L2 pronunciation: The case of very advanced late L2 learners”, στο D. Birdsong (επιμ.), Second language acquisition and the Critical Period Hypothesis, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 133–159. Eckman, F. R. (1981a). “On predicting phonological difficulty in second language acquisition”, Studies in Second Language Acquisition 4, 18-30. Eckman, F. R. (2008). “Typological markedness and second language phonology”, στο J. G. Hansen-Edwards & M. L. Zampini (επιμ.), Phonology and second language acquisition, Philadelphia: J. Benjamins Pub, 95-115. Flege, J. E. (1987). “The production of “new” and “similar” phones in a foreign language: evidence for the effect of equivalence classification”, Journal of Phonetics 15, 47-65. Flege, J. (2009). “Give input a chance!”, στο T. Piske & Μ. Young-Scholten (επιμ.), Input Matters in SLA, Bristol – Buffalo: Multilingual Matters, 175-190. Gut, U. (2009). Non native speech: A corpus-based analysis of phonological and phonetic properties of L2 English and German, Frankfurt am Main – Oxford: Peter Lang. Lado, R. 1957. Linguistics across cultures, Ann Arbor: University of Michigan Press. Major, R. C. (2001). Foreign accent: The ontogeny and phylogeny of second language phonology, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Moyer, A. (2013). Foreign accent: the phenomenon of non-native speech. Cambridge: Cambridge University Press. Piske, T., MacKay, I.R.A. & Flege, J. E. (2001). “Factors affecting degree of foreign accent in an L2, a review”, Journals of Phonetics 29, 191-215. Suter, R. W. (1976). “Predictors of pronunciation accuracy in second language learning”, Language Learning 26, 233-253. Thompson, I. (1991). “Foreign accents revisited: The English pronunciation of Russian immigrants”, Language Learning 41, 177-204.
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-03-2017