ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ / Environment and Health
ΚωδικόςΙΑ0379
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΙατρικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΘεόδωρος Δαρδαβέσης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID200000017

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Ώρες Συνολικά26
Class ID
600059016
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για το φυσικό, το ανθρωπογενές και το εργασιακό περιβάλλον, τις δραστηριότητες και τις ουσίες που αλλάζουν τις φυσικοχημικές σταθερές και ανατρέπουν την ισορροπία των οικοσυστημάτων και τις επιπτώσεις των παραπάνω αλλαγών στην υγεία του ανθρώπου. Η εκπαίδευση τους σε πραγματικές συνθήκες σε παραγωγικές μονάδες και χώρους προστασίας του περιβάλλοντος.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Μετά την παρακολούθηση οι φοιτητές θα πρέπει: - Να γνωρίζουν την σχέση του ανθρώπου με το φυσικό, το ανθρωπογενές και το εργασιακό περιβάλλον. - Να έχουν κατανοήσει την σχέση ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και την έννοια της αειφόρου βιώσιμης ανάπτυξης. - Να γνωρίζουν τις επιδημιολογικές και κλινικές επιπτώσεις της περιβαλλοντικής κρίσης στον ανθρώπινο οργανισμό. - Να συνδέουν τα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα με τα δημογραφικά δεδομένα και την ποιότητα της ζωής. - Να παίρνουν θέση στις ασκούμενες πολιτικές σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο, τα αποτελέσματα των πολιτικών αυτών και των πιθανών διεξόδων από την κρίση. - Να συνδέουν την περιβαλλοντική εκπαίδευση με την αγωγή υγείας σαν συντελεστών της δια βίου εκπαίδευσης των γιατρών και στοιχείων της καθημερινής τους δράσης και του τρόπου ζωής τους.
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
Τόσο οι διαλέξεις όσο και οι εργαστηριακές ασκήσεις παρουσιάζονται με την χρήση σύγχρονων εποπτικών μέσων - Η/Υ.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις200,8
Άσκηση Πεδίου60,2
Σύνολο261
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Υγιεινή: Κατσουγιαννόπουλος ΒΧ., Θεσσαλονίκη, Αφοι Κυριακίδη 1994 Υγιεινή και Περιβάλλον: Αρβανιτίδου-Βαγιωνά Μ., University Studio Press. Θεσσαλονίκη, 1992 Προληπτική ιατρική και δημόσια υγεία: Τριχόπουλος Δ, Καλαποθάκη Β, Πετρίδου Ε., Αθήνα, Ζήτα Ιατρικές Εκδόσεις 2000. Περιβαλλοντικές επιστήμες: G. Tyler Miller, Jr, Εκδόσεις ΙΩΝ.2004
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-04-2017