ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ / Cardiosurgery
ΚωδικόςΙΑ0288
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΙατρικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΚυριάκος Αναστασιάδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID200000286

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600059043
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ, ΚΑΡΔΙΑΣ & ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝΚυριάκος Αναστασιάδης, Πασχάλης Τόσιος, Χριστόφορος Φορούλης
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: i) έχουν κατανοήσει ποιες συγγενείς και επίκτητες παθήσεις της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων αντιμετωπίζονται χειρουργικά, ii) μπορούν να κατευθύνουν τη διάγνωση έγκαιρα και σωστά iii) μπορούν να αξιολογήσουν τα πορίσματα των διαγνωστικών δοκιμασιών iv) έχουν το απαραίτητο υπόβαθρο γνώσεων, ώστε να συστήσουν την ορθή αντιμετώπιση σε εξειδικευμένο κέντρο. v) έχουν την ικανότητα να συνδυάσουν τις γνώσεις που έχουν ήδη αποκομίσει από τα μαθήματα της Καρδιολογίας και της Γενικής Χειρουργικής με όσα διδάχτηκαν στην Καρδιοχειρουργική, ώστε να έχουν διαθέτουν ολοκληρωμένη αντίληψη αναφορικά με την αντιμετώπιση των καρδιακών παθήσεων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το περιεχόμενο του μαθήματος αφορά στην παρουσίαση των σημαντικότερων χειρουργικών παθήσεων της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων, ιδίως της θωρακικής αορτής και των αγγείων του αορτικού τόξου, όπως η στεφανιαία νόσος, οι βαλβιδοπάθειες, τα ανευρύσματα και οι διαχωρισμοί της θωρακικής αορτής, καθώς και των ενδείξεων για τη χειρουργική αντιμετώπιση των παθήσεων με βάση τις αρχές της ιατρικής που είναι βασισμένη σε ενδείξεις. Γίνεται επίσης συνοπτική παρουσίαση των νέων πεδίων εξέλιξης της καρδιοχειρουργικής, όπως είναι η χειρουργική των αρρυθμιών και η χειρουργική της ανεπαρκούσης καρδιάς. Ταυτόχρονα γίνεται αναφορά στην εξέλιξη των χειρουργικών τεχνικών, όπως η επαναιμάτωση του μυοκαρδίου χωρίς χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας, η ελάχιστα επεμβατική καρδιοχειρουργική, η διαδερμική και υβριδική αντιμετώπιση των ανευρυσμάτων και διαχωρισμών της αορτής με τη βοήθεια ανοιχτών χειρουργικών τεχνικών και χρήση ενδοαυλικών μοσχευμάτων. Ακόμη, εξετάζεται η αντιμετώπιση ορισμένων βαλβιδοπαθειών με ελάχιστα επεμβατικές ή διαδερμικές τεχνικές. Παρουσιάζονται επίσης στις τεχνολογικές εξελίξεις που αφορούν στη σύγχρονη καρδιοχειρουργική, όπως οι συσκευές υποστήριξης της αριστεράς κοιλίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προβολή video μικρής διάρκειας για καλύτερη κατανόηση των χειρουργικών τεχνικών που χρησιμοποιούνται. Αναλυτικά το περιεχόμενο των μαθημάτων (syllabus) είναι το παρακάτω: 1. Στοιχεία ανατομίας της καρδιάς. 2. Στοιχεία φυσιολογίας της καρδιάς και του κυκλοφορικού συστήματος. 3. Διαγνωστική προσέγγιση των παθήσεων της καρδιάς. 4. Εξωσωματική κυκλοφορία. Προστασία του μυοκαρδίου. 5. Χειρουργική αντιμετώπιση των συχνότερων συγγενών καρδιοπαθειών. 6. Χειρουργική αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου. 7. Χειρουργική αντιμετώπιση των βαλβιδοπαθειών. 8. Παθήσεις της θωρακικής αορτής. 9. Χειρουργική αντιμετώπιση των αρρυθμιών. Καρδιακή βηματοδότηση. 10. Χειρουργική αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας. 11. Τραύματα της καρδιάς, του περικαρδίου και των μεγάλων αγγείων. 12. Όγκοι της καρδιάς και του περικαρδίου.
Λέξεις Κλειδιά
Καρδιοχειρουργική, Αορτή, Εξωσωματική Κυκλοφορία, Περικάρδιο, Μεγάλα Αγγεία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261
Σύνολο261
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι εξετάσεις του μαθήματος γίνονται κατά την εξεταστική περίοδο γραπτώς με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ή και σύντομης ανάπτυξης κάποιου θέματος. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτείται η παρακολούθηση τουλάχιστον 9 μαθημάτων.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Π. Σπανός, Γ. Μπουγιούκας, Π. Ασημακόπουλος, Κ. Αναγνωστόπουλος, Φ. Παναγόπουλος, Π. Σπύρου. Στοιχεία Καρδιοχειρουργικής. University Studio Press. ΙSBN 960-12-0735-X 2. Φ. Παναγόπουλος, Χ. Παπακωνσταντίνου. Καρδιοχειρουργική. University Studio Press. ΙSBN 960-12-0414-8
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-07-2013