ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ / BIBLICAL HERMENEUTICS
ΚωδικόςΥΕ13
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΚοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΡοδη Γεωργιαδου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60005089

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600059556

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΘεολογική
ΌροφοςΌροφος 2
ΑίθουσαΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Γ (98)
ΗμερολόγιοΔευτέρα 12:00 έως 14:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • Υ101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Κ.Δ.
 • Υ102 ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ
 • Υ104 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
 • Υ201 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ
 • Υ301 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
 • Υ401 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων για την ιστορία και τη θεωρία των ερμηνευτικών μεθόδων της Βίβλου και η απόκτηση δεξιοτήτων στην εφαρμογή αρχαίων και νεοτέρων μεθόδων ερμηνείας στο βιβλικό κείμενο. Ειδικότερα, η γνώση και η εξοικείωση με τις σύγχρονες ερμηνευτικές μεθόδους σε συνδυασμό με την αξιοποίηση της πατερικής ερμηνευτικής παράδοσης για μία σύγχρονη ερμηνευτική πράξη.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται
 • να γνωρίζουν τη θεωρία και την πράξη των αρχαίων και νεοτέρων μεθόδων ερμηνείας
 • να προσεγγίζουν κριτικά και να διακρίνουν τη συμβολή κάθε ερμηνευτικής μεθόδου στην ερμηνεία των βιβλικών κειμένων
 • να εφαρμόζουν τις κατάλληλες μεθόδους ερμηνείας στο βιβλικό κείμενο
 • να αξιοποιούν και να συνδυάζουν την πατερική ερμηνευτική παράδοση με τη σύγχρονη ερμηνευτική θεωρία και πράξη.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα της Ερμηνευτικής των βιβλικών κειμένων πληροφορεί για το αντικείμενο, τη μεθοδολογία και τον σκοπό της Ερμηνευτικής επιστήμης. Γίνεται παρουσίαση, εφαρμογή και αποτίμηση των αρχαίων και των νεοτέρων ερμηνευτικών μεθόδων της Βίβλου, προσδιορισμός και κατανόηση των ιστορικοκοινωνικών, φιλοσοφικών και θεολογικών προϋποθέσεών τους. Ειδικότερα, εξετάζεται η γλώσσα ως μέσο ερμηνείας των βιβλικών κειμένων. Γίνεται παρουσίαση και αποτίμηση σύγχρονων γλωσσολογικών και γραμματολογικών θεωριών ερμηνείας, και διδάσκεται η εφαρμογή τους στα βιβλικά κείμενα.
 1. Ορισμός της επιστήμης της Ερμηνευτικής. Σχέση γλώσσας και ερμηνείας.
 2. Η ερμηνεία στον αρχαίο κόσμο, ελληνικό και ιουδαϊκό.
 3. Η Καινή Διαθήκη ερμηνεύει την Παλαιά.
 4. Η ερμηνεία της Γραφής στην αρχαία Εκκλησία.
 5. Η ερμηνεία της Γραφής στον Μεσαίωνα.
 6. Η πατερική ερμηνευτική παράδοση. Θεολογία, Ερμηνεία και Ερμηνευτική. Εκκλησία και Ερμηνευτική.
 7. Ερμηνευτικές μέθοδοι των νεότερων χρόνων. Ιστορικοφιλολογική, μορφοϊστορική και συντακτική μέθοδος.
 8. Ρητορική, αφηγηματολογική και στρουκτουραλιστική μέθοδος.
 9. Πρόσληψη και διακειμενικότητα. Μέθοδος ανταπόκρισης του αναγνώστη.
 10. Πολιτισμική και συγκριτολογική μέθοδος. Κοινωνιολογική μέθοδος. Θεματικές μέθοδοι: φεμινιστική, φυλετική, αποικιοκρατική, πολιτική, κ.ά.
 11. Σημασιολογική, ιστορικοκοινωνική και πραγματολογική μέθοδος.
 12. Λειτουργική και επιτελεστική μέθοδος. Ασκητική ερμηνευτική.
 13. Βήματα της ερμηνευτικής διαδικασίας. Αξιοποίηση των πορισμάτων των ανθρωπιστικών επιστημών. Αξιοποίηση των μέσων τεχνολογίας και ηλεκτρονικής πληροφόρησης.
Λέξεις Κλειδιά
Καινή Διαθήκη, Ερμηνεία Καινής Διαθήκης, Ερμηνευτική Καινής Διαθήκης, Βίβλος, Βιβλική ερμηνεία, Βιβλική ερμηνευτική, ερμηνευτικές μέθοδοι, πατερική ερμηνευτική, σημασιολογική ανάλυση, ρητορική ανάλυση, κοινωνικο-ιστορική ανάλυση, κοινωνιογλωσσολογική ανάλ
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Ηλεκτρονική υποστήριξη με βοηθητικό υλικό και ασκήσεις μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Moodle.
Εκπαιδευτική χρήση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις522,1
Συγγραφή εργασίας / εργασιών150,6
Εξετάσεις150,6
Άλλο / Άλλα150,6
Σύνολο973,9
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ένα δίωρο γραπτών εξετάσεων με ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης των διδαγμένων θεμάτων.
Προσμετράται η συμμετοχή στο μάθημα (5%), η ανάληψη εργασιών (15%), και η συμμετοχή σε επιστημονικές εκδηλώσεις (10%).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Επιλογή Συγγραμμάτων
 • Βιβλίο [17181]: Γλώσσα και ερμηνεία της Καινής Διαθήκης, Κυριακούλα Παπαδημητρίου
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
 1. Κ. Παπαδημητρίου, Ερμηνεύοντας την ειρήνη στην Καινή Διαθήκη. Σύγχρονες ερμηνευτικές προσεγγίσεις, ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ, Θεσσαλονίκη 2009.
 2. P. Gooder, Αναζητώντας το νόημα, μετφρ. Χ. Ατματζίδη-Αικ. Τσαλαμπούνη, ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ, Θεσσαλονίκη 2010.
 3. π. Γ.B. Φλωρόφσκυ, Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσις, μετφρ. Δ. Τσάμη, ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ, Θεσσαλονίκη 1998.
 4. Ι. Παναγοπούλου, Η ερμηνεία της Αγίας Γραφής στην Εκκλησία των πατέρων, ΑΚΡΙΤΑΣ, Αθήνα 1991.
 5. Κ. Μπελέζου, Χρυσόστομος και απόστολος Παύλος, ΔΙΗΓΗΣΗ, Αθήνα 2008.
 6. Ν. Ματσούκα, «Αγία Γραφή και Παράδοση κατά τις ερμηνευτικές αρχές της αρχαίας Εκκλησίας», Δελτίο Βιβλικών Μελετών (Ιούλ.-Δεκ. 1985), 41-50.
 7. R. Gibellini, Η Θεολογία του εικοστού αιώνα, μετφρ. Π. Υφαντής, ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ, Αθήνα 2002.
 8. J.B. Green (ed.), Hearing the New Testament. Strategies for Interpretation, W.B. Eerdmans P.C., Grand Rapids, Michigan 1995.
 9. H-G. Gadamer, Truth and Method, transl. J. Weinsheimer and D.G. Marshall, New York: Continuum, 1994.
 10. P. Ricoeur, Hermeneutics and the Human Sciences: Essays on Language, Action and Interpretation, transl. J.B. Thompson, Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-03-2017