ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ / MORPHOLOGY
ΚωδικόςΓλ2-321
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600007498

Πρόγραμμα Σπουδών: 2018-2019

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600059562

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΦιλοσοφική (Νέα)
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 107 (126)
ΗμερολόγιοTuesday 13:30 to 16:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • Γλ2-120 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Πολύ θετικά τα αποτελέσματα του μαθήματος, και ιδιαίτερα για τους φοιτητές που ασχολούνται με έρευνα πεδίου (παρουσίαση στην τάξη): οι δεξιότητες που αναπτύσσουν θα τους είναι πολύτιμες για περαιτέρω έρευνα στη Μορφολογία σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Επίσης, οι γνώσεις που αποκτούν οι φοιτητές από το εν λόγω μάθημα έχουν πρακτική εφαρμογή στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα έχει να κάνει με την μορφοφωνολογική δομή της λέξης. Διδάσκονται συστηματικά οι βασικές μορφολογικές έννοιες, όπως μόρφημα, μορφή, αλλόμορφα, λέξημα, επίθημα, πρόσφυμα, κλπ. Επειδή η επιστήμη της Μορφολογίας αγγίζει κάθε είδους Γλωσσολογίας, γι’ αυτό το λόγο επισημαίνεται η σχέση της με την Φωνολογία, τη Σύνταξη αλλά και τη Σημασιολογία και Πραγματολογία, κτλ. Θεμελιώδη φαινόμενα όπως η παραγωγή και η σύνθεση, καθώς και η παραγωγικότητα των λέξεων και θέματα λεξικολογίας εκτίθενται στις διαλέξεις μου, όπου στο τέλος ακολουθούν ερωτήσεις και συζήτηση. Ένα μεγάλο μέρος αφιερώνεται επίσης στους νόμους παραγωγής και σύνθεσης των νέων λέξεων και ορισμάτων στη Μορφολογία. Όλα αυτά διδάσκονται στα πλαίσια της Σύγχρονης Γενετικής Γραμματικής.
Λέξεις Κλειδιά
δομή της λέξης, παραγωγή, σύνθεση, νόμοι παραγωγής λέξεων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Ήχος
 • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σεμινάρια
Άσκηση Πεδίου
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Τελικές εξετάσεις 2. Παρουσίαση στην τάξη πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας, ατομικής ή ομαδικής (μέχρι 4 άτομα) και συζήτηση ή 3. Εξετάσεις προόδου σε τακτά διαστήματα
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Course textbook, "Linguistic Morphology" Elizabeth Mela-Athanasopoulou, University Studio Press, Thessaloniki 2007
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Aikhenvald, S. (2007). Typological distinctions in word formation. In T. Shopen (Ed.), Language Typology and Syntactic Description, volume III: Grammatical categories and the lexicon (2n ed) (pp. 1-65). Cambridge: CUP. Anastasiadi-Simeonidi, Anna, Angela Ralli &Despin Chila-Markopoulou. 2003. To genos. Patakis, Athina. Aronoff, Mark. 1998. Gender agreement as morphology. In: The Proceedings of the First Mediterranean Conference of Morphology, Eds. Booij, G., A. Ralli, S. Scalise, University of Patras. pp. 7-18 Bauer, L. (1998). Is there a class of neoclassical compounds, and if so is it productive? Linguistics, 36. 403-422. Bauer, L. (2001). Compounding. In M. Haspelmath, E. Konig, W. Oesterreicher, & W. Raible (Eds.) Language typology and language universals (pp. 695-707). Berlin, New York: Mouton de Gruyter. Bauer, L. (2002). What can we do with derivational morphology. Bendjaballah, W. U. Dressier, O.Pfeiffer, & M. D. Voeikova (Eds.), Morphology 2000. Selected papers from the 9th mor¬phology meeting (pp. 37-48). Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins. Bauer, L. (2005). The borderline between derivation and compounding. In W. Dressier, D. Kastovsky, 0. E. Pfeiffer, & Rainer, F. (Eds.), Morphology and its demarcations (pp. 97-108). Amsterdam. Philadelphia: John Benjamins. – Bauer L. (2006). Compound. In K. Brown (Ed.), Encyclopedia of language and linguistics (II volume, pp. 719-726). Oxford: Elsevier. Booij, G. (2009). Compounding and construction morphology. In R. Lieber, & P. Stekauer (Eds.), The Oxford handbook of compounding (pp. 201—216). OUP McCarthy, A. (1992). Current morphology. London and New York: Routledge. Cleris, Christos & George Babiniotis. 1998. Grammatiki tis Neas Ellinikis. To onoma. Ellinika Grammata. Athina. Colaklides, Peter. 1964. The pattern of Gender in Modern Greek. Linguistics 5: 65-68. University of Athens. Corbett, G. 1991. Gender. CUP, Cambridge. Corbett, G. 1998. Morphology and Agreement, in The Handbook of Morphology, Andrew Spencer and Arnold M. Zwicky eds. Blackwell, Oxford Haspelmath, M. (2002). Understanding morphology. Oxford: OUPress. Himmelmann, N. P. (2004). Lexicalization and grammaticalization: Opposite or orthogonal? In W. Bisang, N. P. Himmelmann, & B. Wiemer (Eds.), What makes grammaticalization? A look from its fringes and its components (pp. 21-42). Berlin and New York: Mouton de Gruyter. Hockett, C.F. 1958. A Course in Modern Linguistics. Macmillan, New York. Jackendoff, R. S. (2002). Foundations of language. Oxford: Oxford University Press. Jurafsky, D. (1996). Universals tendencies in the semantics of the diminutive. Language. 72, 533-578 Mela-Athanasopoulou, Elizabeth. 2002. English loan words in Modern Greek. In Studies in Greek Linguistics 22, p 440-450, Vol 1. Aristotle University, Thessaloniki. Mela-Athanasopoulou, Elizabeth. 2009. The Gender of he English Derived Nominal and the Modern Greek Counterpart. A Morphological Approach. In Greek Research in Australia, Proceedings of the Biennial International Conference of Greek Studies, pp 223-234. Eds. Close Elizabeth el al., Flinders University, Adelaide 2009, Australia. Melissaropoulou Dimitra & Anglea Ralli. 2008. Headedness in diminutive formation: Evidence from Modern Greek and its dialectal variation. In: Academiai Kiado. Acta Linguistica Hungaria – Journal Article. Vol. 55, 183-204. Philippaki-Warburton, Irene, David Holton & Peter A. Mackridge. 2004. Greek: an essential grammar of the modern language. Routledge. Ralli, Angela. 1994. Feature representations and feature-passing operations in Greek nominal inflection. In Proceedings of the 8th Symposium on Theoretical and Applied Linguistics: p. 19-45. Thessaloniki, English Department, Aristotle University. Ralli, Angela. 2002. The role of morphology in gender determination: Evidence from Modern Greek. Linguistics 40: 519-551 Ralli, Angela. 2003. Morphology on Greek Linguistics: The State of Art, in Journal of Greek Linguistics 4, pp. 77-129. John Benjamins. Ritter, Nancy. 1993. Where’s Gender? In Linguistic inquiry, Vol. 24, 4, p. 795-803, Fall 1993. Roché, Michael. 2000. Gender inversion in Romance derivatives with –arius. In Morphology 2000. Eds. Benjaballah S, Dressler W.U. Pfeiffer O.E and M.D Voeikova. John Benjamins. Pp. 283-291 Sotiropoulos, Dimitri. 1972. Noun Morphology of Modern Demotic Greek. Mouton. Hungary. Triantafyllides, Manolis, 1991. Neoelliniki Grammatiki. Manolis Triantafyllides Institute, Thessaloniki.
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-09-2013