Κοινωνική Γεωγραφία και Χωρικές Πολιτικές

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚοινωνική Γεωγραφία και Χωρικές Πολιτικές / Social Geography and Spatial Policies
ΚωδικόςΚΕ0Χ36
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΠολιτικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΚάρολος-Ιωσήφ Καβουλάκος
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000823

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚοινωνική Γεωγραφία και Χωρικές Πολιτικές
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600060257

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΑμφιθέατρο ΝΟΕ
ΌροφοςΙσόγειο
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ Β (156)
ΗμερολόγιοΤρίτη 12:00 έως 15:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Γερμανικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: - είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις διαφορετικές επιστημολογικές προσεγγίσεις της Γεωγραφίας και τους αντίστοιχους τρόπους χωρικού σχεδιασμού - γνωρίζουν την ιστορία της χωρικής πολιτικής (από τα μέσα του 20ου αιώνα ως σήμερα) - αναγνωρίζουν τις σύγχρονες χωρικές πολιτικές - κατανοούν τη σχέση κοινωνίας, πολιτικής και χώρου
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με την επιστήμη της γεωγραφίας, επικεντρώνοντας σε θέματα χάραξης και ανάλυσης χωρικών πολιτικών και σχεδιασμού. Η προσέγγιση που ακολουθείται έχει καθαρά διεπιστημονικό χαρακτήρα. Στο μάθημα πραγματοποιείται αρχικά μια αναδρομή στις εκάστοτε κυρίαρχες προσεγγίσεις της γεωγραφίας (από τις απαρχές ως σήμερα), με επικέντρωση στις διαφορετικές αντιλήψεις για με τη σχέση της κοινωνίας με το χώρο, τον τόπο και την φύση καθώς και τα διαφορετικά εργαλεία σχεδιασμού του χώρου που οι προσεγγίσεις αυτές ανέπτυξαν. Στη συνέχεια πραγματεύεται σύγχρονα θέματα με κύριο στόχο την ανάλυση τόσο των σύγχρονων κυρίαρχων όσο και εναλλακτικών χωρικών πολιτικών. Ειδικότερα θέματα που εξετάζονται: - Βασικές έννοιες της Γεωγραφίας - Κλασσική, Πιθανοκρατία, Αναρχική γεωγραφία, η σχολή του Σικάγο - Ποσοτική γεωγραφία και χωρικός σχεδιασμός - Σχολή της ρύθμισης - Η φορντική πόλη - Η επιχειρηματική πόλη - Η νέα χωρική διαίρεση της εργασίας - Επιστημολογία: Μεταμοντέρνο και πολιτιστική στροφή: κοινωνικά δίκτυα - Κοινωνικά κινήματα της πόλης - Παγκοσμιοποίηση - Μετανάστευση - Κοινωνικός διαχωρισμός - Κοινωνικά δίκτυα
Λέξεις Κλειδιά
κοινωνική γεωγραφία, χωρικός σχεδιασμός, μετανάστευση, παγκοσμιοποίηση, κοινωνικό διαχωρισμός, κοινωνικά κινήματα της πόλης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σεμινάρια
Εξετάσεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές αξιολογούνται από: - την παρουσία τους στο μάθημα, - το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή τους στο μάθημα, - τη γραπτή εργασία, - τη συμμετοχή τους στις γραπτές εξετάσεις. Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται πολλές φορές στη διάρκεια των διαλέξεων.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Κουρλιούρος Η. 2011, Διαδρομές στις θεωρίες του χώρου, Προπομπός, Αθήνα. Knox, Pinch 2009, H κοινωνική γεωγραφία των πόλεων, Σαββάλας, Αθήνα.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Bonnett, A. 2010. Γεωγραφία, μια εισαγωγή. Κριτική, Αθήνα. Γοσποδίνη, Α. & Μπεριάτος, Η. (επιμ.) 2006. Τα νέα αστικά τοπία και η ελληνική πόλη. Κριτική, Αθήνα Hall, T. 2005 Αστική Γεωγραφία. Κριτική, Αθήνα Hard, M., Misa, T.J. 2011 O Τεχνολογικός χαρακτήρας της πόλης:Νεωτερικότητα και αστική ζωή στην Ευρώπη, University Studio Press, Θεσσαλονίκη Harvey, D. 2006. Ο Νέος Ιμπεριαλισμός. Καστανιώτης, Αθήνα Harvey, D. 2007 H κατάσταση της μετανεωτερικότητας: Διερεύνηση των απαρχών της πολιτισμικής μεταβολής. Μεταίχμιο, Αθήνα Harvey, D. 2013 Εξεγερμένες πόλεις: Από το δικαίωμα στην πόλη στην επανάσταση της πόλης. ΚΨΜ, Αθήνα Ιδρυμα Σάκη Καράγιωργα, 2010. Χώρος, πόλη και εξουσία στη νεωτερικότητα. Σαββάλας, Αθήνα. Λεοντίδου, Λ. 2013 (Γ’ έκδοση) Πόλεις της σιωπής. ΠΙΟΠ- Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αθήνα Massey, D. & Allen, J. (επιμ.) 1984. Η Γεωγραφία έχει σημασία! ΕΑΠ, Πάτρα 2001 Savage, M. & Warde, A. 2005 (μτφρ) Αστική Κοινωνιολογία, Καπιταλισμός και Νεωτερικότητα. Παπαζήσης, Αθήνα Stevenson, D. 2007 (μτφρ) Πόλεις και αστικοί πολιτισμοί. Κριτική, Αθήνα Gregory, D., Johnston, R.J., Pratt, G., Watts, M. & Whatmore, S. (eds) The Dictionary of Human Geography. Blackwell, Oxford, 5th edition 2009. Hutchinson, R. (ed) 2010. Encyclopedia of Urban Studies. Sage, Los Angeles. Knox, P. (ed) 2014. Atlas of Cities, (foreword by Richard Florida) Princeton University Press, Princeton. Harvey, D. 2001. Spaces of Capital: Towards a Critical Geography. Edinburgh University Press, Edinburgh. Harvey, D. 2006. Spaces of Global Capitalism: Towards a Theory of Uneven Geographical Development. Verso, London. Harvey, D. 2009. Cosmopolitanism and the Geographies of Freedom. Columbia University Press, New York. Hudson, R. & Williams, A.M. (eds) 1999. Divided Europe: Society and Territory. Sage, London Leontidou, L. (2nd edition) 2006. The Mediterranean city in transition: Social change and urban development. Cambridge University Press, Cambridge.
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-11-2016