ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / GREEK MODERN LANGUAGE
ΚωδικόςΥΒ.1.017
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΠετρούλα Τσοκαλίδου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID80003372

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (2012-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 109
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΜάθημα ΒάσηςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
 • Φιλιππος Τεντολουρης
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600060539
Τύπος Μαθήματος
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
γνώση του βασικού έργου των επιπέδων γλωσσικής ανάλυσης της Φωνητικής, της Φωνολογίας και της Μορφολογίας -συνειδητοποίηση της διαφοράς προφορικού-γραπτού λόγου -γνώση των φωνητικών και φωνολογικών μονάδων της νέας ελληνικής -γνώση και συνειδητοποίηση της φωνολογικής και μορφολογικής δομής της νέας ελληνικής -γνώση και συνειδητοποίηση βασικών εννοιών της Μορφολογίας -γνώση και συνειδητοποίηση βασικών πτυχών της Μορφολογίας της νέας ελληνικής -ικανότητα διάκρισης προβληματικής προφοράς των νηπίων -ικανότητα συσχέτισης φθόγγων-φωνημάτων-γραμμάτων -δεξιότητα στοιχειώδους φωνητικής καταγραφής προφορικών κειμένων -γνώση του βασικού έργου των επιπέδων γλωσσικής ανάλυσης της Σύνταξης και του Λεξιλογίου -γνώση και συνειδητοποίηση βασικών πτυχών της Σύνταξης της νέας ελληνικής -γνώση και συνειδητοποίηση της συντακτικής και λεξιλογικής δομής της νέας ελληνικής -γνώση και συνειδητοποίηση βασικών εννοιών της Σύνταξης -κατανόηση της καταγωγής του λεξιλογίου της νέας ελληνικής -δεξιότητα χρήσης διαφόρων τύπων λεξικών -Συνειδητοποίηση του έργου και του ρόλου της Πραγματολογίας και της Ανάλυσης Λόγου Συνειδητοποίηση του τι ονομάζουμε γλωσσική πράξη -Κατανόηση των εννοιών κείμενο, κειμενικό είδος, ύφος
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Τα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης. Βασικά χαρακτηριστικά της νέας ελληνικής,. Η Φωνητική, η Φωνολογία και η Μορφολογία. Το φώνημα και το μόρφημα. Τα φωνήματα της νέας ελληνικής, σχέσεις φωνημάτων, πάθη φωνηέντων και συμφώνων, τονισμός. Μορφολογία, μορφήματα και μορφές. Ιστορία της Μορφολογίας. Παραγωγή και σύνθεση. Η μορφολογική ανάλυση. Η Μορφολογία της νέας ελληνικής (χαρακτηριστικά, όνομα, ρήμ, αντωνυμία, σύδεσμοι κτλ.) -Η Σύνταξη ως επίπεδο γλωσσικής ανάλυσης -Πρωτεύουσες και δευτερεύουσες γραμματικές κατηγορίες -Βασικές έννοιες της Σύνταξης Η συντακτική ανάλυση (Γενετικές και λειτουργικές γραμματικές) -Βασικά θέματα σύνταξης της νέας ελληνικής: ονοματικό σύνολο, ονοματική φράση, ρηματική φράση κ.ά. Το λεξιλόγιο της νέας ελληνικής: Λαϊκές λέξεις, δάνειες και ξένες λέξεις. Λόγιες λέξεις (αρχαίες ή μεταγενέστερες, νεολογισμοί κτλ.). Διαφορές μεταξύ λόγιων και λαϊκών λέξεων. Παράλληλοι φωνητικοί ή μορφολογικοί τύποι. Συνωνυμικά ζεύγη. Σημασιολογικές σχέσεις: ομωνυμία, παρωνυμία, αντωνυμία, υπωνυμία, πολυσημία κ.ά. -Στοιχεία Πραγματολογίας -Στοιχεία Ανάλυσης Λόγου
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Σεμινάρια90,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων502
Εκπόνηση μελέτης (project)301,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών200,8
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις Εργασίες
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Χοντολίδου, Ε., Τσοκαλίδου, Ρ., Τεντολούρης, Φ., Κυρίδης, Α. και Κ. Βακαλόπουλος (επιμ.) Μνήμη Σωφρόνη Χατζησαββίδη: Γλωσσικές & Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις, Αθήνα: Gutenberg 2. Χατζησαββίδης, Σ. (2012) Νεοελληνική Γραμματική. Θεωρητικές βάσεις και περιγραφή, Βάνιας: Θεσσαλονίκη
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Αναγνωστόπουλος, Β. (1994) Γλωσσικό υλικό για το Νηπιαγωγείο (από τη θεωρία στην πράξη), Αθήνα: Καστανιώτης Αρχάκης, Α. (2009) Γλωσσική διδασκαλία και σύσταση κειμένων, Τέταρτη Έκδοση, Αθήνα: Πατάκης Γαβριηλίδου, Ζ. (2003) Φωνητική συνειδητοποίηση και διόρθωση παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, Αθήνα: Πατάκης Γάκου, Ε. (1998) Προαναγνωστικές δραστηριότητες, Αθήνα: Καστανιώτης Γιαννικοπούλου, Α. (1998) Από την προανάγνωση στην ανάγνωση, Αθήνα: Καστανιώτης Κανάκης, Κ. (2007) Εισαγωγή στην πραγματολογία: γνωστικές και κοινωνικές όψεις της γλωσσικής χρήσης, Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Αιώνα Κονδύλη, Μ. & Ι. Παπαπάνου (2000) Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την επικοινωνιακή χρήση της γλώσσας, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα Παυλίδου, Θ. (2008) Επίπεδα της γλωσσικής ανάλυσης, Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών-Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη Σετάτος, Μ. (1974)Φωνολογία της κοινής νεοελληνικής, Αθήνα: Παπαζήσης Φιλιππάκη-Warburton, Ει. (1992) Εισαγωγή στη θεωρητική Γλωσσολογία, Αθήνα: Νεφέλη Χατζησαββίδης, Σ. (2002) Η γλωσσική αγωγή στο Νηπιαγωγείο, Θεσσαλονίκη: Βάνιας
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-01-2017