ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ / DICTIONARY TRAINING
Τίτλος στα ΓερμανικάWörterbuchdidaktik
ΚωδικόςΓΔ_006
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013066

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο (2012-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 13
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Γλωσσολογία-ΔιδακτικήΥποχρεωτικό Κατ' ΕπιλογήνΕαρινό-9

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600060655
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στο τέλος του σεμιναρίου οι φοιτητές/τριες θα: • γνωρίζουν τα ποικίλα είδη λεξικών και θα διακρίνουν τα ειδικά χαρακτηριστικά τους • είναι σε θέση να αξιολογήσουν ένα λεξικό βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων • γνωρίζουν τις αρχές της Διδακτικής του Λεξικού • είναι σε θέση να εφαρμόζουν στην πράξη διδακτικές έννοιες και μεθόδους που αφορούν τη χρήση του λεξικού στη διδασκαλία • προωθούν στη διδασκαλία τους την ανάπτυξη στρατηγικών χρήσης του λεξικού, με στόχο την αυτόνομη μάθηση των μαθητών • μπορούν να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν και να αξιολογήσουν εμπειρική έρευνα στο πεδίο της χρήσης του λεξικού
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το λεξικό αποτελεί προϊόν της λεξικογραφίας και ταυτόχρονα χρήσιμο μαθησιακό εργαλείο, που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. Έτσι, το λεξικό προσφέρεται ως αντικείμενο διεπιστημονικής προσέγγισης μέσα από τη σύνδεση της Λεξικογραφίας με τη Διδακτική. Στόχος του σεμιναρίου είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να προσεγγίσουν το λεξικό ως διδακτικό εργαλείο, να εξοικειωθούν με μεθόδους λεξικογραφικής έρευνας και να πραγματοποιήσουν οι ίδιοι/ες έρευνα σε σχέση με τη χρήση του λεξικού. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου συζητούνται η λεξικογραφία ως επιστημονικός κλάδος και το προϊόν της, το λεξικό, ως πολύτιμη πηγή μάθησης και ως διδακτικό εργαλείο στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας. Αρχικά γίνεται μια εισαγωγή στη λεξικογραφία, κάνοντας διάκριση ανάμεσα στη λεξικογραφική πράξη και στη λεξικογραφική θεωρία, και αναλύονται ζητήματα όπως η ιστορία της γερμανόγλωσσης λεξικογραφίας, η διαδικασία σχεδιασμού και σύνταξης λεξικών, η μεταλεξικογραφία και η κριτική των λεξικών. Ακόμη, παρουσιάζονται μέθοδοι λεξικογραφικής έρευνας και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση του λεξικού και στην αξιοποίηση του λεξικού στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. Έρευνα και παρουσίαση: Στο δεύτερο μέρος του σεμιναρίου οι φοιτητές/τριες επιλέγουν και εφαρμόζουν στην πράξη κάποια/ες μέθοδο/ους της έρευνας για τα λεξικά (κριτική βιβλιοκρισία, ερωτηματολόγιο, συνέντευξη, πρωτόκολλο, πείραμα, τεστ) και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους και τα συμπεράσματα της εργασίας τους ως προς τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της/των συγκεκριμένης/ων μεθόδου/ων. Επίσης, κάνουν προτάσεις ενσωμάτωσης του λεξικού στην εκπαιδευτική διαδικασία και ειδικότερα στη διδασκαλία της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας.
Λέξεις Κλειδιά
λεξικό, λεξικογραφία, χρήση του λεξικού, διδακτική του λεξικού, λεξικογραφική έρευνα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια783,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων572,3
Εκπόνηση μελέτης (project)200,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών702,8
Σύνολο2259
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ο τελικός βαθμός προκύπτει από τους επιμέρους βαθμούς στα παρακάτω δύο μέρη, που υπολογίζονται κατά ½. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο/η φοιτητής/τρια να έχει κατοχυρώσει τουλάχιστον τον βαθμό έξι (6) σε κάθε μέρος: α) Η παρουσία και ενεργή συμμετοχή στο σεμινάριο, καθώς και η παρουσίαση της εμπειρικής έρευνας (μικρές ομάδες εργασίας). β) Η σχετική με την έρευνα γραπτή εργασία, που παραδίδεται στο τέλος του εξαμήνου (σε ομάδες εργασίας).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Atkins, B.T.S. (Εd.) (1998). Using Dictionaries. Studies of Dictionary Use by Language Learners and Translators. Tübingen: Max Nieme yer. Béjoint, H. (1989). The Teaching of Dictionary Use: Present State and Future Tasks. In F.J. Hausmann et al. (Eds.), Wörterbücher, Dictionaries, Dictionnaires. Ein internationales Handbuch zur Lexikographie, An International Encyclopedia of Lexicography, Encyclopédie internationale de lexicographie. Erster Teilband/First Volume/Tome Premier (pp. 208-215). Berlin: Walter de Gruyter. Bogaards, P. (2002). The use of the DE GRUYTER WÖRTERBUCH ALS FREMDSPRACHE for receptive purposes. In H.E. Wiegand (Ed.), Perspektiven der pädagogischen Lexikographie des Deutschen II. Untersuchungen anhand des ‘de Gruyter Wörterbuchs Deutsch als Fremdsprache’ (pp. 647-660). Tübingen: Max Niemayer. Bogaards, P. (2003). Uses and users of dictionaries. In P. van Sterkenburg (Ed.), A Practical Guide to Lexicography (pp. 26-33). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. Chen, Y. (2010). Dictionary use and EFL learning. A contrastive study of pocket electronic dictionaries and paper dictionaries. International Journal of Lexicography, 23(3), 275-306. Chen, Y. (2012). Dictionary use and vocabulary learning in the context of reading. International Journal of Lexicography, 25(2), 216-247. Chi, M.L. (2003). Teaching dictionary skills in the classroom. In R.R.K. Hartmann (Ed.), Lexicography: Critical Concepts. Volume I. Dictionaries, Compilers, Critics and Users – Part 3: User Perspectives (pp. 365-369). London/New York: Routledge. Hartmann, R.R.K. (1999). Case study: The Exeter University survey of dictionary use. In R.R.K. Hartmann (Ed.), Dictionaries in Language Learning. Recommendations, National Reports and Thematic Reports from the TNP Sub-Project 9: Dictionaries (pp. 36-52). Hartmann, R.R.K. (2001). Teaching and Researching Lexicography. Harlow: Pearson. Lew, R. (2011). Studies in dictionary use: resent developments. International Journal of Lexicography, 24(1), 1-4. Martin, E. (2008). Dictionary use in foreign language writing exams: impact and implications. Amsterdam [u.a.]: Benjamins. Nesi, H., & Haill, R. (2002). A study of dictionary use by international students at a British university. International Journal of Lexicography, 15(4), 277-305. Rundell, M. (1999). Dictionary use in production. International Journal of Lexicography, 12(1), 33-53. Scharnhorst, J. (Ed.) (2004). Sprachkultur und Lexikographie. Von der Forschung und Nutzung von Wörterbüchern. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang. Scholfield, P. (1999). Dictionary use in reception. International Journal of Lexicography, 12(1), 13-34. Tono, Y. (2001). Research on Dictionary Use in the Context of Foreign Language Learning. Focus on Reading Comprehension. Tübingen: Niemeyer. Welker, H.A. (2010). Dictionary Use. A General Survey of Empirical Studies. Brasilia: author’s edition. Wiegand, H.E. (1998). Wörterbuchforschung. Untersuchungen zur Wörterbuchbenutzung, zur Theorie, Geschichte, Kritik und Automatisierung der Lexikographie. Berlin/New York: Walter de Gruyter. Wiegand, H.E. (2006). Internationale Bibliographie zur germanistischen Lexikographie und Wörterbuchforschung. Mit Berücksichtigung anglistischer, nordistischer, romanistischer, slavistischer und weiterer metalexikographischer Forschungen. Berlin/New York: Walter de Gruyter. Χατζηδήμου, Κ. & Παπαδοπούλου, Χ.-Ό. (2018). Το λεξικό στη διδακτική των γλωσσών. Το παράδειγμα της Γερμανικής. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-02-2024