Τεχνολογία και πρότυπα ιατρικών συσκευών και δεδομένων

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤεχνολογία και πρότυπα ιατρικών συσκευών και δεδομένων / Technology and standards of medical devices and data
ΚωδικόςΙΠΓ004
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΔτΠΜΣ Ιατρική Πληροφορική (2019-σήμερα)
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΙατρικής
Πληροφορικής
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΠαναγιώτης Μπαμίδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600004403

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤεχνολογία και πρότυπα ιατρικών συσκευών και δεδομένων
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Ώρες Συνολικά26
Class ID
600060861
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών (-τριών) με τις έννοιες, τεχνολογίες και μεθοδολογίες που υπάρχουν πίσω από τη σύσταση και ανάπτυξη προτύπων ιατροτεχνολογικών συσκευών και δεδομένων καθώς και της επικοινωνίας συστημάτων στο χώρο της Ιατρικής Πληροφορικής. Πρόκειται για πρότυπα που, στη σύγχρονη μορφή τους, παρέχουν σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας ενός Οργανισμού/Υπηρεσίας Υγείας ή μιας άλλης οντότητας στο χώρο της Ιατρικής Πληροφορικής τη δυνατότητα να εκτελεί τις εντεταλμένες διαδικασίες με σαφώς προκαθορισμένο τρόπο και αποτέλεσμα, πάντα λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο αριθμό παραμέτρων και όγκο της σύγχρονης πληροφορίας. Μετά το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: -γνωρίζουν τις έννοιες πρότυπο, οδηγία, πρωτόκολλο και της ύπαρξης επιτροπών ορισμού των σε παγκόσμια κλίμακα -κατανοούν το εύρος των τεχνολογιών και μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη προτυποποίηση -αφομοιώσουν ενδεικτικά πρότυπα μέσα από παραδείγματα ή/και εργαλεία πρακτικής εφαρμογής -γνωρίζουν διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούν ως αυριανοί επαγγελματίες του χώρου
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
ΤΠΙΣΔ-εισαγωγή στην Βιοϊατρική Πληροφορική & Τεχνολογία - Δεξιότητες. Ορισμοί και επιτροπές, είδη προτύπων στην Βιοϊατρική Πληροφορική & Τεχνολογία, Πρότυπα & Οντολογίες Πιστοποίηση ISO 9001:2000 Iατροτεχνολογικός εξοπλισμός, Κωδικοποίηση-ονοματολογία ιατρικών συσκευών (UMDNS-GMDN) - θέματα ασφάλειας - επαγρύπνησης Πρότυπα ηλεκτρονικής (ιατρικής) εκπαίδευσης (Creative Commons, SCORM, MedBiq, mEducator) - 2 Διαγνωστικές συσκευές Πρότυπα διαλειτουργικότητας: εισαγωγή, θεωρία, HL7, RIM, CDA– παραδείγματα – ασκήσεις Πρότυπα κατασκευής συσκευών (instrumentation) και ανάλυσης των δεδομένων τους DICOM Ενσωματωμένα ηλεκτρονικά συστήματα (Embedded systems) & πρότυπα ασύρματης επικοινωνίας σε ιατρικές συσκευές Πρότυπα ιατρικών κωδικοποιήσεων (ICD, DSM, SNOMED κτλ)- Πρότυπα ευχρηστίας, προσβασιμότητας & διαχείρισης πληροφορίας, πιστοποίηση ποιότητας Παρουσιάσεις εργασιών
Λέξεις Κλειδιά
πρότυπο, οδηγία, πρωτόκολλο, οργανισμοί προτύπων, τεχνικές επιτροπές
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Podcast
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις220,7
Σεμινάρια20,1
Εργαστηριακή Άσκηση20,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων100,3
Φροντιστήριο20,1
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο20,1
Εκπόνηση μελέτης (project)1204
Συγγραφή εργασίας / εργασιών401,3
Εξετάσεις401,3
Σύνολο2408
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Συμμετοχή σε διαδραστικό φόρουμ Γραπτές εξετάσεις Εκπόνηση εργασίας. Παρουσίαση εργασίας
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
-Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13256855 Βιοπληροφορική-Εφαρμογές Υπολογιστών στη Φροντίδα Υγείας και τη Βιοϊατρική Συγγραφείς: Cimino J., Shortlife -Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22766539 Συγγραφείς: Αθηνά Λαζακίδου Προηγμένα Συστήματα και Υπηρεσίες Πληροφορικής στο Χώρο της Υγείας
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
-Π. Μπαμίδης, Κ. Παπάς, Ιατρική Πληροφορική & Διαδίκτυο στις Σύγχρονες Υπηρεσίες Υγείας, (Έκδοση) Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2008 -Κωσταγιόλας Π., Κατεϊλίδου Δ., Χατζοπούλου Μ. Βελτιώνοντας την ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας, Παπασωτηρίου 2009 -S. S. Spyrou, PD Bamidis, I Chouvarda, G Gogou, SΜ Tryfon, N Maglaveras, "Health Care Informatics Standards: Comparison Of The Approaches", Health Informatics Journal, Vol 8(1):16-21, 2002 -Konstantinidis, S., Kaldoudi, E., Bamidis, P. Enabling content sharing in contemporary medical education: A review of technical standards (2009) Journal on Information Technology in Healthcare, 7 (6), pp. 363-375. -S. Spyrou, P. Bamidis, N Maglaveras, “Health Information Standards: Towards Integrated Health Information Networks”, in Handbook of Research on Information Technology Management and Clinical Data Administration in Healthcare, Ashish N. Dwivedi (ed), Medical Information Science Reference, IGI Global, ISBN: 978-1-60566-356-2, Hershey, PA, USA, 2009 -Konstantinidis ST, Bamidis PD. Why decision support systems are important for medical education. Healthc Technol Lett. 2016 Mar 21;3(1):56-60. doi: 10.1049/htl.2015.0057. -Konstantinidis EI, Bamparopoulos G, Billis A, Bamidis PD. Internet of things for an age-friendly healthcare. Stud Health Technol Inform. 2015;210:587-91. -Bamparopoulos G, Konstantinidis E, Bratsas C, Bamidis PD. Towards exergaming commons: composing the exergame ontology for publishing open game data. J Biomed Semantics. 2016 Feb 9;7:4. doi: 10.1186/s13326-016-0046-4. eCollection 2016. Erratum in: J Biomed Semantics. 2016;7:31. -Kaldoudi E, Dovrolis N, Konstantinidis ST, Bamidis PD. Depicting educational content repurposing context and inheritance. IEEE Trans Inf Technol Biomed. 2011 Jan;15(1):164-70. doi: 10.1109/TITB.2010.2092442.
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-05-2017