Βιοϊατρικά δεδομένα και εφαρμογές - βιοπληροφορική

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΒιοϊατρικά δεδομένα και εφαρμογές - βιοπληροφορική / Bio-data and applications - Bioinformatics
ΚωδικόςΙΠΒ001
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΔτΠΜΣ Ιατρική Πληροφορική (2019-σήμερα)
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΙατρικής
Πληροφορικής
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΙωάννα Χουβαρδά
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600004407

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΒιοϊατρικά δεδομένα και εφαρμογές - βιοπληροφορική
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Ώρες Συνολικά26
Class ID
600060883
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση εξειδικευμένων θεμάτων που αφορούν τις ιατρικές βάσεις δεδομένων, καθώς και η εξοικείωση με πρακτικά προβλήματα και εφαρμογές. Οι επιδιωκόμενοι στόχοι περιλαμβάνουν: --- εξοικείωση με περιβάλλον MySQL --- κατανόηση της SQL και δημιουργίας ερωτημάτων --- κατανόηση προγραμματιστικών τεχνικών ανάπτυξης ιατρικών βάσεων και εφαρμογών --- κατανόηση αναγκών και απαιτήσεων ιατρικών βάσεων --- εξοικείωση με μεθοδολογία ανάπτυξης ιατρικών βάσεων και ανάπτυξη σχετικών τεχνικών δεξιοτήτων και εμπειρίας --- εξοικείωση με νέες τεχνολογίες διαχείρισης βιοιατρικών δεδομένων (και δεδομένων μεγάλου όγκου)
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ * Δημιουργία και Διαχείριση Ιατρικών Βάσεων H γλώσσα SQL, δημιουργία βάσεων, ερωτήματα βάσεων, παραδείγματα με ιατρικές βάσεις, * Επικοινωνία με βάσεις δεδομένων * Ιατρικές βάσεις, είδη και επιμέρους ανάγκες * Ζητήματα διεπαφής με το χρήστη και ανάπτυξης εφαρμογών * Επίδειξη πραγματικών συστημάτων * Παρουσίαση σύγχρονων τάσεων και τεχνικών στη διαχείριση ιατρικών δεδομένων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις401,3
Εργαστηριακή Άσκηση401,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων250,8
Εκπόνηση μελέτης (project)602
Συγγραφή εργασίας / εργασιών501,7
Εξετάσεις100,3
Σύνολο2257,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Mέσω μια σειράς εργασιών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
δεν προβλέπεται
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Εισαγωγή στην SQL, Λουκόπουλος, Θανάσης, https://repository.kallipos.gr/handle/11419/6247 Ιατρική πληροφορική, Τσιπούρας, Μάρκος, https://repository.kallipos.gr/handle/11419/2975 Ηλεκτρονική Υγεία, Αγγελίδης, Παντελής, https://repository.kallipos.gr/handle/11419/5994 Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην υγεία, Κουμπούρος, Ιωάννης, https://repository.kallipos.gr/handle/11419/286 From Patient Data to Medical Knowledge: The Principles and Practice of Health Informatics, Paul Taylor, ISBN: 978-0-7279-1775-1, 272 pages, February 2006, BMJ Books Guide to Health Informatics, Third Edition: Edition 3, Enrico Coiera 6 Μαρτίου 2015, CRC Press
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-04-2017