Επεξεργασία ιατρικής εικόνας

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕπεξεργασία ιατρικής εικόνας / Biomedical image processing
ΚωδικόςΙΠΒ003
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΔτΠΜΣ Ιατρική Πληροφορική (2019-σήμερα)
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΙατρικής
Πληροφορικής
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΠέτρος Δάρας
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600004409

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕπεξεργασία ιατρικής εικόνας
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Ώρες Συνολικά26
Class ID
600060885
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών (-τριών) στις βασικές έννοιες και στους λόγους αναγκαιότητας της ψηφιακής επεξεργασίας ιατρικής εικόνας, ώστε να γίνει αντιληπτή η σημασία και η ανάγκη ανάπτυξης προηγμένων τεχνικών διαχείρισης και επεξεργασίας ιατρικής εικόνας, αλλά και οι λόγοι που καθιστούν αυτό το αντικείμενο ιδιαίτερα ενδιαφέρον, τόσο από ερευνητική όσο και από άμεσα εφαρμόσιμη σκοπιά.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ενότητα 1: Βασικές αρχές 1. Εισαγωγή στις έννοιες της ψηφιακής εικόνας και στις διάφορες μορφές ιατρικών εικόνων 2. Βασικές τεχνικές επεξεργασίας και εμπλουτισμού ιατρικών εικόνων– μέρος 1ο 3. Βασικές τεχνικές επεξεργασίας και εμπλουτισμού ιατρικών εικόνων – μέρος 2ο Ενότητα 2: Τεχνικές επεξεργασίας εικόνας 4. Μετασχηματισμός Fourier 5. Επεξεργασία συχνοτικής πληροφορίας – μέρος 1ο 6. Επεξεργασία συχνοτικής πληροφορίας – μέρος 2ο Ενότητα 3: Εφαρμογές 7. Συμπίεση 8. Εξαγωγή σημαντικής πληροφορίας 9. Κατάτμηση 10. Επαναληπτικά/Φροντιστηριακά μαθήματα
Λέξεις Κλειδιά
Μετασχηματισμός Fourier, Συμπίεση, Κατάτμηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις250,8
Εργαστηριακή Άσκηση551,8
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων401,3
Εκπόνηση μελέτης (project)451,5
Εξετάσεις602
Σύνολο2257,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Μορφή αξιολόγησης: - Ατομικες ασκήσεις 25% - Ομαδική εκπόνηση μελετης (project) 25% - Ομαδική μελέτη και αναλυση άρθρων 10% - Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου 40%.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
- R. Gonzalez and R. Woods, Digital Image Processing, 2nd edition, Prentice Hall, 2002. - Image Processing Toolbox, Users Version 4, 2003, The Mathworks - R. Gonzalez, R. Woods, S.Eddins, Digital Image Processing using MATLAB, Prentice Hall 2004. - I. Πήττας, Επεξεργασία Εικόνας - N. Kalouptsidis, Signal Processing Systems, Theory and Design, John Wiley, 1997 - Lim, 2-D signal and image processing, Prentice Hall, 1990. - Περιοδικα¨IEEE Trans. on Medical Imaging, + IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence + NeuroImage, Elsevier + Medical Image Analysis, Elsevier
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-04-2017