ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ / ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
Κωδικός10601-MBA-208
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΕυγενία Πετρίδου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600001110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600062301
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Να προσφέρει εισαγωγικές γνώσεις στους φοιτητές σχετικά με τις έννοιες της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας και να τους βοηθήσει να αναγνωρίσουν ευκαιρίες ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι διαδικασίες που απαιτούνται για την προετοιμασία του επιχειρηματικού σχεδίου και οι απαραίτητες γι’ αυτό δεξιότητες θα διδαχθούν σε εργαστηριακά μαθήματα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Οι ενότητες που θα μελετηθούν αναφέρονται στις διάφορες μορφές ανάπτυξης επιχειρηματικότητας, είτε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε σε δίκτυα επιχειρήσεων καθώς και στην παρουσίαση των δομών και φορέων στήριξής της. Η εισαγωγή καινοτομιών και η ανάπτυξη τους μέσω στρατηγικού σχεδιασμού, θα αποτελέσει επίσης ένα σημαντικό κομμάτι της ύλης. Προβλέπεται επίσης, η εφαρμογή των αποκτηθέντων γνώσεων στο εργαστήριο με τη χρήση ειδικού software, προκειμένου οι φοιτητές να έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν μια δική τους επιχειρηματική ιδέα σε ένα επιχειρησιακό σχέδιο (business plan)
Λέξεις Κλειδιά
επιχειρηματικότητα, δημιουργικότητα, καινοτομία, επιχειρηματικό σχέδιο, στρατηγική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις722,4
Εργαστηριακή Άσκηση250,8
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο200,7
Εκπόνηση μελέτης (project)301
Συγγραφή εργασίας / εργασιών301
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1806
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
40% ομαδική εργασία υπό την μορφή επιχειρηματικού σχεδίου 60% τελική γραπτή εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
S. Spinelli Jr., R.Adams, Β. Παπαδάκης (2015) Δημιουργία Νεοφυών Επιχειρήσεων. Επιχειρηματικότητα για τον 21ο αιώνα, Αθήνα, εκδόσεις Utopia. Deakins D., Freel M. (2015) Επιχειρηματικότητα και μικρές Επιχειρήσεις. Νεοφυείς Επιχειρήσεις: Μία δυναμική απάντηση των νέων στην ανεργία, Αθήνα, εκδόσεις Rossili. D.Storey, F.Greene, I.Χασσίδ, Ε.Φαφαλιού (2011) «»Επιχειρηματικότητα για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις». Εκδόσεις Κριτική Η.Γ. Καραγιάννης-Ι.Λ. Μπακούρος (2010) «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα-Θεωρία και Πράξη» Εκδόσεις σοφία, Θεσαλονίκη Χατζηκωνσταντίνου, Γ., Γωνιάδης, Η. (2009). «Επιχειρηματικότητα και Καινοτοµία», Εκδόσεις Gutenberg. Deakins, D. & Freel, M. (2007). «Επιχειρηματικότητα», μετάφραση Ρούσσος Ν. Εκδόσεις Κριτική. ISBN: 960-218-501-5. Πιπερόπουλος, Γ. Π. (2008). «Επιχειρηματικότητα, Καινοτοµία & Βusiness Clusters», Β! Έκδοση , Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα Kuratko, D. F. and Hodgetts, R. M. (2008). Entrepreneurship: Theory, Process, Practice, 8th Edition, South-Western. Μουρδουκούτας, Π., Παπαδημητρίου, Σ., & Ιωαννίδης, Α. (2004). «Επιχειρηματικότητα: Θεσμοί και Πολιτικές». Αθήνα: Κλειδάριθμος.
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-02-2018