ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ / Motor Learning
ΚωδικόςΝ602
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Τζέτζης
Γνωστικό ΑντικείμενοΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000157

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΠΜΣ-2016-ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ-ΘΕΣ/ΚΗ-ΣΕΡΡΕΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 41
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό Κατ' ΕπιλογήνΧειμερινή-10

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600063034
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης στο συγκεκριμένο μάθημα, οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί να: -Γνωρίζουν τις έννοιες της κινητικής απόδοσης, μάθησης και ελέγχου της κίνησης. -Να αναλύουν τις αρχές της επιδέξιας κίνησης -Να κατανοούν τις αρχές μάθησης δεξιοτήτων -Να μπορούν να συνθέτουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν από τις θεωρητικές προσεγγίσεις και τα συμπεράσματα των ερευνών -Να μπορούν να εφαρμόζουν τις θεωρίες που αποκτήθηκαν στην πράξη σχεδιάζοντας κατάλληλα προγράμματα εξάσκησης -Να αξιολογούν το αποτέλεσμα των μεθόδων εξάσκησης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να μυήσει τους/τις φοιτητές/τριες στις έννοιες και της θεωρίες της κινητικής μάθησης, ανάπτυξης και ελέγχου της κίνησης Μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος: Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης στο συγκεκριμένο μάθημα, οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί να: -Γνωρίζουν τις έννοιες της κινητικής απόδοσης, μάθησης και ελέγχου της κίνησης. -Να αναλύουν τις αρχές της επιδέξιας κίνησης -Να κατανοούν τις αρχές μάθησης δεξιοτήτων -Να μπορούν να συνθέτουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν από τις θεωρητικές προσεγγίσεις και τα συμπεράσματα των ερευνών -Να μπορούν να εφαρμόζουν τις θεωρίες που αποκτήθηκαν στην πράξη σχεδιάζοντας κατάλληλα προγράμματα εξάσκησης -Να αξιολογούν το αποτέλεσμα των μεθόδων εξάσκησης 1. Εισαγωγή στην κινητική συμπεριφορά 2. Κινητικές προσαρμογές κατά την απόδοση μάθηση. Αξιολόγηση της μάθησης 3. Στάδια Μάθησης - Μεταφορά μάθησης 4. Ταξινόμηση δεξιοτήτων – Αθλημάτων - Ατομικές διαφορές και πρόβλεψη 5. Η συνεισφορά του ανοικτού και κλειστού κυκλώματος ελέγχου της κίνησης. 6. Θεωρίες ελέγχου της κίνησης 7. Διαδικασία μεθόδευσης πληροφοριών - Συνεισφορά των ικανοτήτων στη μάθηση 8. Δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της ανάπτυξης 9. Προετοιμασία της μαθησιακής εμπειρίας 10. Υποστηρίζοντας τη μαθησιακή εμπειρία - Οργάνωση της εξάσκησης 11. Παροχή ανατροφοδότησης και καθοδήγησης 12. Εφαρμογή των αρχών της μάθησης – Μελέτη περίπτωσης 13. Ανάλυση και αξιολόγηση των αρχών της μάθησης
Λέξεις Κλειδιά
κινητική μάθηση και απόδοση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Σεμινάρια110,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων502
Εκπόνηση μελέτης (project)753
Συγγραφή εργασίας / εργασιών753
Σύνολο25010
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Προετοιμασία και ενεργή συμμετοχή στο μάθημα (10%). Αναμένεται ο/η φοιτητής/τρια να προετοιμάζεται και να συμμετέχει κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 2. Ατομική εργασία που θα αφορά τον σχεδιασμό ενός προγράμματος εξάσκησης σύμφωνα με τις θεωρίες που αναπτύχθηκαν στο μάθημα (20%). 3. Ατομική εργασία ενσωμάτωσης θεωριών (30%). Θα γίνει μια ατομική εργασία που θα αφορά τον σχεδιασμό ενός προγράμματος εξάσκησης σύμφωνα με τις θεωρίες που αναπτύχθηκαν στο μάθημα. 4. Τελικές εξετάσεις (40%) Στο τέλος του μαθήματος θα δοθούν εξετάσεις που θα αφορούν την διδαχθείσα ύλη του μαθήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Τζέτζης, Γ. & Λόλα, Α. (2015) Ηλεκτρονικές Εκδόσεις Κάλλιππος 2. Schmidt, R.A., & Lee, T.D. (1999). Motor control and learning: a behavioral emphasis. Champaign IL: Human Kinetics. 3. Pamela Haibach, Greg Reid, Douglas Collier, (2011). Motor Learning and Development Champaign, IL: Human Kinetics. 3. Magill, R A. (1998). Motor Learning Concepts and Applications (5th ed). Boston: McGraw-Hill. 4. Schmidt, R.A., Wrisberg, C.A, & Wrisberg, C.N (2000). Motor Learning and Performance. Champaign IL:
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Schmidt, R.A., & Lee, T.D. (1999). Motor control and learning: a behavioral emphasis. Champaign IL: Human Kinetics. 2. Pamela Haibach, Greg Reid, Douglas Collier, (2011). Motor Learning and Development Champaign, IL: Human Kinetics. 3. Magill, R A. (1998). Motor Learning Concepts and Applications (5th ed). Boston: McGraw-Hill. 4. Schmidt, R.A., Wrisberg, C.A, & Wrisberg, C.N (2000). Motor Learning and Performance. Champaign IL: Human Kinetics 5. Christina R.W. & Corcos, M.D. (1993). Προπονητής & Μάθηση – Απόδοση. Θεσσαλονίκη: Σάλτο. 6. Rose, D.J. (1998) Κινητική Μάθηση και Κινητικός Έλεγχος. University Studio Press: Θεσ/νίκη.
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-06-2017