ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ / Didactics of PE in Pre-school education
ΚωδικόςΝ535
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΔημήτριος Χατζόπουλος
Γνωστικό ΑντικείμενοΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000183

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΠΜΣ-2016-ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ-ΘΕΣ/ΚΗ-ΣΕΡΡΕΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογή της Άλλης ΚατεύθυνσηςΧειμερινή-10
ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗΥποχρ. Κατ΄ Επιλογήν ΚατεύθυνσηςΧειμερινή-10

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600063045
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι η εισαγωγή και εμβάθυνση στις έννοιες της Διδακτικής της Φ.Α. στην προσχολική εκπαίδευση. Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τις βασικές έννοιες του σχεδιασμού του μαθήματος της Φ.Α., τους παράγοντες της αποτελεσματικής διδασκαλίας και τις μεθόδους διδασκαλίας της Διδακτικής της Φ.Α. στην προσχολική ηλικία. Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης στο συγκεκριμένο μάθημα, οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί να: • Σχεδιάσουν ένα αποτελεσματικό μάθημα διδασκαλίας για την προσχολική ηλικία. • Καλλιεργήσουν το προσωπικό τους στιλ διδασκαλίας. • Συνδέσουν τη θεωρία με την πράξη μέσω βιωματικής συμμετοχής σε μικροδιδασκαλίες.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
• Ψυχοκινητική ανάπτυξη παιδιών προσχολικής ηλικίας. (Χατζόπουλος Δημήτρης). • Αυτοεκτίμηση και ταυτότητα παιδιών προσχολικής ηλικίας. (Χατζόπουλος Δημήτρης) • Μέθοδοι διάγνωσης ψυχοκινητικής ανάπτυξης. (Χατζόπουλος Δημήτρης) • Η σημασία του παιχνιδιού για τη μάθηση. (Χατζόπουλος Δημήτρης) • Διδακτικές βάσεις προσχολικής εκπαίδευσης. (Χατζόπουλος Δημήτρης) • Ψυχοκινητική αγωγή. (Χατζόπουλος Δημήτρης) • Κατηγορίες και οργάνωση δραστηριοτήτων μουσικοκινητικής αγωγής στην προσχολική εκπαίδευση: απλές, μεταβατικές, συνδυαστικές δραστηριότητες, εξερεύνηση κινήσεων μέσω υλικών (Παυλίδου Εύα) • Μέθοδοι προσέγγισης των παιδιών για την αγωγή της κίνησης στο Νηπιαγωγείο - Διαχείριση της κινητικής αγωγής σε ελεύθερες, σε οργανωμένες δραστηριότητες και σε project. (Παυλίδου Εύα) • Εκπαιδευτικός χορός στο νηπιαγωγείο: έκφραση, επικοινωνία, πειραματισμός κινήσεων πάνω σε ευρεία θεματολογία σύγχρονων, κλασικών και παραδοσιακών ακουσμάτων. (Παυλίδου Εύα) • Διαθεματικές προσεγγίσεις και διαπολιτισμικές δραστηριότητες κινητικής και ρυθμικής αγωγής. (Παυλίδου Εύα) • Δυνατότητες χρησιμοποίησης κινητικών τεστ • Ανακεφαλαίωση
Λέξεις Κλειδιά
Διδακτική, προσχολική αγωγή, φυσική αγωγή
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις451,8
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων652,6
Εκπόνηση μελέτης (project)753
Συγγραφή εργασίας / εργασιών753
Σύνολο26010,4
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Γραπτή τελική εξέταση (60%) 2. Παρουσίαση Ατομικής Εργασίας (40%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Παυλίδου, Ε. (2012). Κινητική και ρυθμική αγωγή στην προσχολική εκπαίδευση. Θεσ/νικη: ΖΥΓΟΣ. Χατζόπουλος, Δ. (2012). Διδακτική Φυσικής Αγωγής. Θεσ/νικη: Παν/μιο Μακεδονίας. Zimmer, R. (2007). Εγχειρίδιο Ψυχοκινητικής. Επιμ. Α. Καμπάς. Αθήνα: ΑΘΛΟΤΥΠΟ.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2011). Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2011). Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου. 2ο μέρος – Μαθησιακές περιοχές. Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Journal of Early Childhood Research.
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-02-2016