ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / Sportpedagogy
ΚωδικόςΝ541
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑικατερίνη Μουρατίδου
Γνωστικό ΑντικείμενοΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000187

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΠΜΣ-2016-ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ-ΘΕΣ/ΚΗ-ΣΕΡΡΕΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογή της Άλλης ΚατεύθυνσηςΧειμερινή-10
ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗΥποχρ. Κατ΄ Επιλογήν ΚατεύθυνσηςΧειμερινή-10

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600063049
Τύπος Μαθήματος
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα αποσκοπεί α) στο να διδαχθούν οι φοιτητές/-ήτριες ένα μέρος της παιδαγωγικής επιστήμης και ειδικότερα της Παιδαγωγικής της Φυσικής Αγωγής (Φ.Α.) και να μυηθούν στην πλούσια προβληματική του έργου του παιδαγωγού γενικά και ειδικότερα του καθηγητή Φ.Α. και β) στο να εξεταστούν εφαρμοσμένα θέματα που αφορούν –μεταξύ άλλων- στην εκπλήρωση του σκοπού «Δια βίου άσκηση», στα κίνητρα στη Φ.Α., καθώς και στη διαχείριση προβλημάτων στα πλαίσια της φυσικής αγωγής. Μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /-ήτρια θα: • Γνωρίζει τις βασικές συνιστώσες της παιδαγωγικής διαδικασίας (δηλ. θέματα διδασκαλίας και μάθησης) καθώς επίσης και τα χαρακτηριστικά των πρωταγωνιστών αυτής της διαδικασίας (εκπαιδευτικός, μαθητής) • Διαθέτει πλήρη επιστημονική κατάρτιση και ικανότητα εφαρμογής των γνώσεών του στην πράξη, προκειμένου να λειτουργήσει ως παραγωγικός και αποτελεσματικός παιδαγωγός, τόσο εντός του εκπαιδευτικού πλαισίου (ανεξάρτητα από βαθμίδα εκπαίδευσης), όσο και σε ευρύτερους χώρους αγωγής στη φυσική δραστηριότητα.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Εισαγωγή σε βασικές θεματικές που αφορούν στην παιδαγωγική επιστήμη (βασικές έννοιες, αρχές, κλάδοι και μέθοδοι έρευνας της Παιδαγωγικής) και στη δυναμική της παιδαγωγικής διαδικασίας 2. Προσέγγιση, ερμηνεία, και θεωρητικά μοντέλα για την αγωγή και τη μάθηση 3. Ερευνητικά δεδομένα για το μαθητή και την επίδοσή του στο σχολείο 4. Αποσαφήνιση των εννοιών της ανάπτυξης και της εξέλιξης / Βασικά χαρακτηριστικά της νοητικής, συναισθηματικής και κινητικής ανάπτυξης του μαθητή της Προσχολικής ηλικίας και της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 5. Ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής και ο ρόλος του στο σχολείο 6. Σκοποί και μέσα αγωγής και μάθησης στη Φυσική Αγωγή 7. Το παιχνίδι ως αναπόσπαστο κομμάτι της Φυσικής Αγωγής 8. Αγωγή για μια δια βίου άσκηση 9. Ζητήματα κινήτρων και παρακίνησης στη Φυσική Αγωγή 10. Ανάπτυξη ενός θετικού κλίματος κινήτρων εντός του μαθήματος 11. Αντιμετώπιση προβληματικών συμπεριφορών, αποτελεσματική διδασκαλία και θετική πειθαρχία στη Φυσική Αγωγή 12. Παρουσίαση ατομικών εργασιών 13. Παρουσίαση ομαδικών εργασιών / Ανακεφαλαίωση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Σεμινάρια110,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων502
Εκπόνηση μελέτης (project)753
Συγγραφή εργασίας / εργασιών753
Σύνολο25010
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Γραπτή τελική εξέταση (50%) 2. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (20%) 3. Παρουσίαση Ατομικής Εργασίας (30%)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
- Armour, K. (2013). Sport Pedagogy: An Introduction for Teaching and Coaching. London/New York: Routledge. - Bonnie Tjeerdsma Blankenship (2012). Ψυχολογία της διδασκαλίας της Φυσικής Αγωγής. Από τη θεωρία στην πράξη. Αθήνα: Ίων. - Παπαϊωάννου Α., Θεοδωράκης Γ., & Γούδας Μ. (2003). Για μια καλύτερη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής. Θεσσαλονίκη: Χριστοδουλίδης. - Elliott, S., Kratochwill, T., Littlefield-Cook, J., & Travers J. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Αποτελεσματική διδασκαλία - Αποτελεσματική μάθηση. Αθήνα: Gutenberg.
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-06-2015