Οργάνωση και Διοίκηση Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και Εργοταξίων

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟργάνωση και Διοίκηση Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και Εργοταξίων / Management of Construction Companies and Sites
ΚωδικόςΔΔΤΕΥ01
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600001558

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟργάνωση και Διοίκηση Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και Εργοταξίων
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600066251
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΔΔΤΕΥ01Γεώργιος Αρετούλης, Γλυκερία Καλφακάκου, Ιωάννης Ξενίδης
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Καμία
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων στα αντικείμενα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, οργανωσιακής θεωρίας και εργοταξίων τεχνικών έργων. Με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση: Να αναλύουν τις οικονομικές καταστάσεις τεχνικών επιχειρήσεων και να βγάζουν συμπεράσματα για την μελλοντική εξέλιξη των επιχειρήσεων αυτών Να οργανώνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το χαρτοφυλάκιο των επιχειρήσεων της δομικής οικονομίας Να προτείνουν δομές οργάνωσης για τεχνικής επιχειρήσεις, να παράγουν οργανογράμματα και να τα αξιολογούν Να οργανώνουν και να χωροθετούν εργοτάξια τεχνικών έργων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η επιχείρηση τεχνικών έργων: Είδη και δραστηριότητες τεχνικών επιχειρήσεων. Οικονομική των επιχειρήσεων. Ισολογισμοί – Αριθμοδείκτες – Είδη μετοχών. Νεκρά σημεία. Στοιχεία Οργανωσιακής Θεωρίας: Ορισμός και Είδη Οργανισμών, Οργανωσιακές Δομές. Τμηματοποίηση: Απλός οργανισμός, Οργανισμός κατά Λειτουργίες. Οργανισμός κατά Διευθύνσεις. Οργανισμός κατά Προϊόν. Μητροειδείς οργανισμοί. Οργανογράμματα. Παράμετροι καθορισμού και κριτήρια επιλογής οργανωσιακής δομής. Οργανωτικές δομές και Λειτουργία διαφορετικών ειδών τεχνικών επιχειρήσεων. Παραδείγματα οργάνωσης εταιρειών παραγωγής τεχνικών έργων, σε διάφορες κλίμακες. Θεωρίες Διαχείρισης. Οι διεργασίες διαχείρισης έργων, προγραμμάτων, χαρτοφυλακίων. Μοντέλα βελτιστοποίησης της διαχειριστικής ικανότητας της επιχείρησης. Διαχειριστική επάρκεια εταιρειών παραγωγής τεχνικών έργων. Διαχείριση εργοταξίου: Επιλογή θέσης. Οργάνωση και λειτουργία εργοταξίου. Διαχείριση δομικού εξοπλισμού. Διαχείριση εργοταξιακών υλικών. Διαχείριση τροφοδοτικών αλυσίδων. Πληροφοριακά συστήματα εργοταξίων.
Λέξεις Κλειδιά
Εργοληπτικές Εταιρείες, Χρηματοοικονομική Ανάλυση, Οργανωσιακή Θεωρία, Οργάνωση και Λειτουργία Εργοταξίων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Μέσω της πλατφόρμας e-learning και του διαδικύτου
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1173,9
Εργαστηριακή Άσκηση301
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Υποχρεωτική Γραπτή Εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Ξενίδης, Ι. (2017). “Οργάνωση και Διοίκηση Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και Εργοταξίων”. Ηλεκτρονικές σημειώσεις, 3η έκδοση, Θεσσαλονίκη. 2. Κορρές, Γ., Γούτσος, Σ. και Κωστούρος, Ι. (2003). Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τόμος Α΄). Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 3. Αλεστά, Α., Καντούνης, Σ., Μανωλιάδης, Ο., Μπαρώνου, Α., Παντουβάκης, Π. και Τσώλας, Ι. (2003). Οργάνωση και Διοίκηση Εργοταξίου (Τόμος Β΄). Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 4. Μανωλιάδης, Ο., Σουφλής, Ι., Σουφλής, Κ. και Τζάμος, Θ. (2003). Οργάνωση Πληροφοριακά Συστήματα στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων (Τόμος Γ΄). Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 5. Τζωρτζάκης, Κ. και Τζωρτζάκη, Α. (2007). Οργάνωση και Διοίκηση. Το μάνατζμεντ της νέας εποχής. Rosili. 6. Αναγνωστόπουλος, Κ.Π. (2001). Οικονομική και Διοικητική των Επιχειρήσεων. Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Τελευταία Επικαιροποίηση
24-01-2017