Θεωρία Αποφάσεων

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘεωρία Αποφάσεων / Decision Theory
ΚωδικόςΔΔΤΕΥ03
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600001560

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘεωρία Αποφάσεων
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600066253
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΔΔΤΕΥ03Γεώργιος Αρετούλης, Γλυκερία Καλφακάκου, Ιωάννης Ξενίδης
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Καμία
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός: • να αναγνωρίζει και να εκτιμά τον βαθμό αβεβαιότητας ή αξιοπιστίας των διάφορων μεταβλητών και παραμέτρων που μελετά, • να αντιλαμβάνεται την έννοια της επικινδυνότητας στα περιβαλλοντικά θέματα και προβλήματα και να εφαρμόζει μεθόδους για την ποσοτικοποίησή της, • να κατασκευάζει δένδρα αποφάσεων για διάφορους τύπους προβλημάτων ανάλυσης και λήψης αποφάσεων, • να επιλύει προβλήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης εφαρμόζοντας αρχές και μεθόδους της ανάλυσης αποφάσεων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων: Τύποι πιθανότητας. Μαθηματικές σχέσεις. Θεωρητικές κατανομές πιθανότητας. Τυχαίες μεταβλητές και κατανομές τους. Θεωρία αποφάσεων: Μητρώα αποφάσεων. Δένδρα αποφάσεων. Αρχές κατασκευής και ανάλυσης δένδρων αποφάσεων. Μονοκριτηριακή και πολυκριτηριακή λήψη αποφάσεων. Θεωρία και εφαρμογές της χρησιμότητας: Η έννοια της χρησιμότητας (προτίμησης). Συναρτήσεις χρησιμότητας. Ιδιότητες και εφαρμογή των συναρτήσεων χρησιμότητας. Καθορισμός και αποτίμηση της επικινδυνότητας: Θεωρία αξιοπιστίας. Αξιοπιστία συστήματος. Ανάλυση αβεβαιότητας. Λήψη αποφάσεων: Απλές και σύνθετες αποφάσεις. Αποφάσεις υπό συνθήκες αβεβαιότητας ή κινδύνου. Πολυκριτηριακή ανάλυση. Μελέτη πρακτικών προβλημάτων: Εφαρμογές στη διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων, την κλιματική αλλαγή, τη γεωτεχνολογία, και τις μεταφορές.
Λέξεις Κλειδιά
Ανάλυση επικινδυνότητας, Θεωρία αποφάσεων, Λήψη αποφάσεων, Θεωρία γραφημάτων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Μέσω της πλατφόρμας e-learning και του διαδικτύου
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1153,8
Εργαστηριακή Άσκηση20,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων150,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών150,5
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Ξενίδης, Ι. (2012). “Μέθοδοι λήψης αποφάσεων και ανάλυση κινδύνων”. Ηλεκτρονικές σημειώσεις, Θεσσαλονίκη. 2. Project Management Institute (2009). Practice Standard for Project Risk Management, Project Management Institute Inc., Pennsylvania, USA. 3.Roy, B. (1996). Multi-criteria Methodology for Decision Aiding, Kluwer, Dordrecht, The Netherlands. 4.Saporita, R. (2006). Managing Risks in Design & Construction Projects (Illustrated), Amer Society of Mechanical 5.Ward, S. and Chapman, C. B. (2002). Managing Project Risk and Uncertainty: A Constructively Simple Approach to Decision Making, John Wiley & Sons Inc. 6.Smith, N. J., Merna, T., and Jobling, P. (2006). Managing risk in construction projects, 2nd Edition, Blackwell Pub. 7.Chelst, K. and Yavuz Burak Canbolat, Y.B. (2011). Value-Added Decision Making for Managers, Chapman and Hall/CRC.
Τελευταία Επικαιροποίηση
24-01-2017