ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / HISTORY OF THE ITALIAN STATES: SOCIETY AND CULTURE
Τίτλος στα ΙταλικάΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / STORIA DEGLI STATI ITALIANI: SOCIETÀ E CULTURA
Κωδικός23713
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600001740

Πρόγραμμα Σπουδών: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 6
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-8

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Ώρες Συνολικά52
Class ID
600066578
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Ιταλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
ΟΧΙ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τις διαδικασίες εντοπισμού, αξιολόγησης, κατανόησης, ανάλυσης, ένταξης στο χρονικό και ιστορικό τους πλαίσιο, καθώς και αξιοποίησης των πρωτογενών πηγών της ιστορίας της Ιταλίας και των ελληνοϊταλικών σχέσεων κατά τους μεσαιωνικούς και νεότερους χρόνους. Η κατανόηση αυτών των ιστορικών τεκμηρίων, εκδομένων ή ανέκδοτων, ασφαλώς προϋποθέτει τη συστηματική ενασχόληση με τις γλωσσικές ιδιαιτερότητες που αυτά παρουσιάζουν και την απόδοση του περιεχομένου τους στη σύγχρονη ελληνική.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η ανάγνωση, κατανόηση και ανάλυση των πρωτογενών πηγών που αφορούν στην ιστορία των προενωτικών ιταλικών κρατών, καθώς και των ελληνοϊταλικών σχέσεων κατά τους μεσαιωνικούς και νεότερους χρόνους μπορεί να αποβεί έργο εξαιρετικά δυσχερές˙ ιδιαίτερα δε όταν αυτές οι πηγές έχουν συνταχτεί σε γλωσσικά ιδιώματα που διαφέρουν όχι μόνο από τη δική μας μητρική γλώσσα, αλλά και από τη σύγχρονη ιταλική. Στην περίπτωση αυτή, η μελέτη ορισμένων αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων αποδεικνύεται εκ των ων ουκ άνευ για την ιστορική έρευνα. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζονται μέσω μίας σειράς παραδειγμάτων οι ποικίλοι τρόποι προσέγγισης των πηγών για τη μελέτη των «μικρών» ή «μεγάλων» ζητημάτων της ιστορίας της Ιταλίας και των ελληνοϊταλικών σχέσεων από τον Μεσαίωνα και στη συνέχεια. Κύριο ζητούμενο κατά τη διαδικασία αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημα «Πώς διαβάζεται μία ιστορική πηγή;». Το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στην αξιοποίηση συγκεκριμένων τύπων τεκμηρίων, εκδομένων ή ανέκδοτων (όπως επί παραδείγματι ενός συμβολαίου πώλησης, μίας διαθήκης, μίας σύμβασης μαθητείας, ενός προικοσυμφώνου κ.ο.κ.), ιστορικών πηγών θεσμικής φύσεως (λ.χ. προξενικών εγγράφων, εκθέσεων μισσιοναρίων κλπ.), ενός corpus εγγράφων (λ.χ. των εκθέσεων πρέσβεων, τοπικών διοικητών και άλλων ανώτατων κυβερνητικών αξιωματούχων) ή ακόμη και πηγών της πολιτισμικής ιστορίας (αφηγηματικών κειμένων, λογοτεχνικών έργων, έργων τέχνης κ.ο.κ.). Αυτές οι τυπολογίες πηγών αναλύονται με βάση τις κάτωθι παραμέτρους: την ένταξη του τεκμηρίου στο συναφές χρονικό και ιστορικό πλαίσιο˙ τη χρησιμότητα του τεκμηρίου για την κατανόηση ενός συγκεκριμένου ζητήματος και της συναφούς ιστοριογραφικής συζήτησης˙ τον εντοπισμό των χρήσιμων δεδομένων που παρέχει το τεκμήριο και των πιθανών μεθόδων έρευνας και αξιοποίησης των εν λόγω δεδομένων για την παροχή καινοτόμων στοιχείων στις ιστορικές σπουδές κλπ. Σε δεύτερο χρόνο, αντικείμενο μελέτης του μαθήματος συνιστούν οι θεωρητικές και πρακτικές προϋποθέσεις για την έκδοση των ως άνω πρωτογενών ιστορικών πηγών με βάση τις αρχές της Παλαιογραφίας και της Διπλωματικής.
Λέξεις Κλειδιά
Πρωτογενείς ιστορικές πηγές, ιταλικά κράτη, ελληνοϊταλικές σχέσεις, κοινωνία και πολιτισμός, Μεσαίωνας, Νεότεροι Χρόνοι.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
Η/Υ, διαδίκτυο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προτζέκτορας.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις702,8
Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων702,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών602,4
Σύνολο2008
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Το μάθημα έχει ως επί το πλείστον σεμιναριακό χαρακτήρα και βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή των φοιτητών. Συνεπώς, ανεξάρτητα από ορισμένες εισηγήσεις εισαγωγικού χαρακτήρα που πραγματοποιεί ο διδάσκων, εξετάζονται ειδικά έγγραφα ιστορικά τεκμήρια και επιχειρείται η ένταξή τους στο χρονικό και ιστορικό τους πλαίσιο, καθώς και η μεταγραφή και έκδοσή τους με βάση τις αρχές της Παλαιογραφίας και της Διπλωματικής. Η κατανόησή τους ασφαλώς προϋποθέτει τη συστηματική ενασχόληση με τις γλωσσικές ιδιαιτερότητες που τα έγγραφα αυτά παρουσιάζουν και την απόδοση του περιεχομένου τους στη σύγχρονη ελληνική. Πέραν της ομαδικής εργασίας που διεξάγεται, στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές καλούνται να πιστοποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν στη διάρκεια των σεμιναρίων. Κατά συνέπεια, αναλαμβάνουν σε ατομικό επίπεδο να προβούν στην παρουσίαση, ανάλυση και έκδοση μίας πρωτογενούς πηγής που αφορά στην ιστορία της Ιταλίας και στις ελληνοϊταλικές σχέσεις κατά τους μεσαιωνικούς και νεότερους χρόνους.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
– Ανδρέας Αμάραντος, νοταριακές πράξεις, Αράκλι Κεφαλονιάς (1548-1562), έκδοση X. Βαγιωνάκης, Ό. Κατσίβελα, Δ. Μιχάλαγα, Β. Μπελαβγένη & Μ. Μπλέτας, επιστημ. εποπτεία Ν. Γ. Μοσχονάς, Αθήνα: ΕΙΕ / Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών, 2001. – Αντώνιος Σπυρής, νοτάριος και πρωτοπαπάς Κερκύρων. Πρωτόκολλο (1560-1567), επιστημ. επιμ. Ελένη Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη & Γιάννης Μαυρομάτης, έκδοση Βέρρα Ισιδώρα κ.ά., Πηγές της Επτανησιακής Ιστορίας 1, Κέρκυρα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο / Τμήμα Ιστορίας, 2007. – Αρβανιτάκης Δημήτρης, Οι αναφορές των Βενετών Προβλεπτών της Ζακύνθου (16ος-18ος αι.), Βενετία: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 2000. – Aριστείδου Αικατερίνη, Ανέκδοτα έγγραφα της κυπριακής ιστορίας από το Κρατικό Αρχείο της Βενετίας (1474-1540), τ. 1-4, Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, 1990-2003. – Ασίζαι του Βασιλείου των Ιεροσολύμων και της Κύπρου. Εκδόσεις: L’Alta Corte, le Assise, e buone usanze del Reame de Hyerusalem, Βενετία 1535˙ Κ. Ν. Σάθας, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τ. 6, Παρίσι 1877, σ. 1-497 [ανατύπωση: Αθήνα: Β. Ν. Γρηγοριάδης, 1972]˙ Ν. Coureas, The Assizes of the Lusignan Kingdom of Cyprus. Translated from the Greek and historical introduction by Nicholas Coureas, Λευκωσία: Cyprus Research Centre, 2002. – Ασωνίτης Σπύρος Ν., Εισαγωγή στη Λατινική Διπλωματική, Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2011. – – Βλάσση-Sponza Δέσποινα, «Μια πρεσβεία της Κοινότητας της Κεφαλονιάς προς τη Βενετία (1634)», Αφιέρωμα στον πανεπιστημιακό δάσκαλο Βασ. Βλ. Σφυρόερα από τους μαθητές του, Αθήνα: Λύχνος, 1992, σ. 97-117. – Γεώργιος Βλασόπουλος,νοτάριος Βαθέος Ιθάκης, 1636-1648, έκδοση Σταματούλα Ζαπάντη, Ιθάκη: Γ.Α.Κ. – Τοπικό Αρχείο Ιθάκης, 2002. – Γεώργιος Μπαρμπαρίγος, δημόσιος νοτάριος της αγίας Μαύρας. Βιβλίο πρώτο 1707-1709, έκδοση Ελένη Δ. Γράψα, Λευκάδα: Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Λευκάδας 2006. – Γιάκουμος Σουριάνος, νοτάριος Κάστρου, Κατάστιχο 1570-1598, έκδοση Σταματούλα Ζαπάντη, Αργοστόλι: Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Κεφαλληνίας, 2001. – Γιωτοπούλου-Σισιλιάνου Έλλη, «Το πρόβλημα της ασφάλειας των κατοίκων του κερκυραϊκού Μπόργκου και η πρεσβεία του 1552», Δελτίον Αναγνωστικής Εταιρίας Κερκύρας 13 (1976), σ. 169-222. – Δημήτριος Φάναρης, νοτάριος Κυθήρων 1586-1619, Κατάστιχο 1 (Ιανουαρίου 1586 – 29 Ιανουαρίου 1589), τόμ. Α΄, έκδοση Ελένη Χάρου-Κορωναίου & Εμμ. Δρακάκης, Αθήνα: Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, 2010. – Δημήτριος Φαρμάκης, νοτάριος και πρωτοπαπάς Αγίου Ματθαίου Κέρκυρας. Πρωτόκολλο των ετών 1515-1525, έκδοση Ευθύμιος Κ. Λίτσας & Ευδοκία Χ. Λεοντιάδου, Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2011. – Εμμανουήλ Γρηγορόπουλος, νοτάριος Χάνδακα 1506-1532: Διαθήκες, απογραφές-εκτιμήσεις, έκδοση Στέφανος Κακλαμάνης & Στέλιος Λαμπάκης, Ηράκλειο: Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, 2003. – Εμμανουήλ Κασιμάτης, νοτάριος Κυθήρων (1560-1582), έκδοση Εμμ. Γ. Δρακάκης, Αθήνα: Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, 1999. – Εμμανουήλ Τοξότης, νοτάριος Κερκύρας. Πράξεις των ετών 1500-1503, επιστημ. επιμ. Ελένη Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη & Γιάννης Μαυρομάτης, έκδοση Αικατερίνη Πανταζή, Πηγές της Επτανησιακής Ιστορίας 2, Κέρκυρα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο / Τμήμα Ιστορίας, 2007. – Επιστολές των Οικουμενικών Πατριαρχών προς τους Μεγάλους Πρωτοπαπάδες της Κέρκυρας (17ος-18ος αιώνας), επιστημ. επιμ. Ελένη Ἀγγελομάτη-Τσουγκαράκη & Αγαμέμνων Τσελίκας, έκδοση Νικολέτα Βλάχου, Πηγές της Επτανησιακής Ιστορίας 5, Κέρκυρα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο / Τμήμα Ιστορίας, 2009. – Ζαρίδη Αικατερίνη, Μιχαλέας Σπ., «Οι πράξεις του νοταρίου της πόλεως Κερκύρας Νικολάου Γεράσιμου (1566-1568)», Δωδώνη. Ιστορία και Αρχαιολογία 38-40 (2008-2013), σ. 121-168. – Ζαρίδη Κατερίνα, Καρλάφτη-Μουρατίδη Φωτεινή, «Συμμετοχή γυναικών σε δικαιοπραξίες στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα», Ηπειρωτικά Χρονικά 44 (2010), σ. 129-166. – Θεόδωρου Βρανιανίτη, δημοσίου νοταρίου πόλεως και νήσου Κερκύρας, οι σωζόμενες πράξεις (1479-1516), έκδοση Καρύδης Σπύρος Χρ., Αθήνα: Διον. Καραβίας, 2001. – Θεοτόκης Σπυρίδων M., Αποφάσεις Μείζονος Συμβουλίου Βενετίας. 1255-1669. Ιστορικά κρητικά έγγραφα εκδιδόμενα εκ του Αρχείου της Βενετίας, Μνημεία της Ελληνικής Ιστορίας, τ. A΄, τεύχος 2, Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1933. – Θεοτόκης Σπυρίδων M., Θεσπίσματα της βενετικής Γερουσίας. 1281-1385. Ιστορικά κρητικά έγγραφα εκδιδόμενα εκ του Αρχείου της Βενετίας, Μνημεία της Ελληνικής Ιστορίας, τ. Β΄, τεύχος 2, Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1937. – Ιερομόναχος Βάλσαμος, νοτάριος Ομαλών Κεφαλληνίας. Ένα κατάστιχο νοταριακών πράξεων των ετών 1593-1597, έκδοση Δ. Γ. Γαρμπής, Αργοστόλι 2008. – Ιωάννης Ολόκαλος, νοτάριος Ιεράπετρας, Κατάστιχο (1496-1543), έκδοση Γιάννης Μαυρομάτης, Βενετία: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας – Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, 1994. – Καραμπούλα Δήμητρα Π., Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη Λυδία, «Οι πράξεις του νοταρίου Λουκάδων Κερκύρας Αρσενίου Αλεξάκη (1513 - 1616), Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου Μ (1998), σ. 9 -126. – Karantzola Eleni, «Sur la langue “vulgaire” de la Grece ottomane et venitienne», Revue des études néohelléniques, n.s., 2 (2006), σ. 107-122. – Καραντζόλα Ελένη, Τικτοπούλου Κατερίνα, Φραντζή Κατερίνα, «Τα νοταριακά έγγραφα ως πηγές για την πρώιμη νεοελληνική γλώσσα», στο Γιάννης Κ. Μαυρομάτης & Νίκος Αγιώτης (επιμ.), Πρώιμη νεοελληνική δημώδης γραμματεία: Γλώσσα, παράδοση και ποιητική, Ηράκλειο: Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, 2012, σ. 473-501. – Κιτρομιλίδης Πασχάλης Μ., Κυπριακές πηγές για την άλωση της Αμμοχώστου, Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, 2011. – Κονιδάρης Ιωάννης Μ., Ροδολάκης Γεώργιος Ε., «Οι πράξεις του νοταρίου Κέρκυρας Ιωάννη Χονδρομάτη (1472 -1473), Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου32 (1996), σ. 139 – 205. – Κουμαριανού Αικ. – Μάλλιαρης Α. (επιμ.), Ενημερωτικά Δυτικά Φύλλα (1570-1572). Ο πόλεμος της Κύπρου / Avvisi (1570-1572). The war of Cyprus, Λευκωσία: Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, 2004. – Λάμπρος Σπυρίδων Π., «Τα Αρχεία της Βενετίας και η περί Πελοποννήσου έκθεσις του Μαρίνου Μικιέλ», Ιστορικά Μελετήματα, επανέκδοση με ευρετήριο, Αθήνα: Βιβλιοπωλείο Διονυσίου Νότη Καραβία, 1979 (α΄ έκδοση, Αθήνα 1884), σ. 173-220. – Λάμπρος Σπυρίδων Π., «Η περί Πελοποννήσου έκθεσις του βενετού προνοητού Κορνέρ», Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρίας της Ελλάδος 2 (1885), σ. 282-317. – Λάμπρος Σπυρίδων Π., «Η περί Πελοποννήσου έκθεσις του βενετού προνοητού Γραδενίγου», Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρίας της Ελλάδος 5 (1900), σ. 228-251. – Λάμπρος Σπυρίδων Π., «Εκθέσεις των βενετών προνοητών της Πελοποννήσου εκ των εν Βενετία αρχείων εκδιδόμεναι», Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρίας της Ελλάδος 5 (1900), σ. 425-567, 605-823. – Λίτσας Ευθύμιος Κ., Σύντομη εισαγωγή στην ελληνική Παλαιογραφία και Κωδικολογία: Πίνακες με επιλεγμένα δείγματα γραφής και σχόλια, Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2001. – Λίτσας Ευθύμιος Κ., Εισαγωγή στη μελέτη των μεταβυζαντινών εγγράφων: Πανομοιότυπα εγγράφων με σχόλια, Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2011. – Χρύσα Α. Μαλτέζου (έκδ.), «Ire debeas in rettοrem Caneae». Η εντολή του δόγη Βενετίας προς τον ρέκτορα Χανίων. 1589, Βενετία: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 2002. – Μαλτέζου Χρύσα (επιστημ. δ/νση), Όψεις της Ιστορίας του Βενετοκρατούμενου Ελληνισμού: Αρχειακά τεκμήρια, Αθήνα: Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, 1993. – Μαλτέζου Χρύσα (επιμ.), Οδηγός του Αρχείου, Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας αρ. 26, Βενετία: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 2008. – Μαλτέζου Χρύσα (επιστημ. δ/νση), Βενετοκρατούμενη Ελλάδα: Προσεγγίζοντας την ιστορία της, τόμ. Β΄, Αθήνα-Βενετία: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Βενετίας, 2010, σ. 918-984. – Μανόλης Βαρούχας. Νοταριακές πράξεις. Μοναστηράκι Αμαρίου (1597-1613), έκδοση Wim F. Bakker & Arnold F. van Gemert, Ρέθυμνο, 1987. – Μανούσακας Μανούσος Ι., Ανέκδοτα Πατριαρχικά Γράμματα (1547-1806) προς τους εν Βενετία Μητροπολίτας Φιλαδελφείας και την Ορθόδοξον Ελληνικήν Αδελφότητα, Βενετία: Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 1968. – Μαυροσκούφης Δημήτρης Κ., Αναζητώντας τα ίχνη της Ιστορίας: Ιστοριογραφία, Διδακτική Μεθοδολογία και Ιστορικές Πηγές, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 20123. – Μιχαήλ Μαράς, νοτάριος Χάνδακα, Κατάστιχο 149 (16 Ιανουαρίου – 30 Μαρτίου 1549), τόμ. Α΄, έκδοση Μανόλης Γ. Δρακάκης, Ηράκλειο: Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, 2004. – Μιχαήλ Μαράς, νοτάριος Χάνδακα, Κατάστιχο 149 (1 Απριλίου – 28 Ιουνίου 1549), τόμ. Β΄, έκδοση Μανόλης Γ. Δρακάκης & Τόνια Μαρμαρέλη, Ηράκλειο: Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, 2005. – Μιχαήλ Μαράς, νοτάριος Χάνδακα, Κατάστιχο 148 (2 Μαρτίου – 31 Αυγούστου 1538), τόμ. Β΄, έκδοση Γιάννης Μαυρομάτης, Ηράκλειο: Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, 2006. – Μιχαήλ Μαράς, νοτάριος Χάνδακα, Κατάστιχο 149 (1 Ιουλίου – 28 Σεπτεμβρίου), τόμ. Γ΄ έκδοση Τόνια Μαρμαρέλη & Μανόλης Γ. Δρακάκης, Ηράκλειο: Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, 2006. – Μιχαήλ Μαράς, νοτάριος Χάνδακα, Κατάστιχο 148 (2 Σεπτεμβρίου 1538 – 28 Φεβρουαρίου 1539), τόμ. Γ΄, έκδοση Γιάννης Μαυρομάτης, Ηράκλειο: Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, 2009. – Μιχαήλ Μαράς, νοτάριος Χάνδακα, Κατάστιχο 149 (1 Οκτωβρίου – 31 Δεκεμβρίου 1549), τόμ. Δ΄, έκδοση Μανόλης Γ. Δρακάκης & Τόνια Μαρμαρέλη, Ηράκλειο: Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, 2009. – Μοναστηριώτης Κωνσταντίνος, νοτάριος Λευκίμμου, nodari dell’isola. Σωζόμενες πράξεις 1506-1516, Μιχάλης Χρ. Χρυσικόπουλος, Λευκίμμη 2010. – Μοντεσάντος (δε) ιερέας Σταμάτιος, νοτάριος Ελειού, Κατάστιχο 1535-1553, έκδοση Σταματούλα Ζαπάντη, Αργοστόλι: Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Κεφαλληνίας, 2002. – Μπαμπούνης Χαράλαμπος, Ιστορική Αφήγηση και Πηγές, Αθήνα: Παπαζήσης, 2013. – Μπίρταχας Στάθης, Κοινωνία, Πολιτισμός και Διακυβέρνηση στο Βενετικό Κράτος της Θάλασσας: Το παράδειγμα της Κύπρου, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2011. – Νικόλαος Κουπιάνος, νοταριακές πράξεις, Κάστρο Κεφαλονιάς (1571-1576), έκδοση Χ. Βαγιωνάκης, Δ. Μιχαλάγα, Μ. Μπλέτσας, επιστημ. εποπτεία Ν. Γ. Μοσχονάς, Αθήνα: ΕΙΕ / Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών, 2008. – Νοταριακές Πράξεις του Κώδικα της Οικογένειας Τυπάλδου-Λασκαράτου (16ος-17ος αιώνας), επιστημ. επιμέλεια Ελένη Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη & Αγαμέμνων Τσελίκας, έκδοση Κωνσταντίνα Αλεξοπούλου, Νικολέτα Βλάχου, Μαρία Μπαλού, Μαρία Ντούντα, Αναστάσιος Παπαϊωάννου. Αικατερίνη Πέτρου, Γρηγόριος Σαμοΐλης, Πηγές της Επτανησιακής Ιστορίας 3, Κέρκυρα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο / Τμήμα Ιστορίας, 2009. – Ντόκος Κωνσταντίνος, Παναγόπουλος Γεώργιος, Το βενετικό κτηματολόγιο της Βοστίτσας, πρόλογος Bασίλης Παναγιωτόπουλος, Αθήνα: Μορφωτικό Ινστιτούτο Αγροτικής Τράπεζας, 1993. – Ντόκος Κωνσταντίνος, Μελέντη Μαρία, «Το ξένο λεξιλόγιο στις ελληνικές πηγές της βενετοκρατίας: Γλωσσάριο μεταγλωττισμένων ιταλικών όρων που περιέχονται σε δημοσιευμένες νοταριακές πράξεις των Ιόνιων Νησιών», Εώα και Εσπέρια 3 (1996-1997), σ. 83-148. – Ντούρου-Ηλιοπούλου Μαρία, «Πρεσβεία των κατοίκων του βενετοκρατούμενου Χάνδακα στα μέσα του 16ου αιώνα (1561)», Παρουσία 5 (1987), σ. 355-397. – Παγκράτης Γεράσιμος Δ., Εκκλησία και κράτος στα βενετικά νησιά του Ιονίου Πελάγους: Μαρτυρίες για τη δράση Ιταλών Φραγκισκανών Μισσιοναρίων από τα αρχεία της Propaganda Fide (17ος αιώνας), Αθήνα: Παπαζήσης, 2009. – Παγκράτης Γεράσιμος Δ., Οι εκθέσεις των Βενετών Βαΐλων και Προνοητών της Κέρκυρας (16ος αιώνας), Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών, 2008. – Παπα-Ιωάννης Κατζαράς, νοτάριος Καστελίου Φουρνής, Κατάστιχο 43 (1607-1635), έκδοση Κωστής Ηλιάκης, επιμ. Γιάννης Μαυρομάτης & Δημήτρης Γεωργακόπουλος, Ηράκλειο: Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, 2008. – Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη Λυδία, Ροδολάκης Γεώργιος, Καραμπούλα Δήμητρα Π., «Οι πράξεις του νοταρίου Καρουσάδων Κέρκυρας πρωτοπαπά Φιλίππου Κατωϊμέρη (1503 - 1507)», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου 33 (1997), σ. 7- 436. – Πέτρος Αγαπητός, νοτάριος Κέρκυρας. Πρωτόκολλο (1514-1515), έκδοση Νικολέτα Βλάχου, Δημήτρης Μητουλάκης, Μαρία Μπαλού, Σοφία-Αικατερίνη Πανταζή, Αναστάσιος Παπαϊωάννου, Καλλιόπη Πιλίλη, Σωκράτης Πουλής, Αθήνα: Γ.Α.Κ, – Αρχεία Νομού Κερκύρας, 2015. – Πέτρος Καστροφύλακας, νοτάριος Χάνδακα, Πράξεις 1558-1559, εισαγωγή και έκδοση Αγγελική Πανοπούλου, Ηράκλειο – Αθήνα: Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, 2015. – Πλουμίδης Γεώργιος Σ., Αιτήματα και πραγματικότητες των Ελλήνων της βενετοκρατίας (1554-1600), Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1985. – Πλουμίδης Γεώργιος Σ., Διάγραμμα των Αρχειακών Πηγών της Νεοελληνικής Ιστορίας, Αθήνα: Βιβλιοπωλείο Διονυσίου Νότη Καραβία, 19993. – Πλουμίδης Γεώργιος Σ., Ιστορική μάθηση (Προτάσεις για τις Πηγές και τη Μεθοδολογία στην Ιστορία), Αθήνα: Βιβλιοπωλείο Διονυσίου Νότη Καραβία, 2010. – Πλουμίδης Γεώργιος Σ., Ιστορική μάθηση (Προτάσεις για τις Πηγές και τη Μεθοδολογία στην Ιστορία), τεύχος Β΄, Αθήνα: Βιβλιοπωλείο Διονυσίου Νότη Καραβία, 2012. – Πλουμίδης Γεώργιος Σ., Κανονισμοί της νήσου Κύπρου (1507-1522), Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1987. – Πλουμίδης Γεώργιος Σ., Πρεσβείες Κρητών προς τη Βενετία (1487-1558), Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1986. – Πλουμίδης Γεώργιος Σ., Πρεσβείες Κρητών προς τη Βενετία (1604-1640), τεύχος δεύτερο, Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1988. – Ροδολάκης Γεώργιος Ε., Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη Λυδία, «Οι πράξεις του νοταρίου Αγίου Ματθαίου Κέρκυρας Πέτρου Βαραγκά (1541 -1545)», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου32 (1996), σ. 207 – 339. – Σάθας Κωνσταντίνος, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τ. 1-7, Βενετία-Παρίσι, 1872-1894 [ανατύπωση: Αθήνα: Β. Ν. Γρηγοριάδης, 1972]. – Σεμινάριο εργασίας “Μεθοδολογία Έκδοσης, κατάσταση και προοπτικές της Έρευνας των Μεταβυζαντινών Αρχείων”. 1. Προβλήματα Έκδοσης των Πηγών (Βενετία, 3-4 Νοεμβρίου 2000), Βενετία: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας – Centre d’Études Byzantines, Néo-Helleniques et Sud-Est Européenes E.H.E.S.S., 2001. – Σπανάκης Στέργιος Γ., Μνημεία της Κρητικής Ιστορίας, Ι (Έκθεση του Zuanne Mocenigo, provveditore generale del Regno di Candia, 1589), Ηράκλειο 1940. – Σπανάκης Στέργιος Γ., Μνημεία της Κρητικής Ιστορίας, ΙΙ (Έκθεση του Francesco Moresini, provveditor generale et ingegner nel Regno di Candia, 1629), Ηράκλειο 1950. – Σπανάκης Στέργιος Γ., Μνημεία της Κρητικής Ιστορίας, ΙΙΙ (Έκθεση του Filippo Pasqualigo, capitano di Candia e provveditor della Canea, 1594), Ηράκλειο 1953. – Σπανάκης Στέργιος Γ., Μνημεία της Κρητικής Ιστορίας, ΙV (Έκθεση του Benetto Moro, provveditore generale del Regno di Candia, 1602), Hράκλειο 1958. – Σπανάκης Στέργιος Γ., Μνημεία της Κρητικής Ιστορίας, V (Έκθεση του Francesco Basilicata, 1630), Ηράκλειο 1969. – Σπανάκης Στέργιος Γ., Μνημεία της Κρητικής Ιστορίας, VI (I. Έκθεση του Antonio Priuli, provveditor generale delle armi in Candia, 1667 – II. Έκθεση του Antonio Barbaro, provveditor generale delle armi in Candia, 1667), Ηράκλειο 1976. – Σπυρίδων Βερβιτζιώτης, Νοτάριος Κερκύρας. Πρωτόκολλο (1741-1744), επιστημ. επιμ. Ελένη Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη & Γιάννης Μαυρομάτης, έκδοση Καλλιόπη Πιλίλη, Πηγές της Επτανησιακής Ιστορίας 4, Κέρκυρα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο / Τμήμα Ιστορίας, 2009. – Τσικνάκης Κώστας Γ., Οι εκθέσεις των Βενετών Προνοητών της Κεφαλονιάς (16ος αιώνας), Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών, 2008. –Τσιρπανλής Ζ. Ν., «Κατάστιχο εκκλησιών και μοναστηριών του Κοινού» (1248-1548). Συμβολή στη μελέτη των σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας στη βενετοκρατούμενη Κρήτη, Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1985. – Ψαράς Ιωάννης Δ., Θεωρία και Μεθοδολογία της Ιστορίας, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2001. – Arbel B., Venetian Letters (1354-1512) from the archives of the Bank of Cyprus Cultural Foundation and other Cypriot collections, Λευκωσία: The Bank of Cyprus Cultural Foundation, 2007. – Augustin Fra, Relation del Reverendo Padre Fra Augustin Famagostano fo prior in Famagosta nel monasterio de Santo Antonio de l’Ordene Eremitano, della perdita di Famagosta, del valore et gloriosa morte del clarissimo Bragadino, Βενετία: N. Morosini, 1891. – Barozzi Francesco, Descrittione dell’isola di Creta (Περιγραφή της Κρήτης) 1577/8, εισαγωγή, έκδοση κειμένου, σχόλια και απόδοση στα ελληνικά Στέφανος Κακλαμάνης, Ηράκλειο: Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, 2004. – Cappelli Adriano, Lexicon Abbreviaturarum: Dizionario di Abbreviature Latine ed Italiane…, Milano: Hoelpi, 19906. Προσβάσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα: http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/Cappelli/. – Denores Giorgio, Discorso sopra l’isola di Cipri con le ragioni della vera successione in quel regno regno – A Discourse on the Island of Cyprus and on the Reasons for the True Succession in that Kingdom, έκδ. συνοδευόμενη από αγγλική μετάφραση Π. Μ. Κιτρομηλίδης, Βενετία: Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini di Venezia, 2006. – Franciscus de Cruce, Νοτάριος στον Χάνδακα 1338 – 1339, έκδοση Xαράλαμπος Γάσπαρης, Βενετία: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 1999. – Gatto Angelo, Narratione del terribile assedio e della resa di Famagosta nell’anno 1571, Ορβιέτο: P. Catizzani, 1895. Ελληνική μετάφραση: Π. Α. Δάνδολος, Διήγησις της τρομεράς πολιορκίας και αλώσεως της Αμμοχώστου κατά το έτος 1571 εκ χειρογράφου τινός του στρατηγού Αγγέλου Γάττου εξ Ορβιέτου, Λάρνακα 1897 & Κάιρο 1926 [επανέκδοση: Λευκωσία: Μορφωτική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου, 1972]. – Gratiani Antonii Mariae, De Bello Cyprio, Libri quinque, Ρώμη: Zannetti, 1624. Νέα έκδοση του πρωτότυπου λατινικού κειμένου & μετάφρασή του στα ελληνικά: Χ. Γάσπαρης, De Bello Cyprio / Ο Πόλεμος της Κύπρου, Λευκωσία: Κέντρο Μελετών Ι. Μονής Κύκκου, 1997. – Grivaud Gilles, Venice and the Defence of the Regno di Cipro: Giulio Savorgnan’s unpublished Cyprus correspondence (1557-1570), Nicosia: The Bank of Cyprus Cultural Foundation, 2016. – Lamansky V., Sécrets d’état de Venise. Documents, extraits, notices et études servant à éclaircir les rapports de la Seigneurie avec les Greces, les Slaves et la Porte Ottomane à la fin du XVe et au XVIe siècle, τόμ. 1-2, Αγία Πετρούπουλη: Académie Impériale des Sciences, 1884 [ανατύπωση: Nέα Υόρκη: Burt Franklin, 1968]. – Lusignano Steffano, Chorograffia, et breve historia universale dell’isola de Cipro principiando al tempo di Noè per in sino al 1572 per il R. P. Lettore Fr. Steffano Lusignano di Cipro dell’Ordine de Predicatori, Μπολώνια: Alessandro Benacio, 1573 [επανέκδοση: Θ. Παπαδόπουλλος, Λευκωσία: Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, 2004]. – Μartinengo Nestore, L’assedio et presa di Famagosta dove s’intende minutissimamente tutte le scaramuccie & batterie, mine & assalti dati a essa fortezza, Βερόνα 1572. Έκδοση: G. Monello, Accadde a Famagosta. Appendice. La relazione di Nestore Martinengo, Κάλιαρι: Scepsi & Mattana, 2007. – Nanetti Andrea, Il fondo archivistico Nani nella Biblioteca Nazionale di Grecia ad Atene. Euristica documentaria sulla Morea veneta, Venezia, Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini di Venezia, 1996. – Noiret Hippolyte, Documents inédits pour servir à l’histoire de la domination vénitienne en Crète de 1380 à 1485, tirés des archives de Venise, Bibliothèque des Écoles Françaises d’Athènes et de Rome, fasc. 61, Παρίσι: Thorin et Fils, Éditeurs, 1892. – Sanuto Μarino, I diarii (MCCCCXCVI-MDXXXIII), τ. 1-58, έκδοση R. Fulin – F. Stefani – N. Barozzi – G. Berchet – M. Allegri, Βενετία: F. Visentini, 1879-1903 [ανατύπωση: Μπολώνια: Forni, 1969-1970]. – Sathas C. N., Μνημεία Ελληνικής Ιστορίας = Documents inédits relatifs à l’histoire de la Grèce au Moyen Âge, τ. 1-9, Παρίσι: Maisonneuve et Cie, 1880-1890 [ανατύπωση: Αθήνα, Β. N. Γρηγοριάδης, 1972]. – Savorgnano Ascanio, Descrittione delle cose di Cipro, con le ragioni in favore, ò contra diverse openioni, et delle provisioni, che erano necessarie per quel Regno: translated, with an introduction and notes, from the copy of 1574 of the manuscript of Ascanio Savorgnano in the Malta Public Library, έκδοση σε μτφρ. H. Luke, Μάλτα: Government Printing Office, 1932. – Siapkaras-Pitsillidès Th., Le pétrarquisme en Chypre. Poèmes d’amour en dialecte chypriote d’après un manuscrit du XVIe siècle, έκδοση και γαλλική μτφρ., Αθήνα: Institut Français d’Athènes, 1952 [ανατύπωση: Παρίσι-Αθήνα: Les Belles Lettres, 1975]. Ελληνική έκδοση με απόδοση των ποιημάτων στη νεοελληνική: Σιαπκαρά-Πιτσιλλίδου Θ., Ο πετραρχισμός στην Κύπρο. Ρίμες αγάπης από χειρόγραφο του 16ου αιώνα με μεταφορά στην κοινή μας γλώσσα, Αθήνα 1976. – Sozomeno Giovanni, Narratione della guerra di Nicosia, fatta nel Regno di Cipro da’ Turchi l’anno MDLXX, Μπολώνια: F. Altomira, 1571. Αγγλική μετάφραση: Cobham C. D. (επιμ.), Excerpta Cypria. Materials for a History of Cyprus. With an appendix on the bibliography of Cyprus, Καίμπριτζ: Cambridge University Press, 19082 [ανατύπωση: Λευκωσία: Τhe Library, 1969], σ. 81-87. – Thiriet F., Délibérations des assemblées vénitiennes concernant la Romanie, τ. 1-2, Παρίσι: Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 1966-1971. – Thiriet Freddy, Régestes des délibérations du Sénat de Venise concernant la Romanie, τ. 1-3, Παρίσι: Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 1958-1961. – Thompson Edward Maunde [Εδουάρδου Θόμψωνος], Εγχειρίδιον Ελληνικής και Λατινικής παλαιογραφίας, μτφρ. Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου, Εν Αθήναις: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1903. – Valderio Pietro, La guerra di Cipro. Έκδοση G. Grivauld – N. Patapiou, Λευκωσία: Centre de Recherches Scientifiques, 1996.
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-02-2018