ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΧΩΡΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / T8-E4 SPATIAL INNOVATION AND DEVELOPMENT STRATEGIES
ΚωδικόςΘ8-Ε4
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20002659

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 6
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής844

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΧΩΡΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600066947

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΠολυτεχνείο (πτέρυγα Β)
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΒ1 (297)
ΗμερολόγιοΤρίτη 17:00 έως 20:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Εξοικείωση με τις νεώτερες πολιτικές χωρικής ανάπτυξης και τη συγκρότηση χωρικών στρατηγικών καινοτομίας. Κατανόηση (1) της σύνδεσης της περιφερειακής ανάπτυξης με την καινοτομία, (2) των απαιτούμενων μέτρων, μηχανισμών, θεσμών και δράσεων που υποστηρίζουν την περιφερειακή τεχνολογία και καινοτομία, και (3) των δημόσιων παρεμβάσεων για την άσκηση πολιτικής και τον προγραμματισμό καινοτομίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αφορά στη συγκρότηση χωρικών συστημάτων και στρατηγικών καινοτομίας. Εξετάζει (1) τα είδη των χωρικών συστημάτων καινοτομίας, (2) τις πολιτικές καινοτομίας για τη χωρική ανάπτυξη, και (3) τα μέτρα, τους μηχανισμούς, τους θεσμούς και τις δράσεις που υποστηρίζουν την χωρική καινοτομία. 1. Εισαγωγή • Βασικές έννοιες: χαρακτηριστικά της καινοτομίας και εξέλιξη της έννοιας • Σχέση καινοτομίας και περιφερειακής ανάπτυξης, το χωρικό περιβάλλον της καινοτομίας και η διαφορετική συγκρότηση χωρικών συστημάτων καινοτομίας 2. Το νέο μοντέλο ανάπτυξης • Θεωρία νέας ανάπτυξης • Οικονομία της γνώσης 3. Τυπολογία συστημάτων καινοτομίας • Τοπικά συστήματα καινοτομίας: Βιομηχανικές συνοικίες, συστάδες επιχειρήσεων (Clusters) • Εθνικά και περιφερειακά συστήματα καινοτομίας • Παγκόσμια συστήματα καινοτομίας, κοινωνική καινοτομία, ανοικτά συστήματα καινοτομίας, ζωντανά εργαστήρια καινοτομίας 4. Η Ευρωπαϊκή πολιτική καινοτομίας • Η χωρική πολιτική καινοτομίας στην Ευρώπη • Η στρατηγική της Ευρώπης 2014-2020 και η έξυπνη εξειδίκευση • Ευρωπαϊκά περιφερειακά προγράμματα καινοτομίας 5. Μέτρηση επιδόσεων καινοτομίας • Δείκτες μέτρησης επιδόσεων καινοτομίας (innovation performance indicators) • Μέτρηση περιφερειακών και εθνικών επιδόσεων καινοτομίας 6. Στρατηγικές καινοτομίας • Μεθοδολογία για τις περιφερειακές στρατηγικές καινοτομίας • Θεσμοί/ μηχανισμοί/ εργαλεία υποστήριξης της περιφερειακής καινοτομίας (ερευνητικοί φορείς, επιστημονικά /τεχνολογικά πάρκα, θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, χρηματοδότηση καινοτομίας, μηχανισμοί μεταφοράς τεχνολογίας, τεχνολογικές πλατφόρμες, δίκτυα καινοτομίας, τεχνοβλαστοί - spin-offs, νεοφυείς επιχειρήσεις-start-ups) • Παραδείγματα περιφερειακών στρατηγικών καινοτομίας
Λέξεις Κλειδιά
χώρος, καινοτομία, στρατηγικές, ανάπτυξη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
 • Αρθρα, μελέτες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Εξετάσεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Κομνηνός Ν. (1998) Η Καινοτόμος Περιφέρεια, Αθήνα, Gutenberg. 2. Σεφερτζή Ε. (1998) Καινοτομία: Περιοχές Σύστημα, Μεταφορά Τεχνολογίας και Καινοτομική Ανάπτυξη στην Ελλάδα, Αθήνα, Gutenberg.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
3. Αρθρογραφία και δημοσιευμένες εργασίες από την ιστοσελίδα του μαθήματος.
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-06-2016