ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / PS6-1 SPATIAL DEVELOPMENT PLANNING
ΚωδικόςΣΕ6-1
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20002374

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 41
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό638

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία8
Class ID
600066955

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΠολυτεχνείο (πτέρυγα Γ)
ΌροφοςΌροφος 2
Αίθουσα301 ΤΑΤΜ (10)
ΗμερολόγιοΤρίτη 09:00 έως 15:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές την έννοια και το περιεχόμενο της Χωρικής Ανάπτυξης και τα σύγχρονα φαινόμενα, τάσεις και σχετικές απόψεις. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τα εργαλεία και τις μεθόδους προγραμματισμού της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Οι βασικές συνιστώσες που θα διδαχθούν είναι οι εξής: • Έννοιες, σύγχρονα φαινόμενα και τάσεις στη χωρική ανάπτυξη • Η χωρική διάσταση της ανάπτυξης και οι κλίμακες και τυπικές περιοχές: περιφερειακή, τοπική ενδογενής, αστική, αγροτική ανάπτυξη, μειονεκτικές, ορεινές, παράκτιες περιοχές. • Κανονιστικό πλαίσιο του προγραμματισμού (ελληνικό και ευρωπαϊκό) • Μεθοδολογία προγραμματισμού: κοινωνικοοικονομική ανάλυση και εντοπισμός αναγκών / στοχοθεσία και στρατηγική / συνέπεια, συνάφεια και συνοχή / προτεραιότητες, μέτρα και παρεμβάσεις / εκτίμηση αποτελεσμάτων και επιπτώσεων / μηχανισμοί υλοποίησης • Ειδικοί μηχανισμοί και εργαλεία: ΠΔΕ, ΣΔΙΤ, κρατικές ενισχύσεις, global grants, revolving funds. • Παρουσίαση παραδειγμάτων προγραμμάτων
Λέξεις Κλειδιά
Ανάπτυξη, τοπική ανάπτυξη, πολιτικές
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις78
Εργαστηριακή Άσκηση99
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων33
Εξετάσεις6
Σύνολο216
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις 30% (ελάχιστος βαθμός 5/10) και Άσκηση 70% (ελάχιστος βαθμός 5/10).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Χριστοφάκης Μανώλης Σ. (2001) Τοπική Ανάπτυξη και Περιφερειακή Πολιτική, Εκδόσεις Παπαζήση 2. Παπαδασκαλόπουλος Αθανάσιος Δ. , Χριστοφάκης Μανώλης Σ. , Περιφερειακός Προγραμματισμός , Εκδόσεις Παπαζήση 3. Πετράκος Γεώργιος, Ψυχάρης Γιάννης (2004) Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα, Εκδόσεις Κριτική • Ηλεκτρονικό υλικό που διανέμεται από τους διδάσκοντες σε κάθε μάθημα.
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-11-2017