ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ / INTRODUCTION TO THE MEDIEVAL HISTORY OF WESTERN EUROPE
ΚωδικόςΙΜΕ101
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Γνωστικό ΑντικείμενοΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280004484

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 2015-2019

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικόΧειμερινό/Εαρινό-0

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600066965
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Γαλλικά (Εξέταση)
 • Γερμανικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της διαμόρφωσης και εξέλιξης της Μεσαιωνικής Ευρώπης από τον 5ο έως το 15ο αι.
Γενικές Ικανότητες
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι να αναλυθεί η διαμόρφωση και η εξέλιξη της Μεσαιωνικής Ευρώπης (5ος -15ος αι.) στις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές της εκφάνσεις. Η μελέτη επικεντρώνεται στη διαμόρφωση και στην εξέλιξη των πολιτικών μορφωμάτων (αυτοκρατορία, βασίλεια, αυτόνομες πόλεις). Επιπλέον αναλύονται βασικοί πολιτικοί θεσμοί, η κοινωνική διαστρωμάτωση και οικονομικές σχέσεις. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει να εξοικειωθούν με (α) τις πολιτικές εξελίξεις που διαμόρφωσαν το μεσαιωνικό ευρωπαϊκό χώρο, (β) διαδικασίες συγκρότησης των πολιτικών μορφωμάτων, (γ) βασικές αρχές της μεσαιωνικής πολιτικής σκέψης, (δ) στοιχεία κοινωνικών και οικονομικών συστημάτων, (ε) τη βασική μεθοδολογία και τις ιστοριογραφικές συζητήσεις που αφορούν τις παραπάνω θεματικές. Επίσης αναμένεται η ανάπτυξη της ικανότητας συσχετισμού ιστορικών φαινομένων, όπως π.χ. διαδικασίες μετάβασης από την υστερορωμαϊκή αρχαιότητα στο Μεσαίωνα και οι αντίστοιχες από το Μεσαίωνα στα πρώιμα νεότερα χρόνια, καθώς και συγκρίσεων με αντίστοιχες εξελίξεις στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Εβδομάδα #1 Εισαγωγή. Η διαμόρφωση του όρου «Μεσαίωνας». Χρονικά και γεωγραφικά όρια. Μεσαιωνικές αντιλήψεις περί χρόνου και τόπου. Πηγές για τη μελέτη της μεσαιωνικής ιστορίας. Εβδομάδα #2 Η Δυτική Ευρώπη στα ύστερα ρωμαϊκά χρόνια (3ος-5ος): πολιτική, κοινωνία και οικονομία στην ύστερη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ο ρόλος του Χριστιανισμού. Εβδομάδα #3 Η Δυτική Ευρώπη στα ύστερα ρωμαϊκά χρόνια: Τα γερμανικά φύλα: κοινωνία, οικονομία, πολιτικοί θεσμοί. Η εισβολή των γερμανικών φύλων στο δυτικό τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η εγκατάστασή τους και οι απαρχές των μεσαιωνικών βασιλείων. Ο ρόλος της Ρωμαϊκής Εκκλησίας. Εβδομάδα #4 Η Δυτική Ευρώπη τον 7ο-9ο αι.: Διαμόρφωση μεσαιωνικών βασιλείων με επίκεντρο το Φραγκικό Βασίλειο. Δυναστεία των Καρολιδών. Η ίδρυση της Δυτικής Αυτοκρατορίας. Διαμόρφωση παπικού κράτους. Η κατάκτηση της Ισπανίας από τους Άραβες. Εβδομάδα #5 Η Δυτική Ευρώπη τον 7ο-9ο αι.: Φεουδαρχικοί δεσμοί: κοινωνία και οικονομία Εβδομάδα#6 Η Δυτική Ευρώπη τον 10ο αι. : Πολιτικές εξελίξεις στα μεσαιωνικά πολιτικά μορφώματα. Οι εισβολές των Νορμανδών, Ούγγρων και Σαρακηνών στον ευρωπαϊκό χώρο και οι εν γένει πολιτισμικές τους συνέπειες. Η πολιτική της Οθωνικής δυναστείας στη Δυτική Αυτοκρατορία. Εβδομάδα #7 Η Δυτική Ευρώπη τον 11ο-αρχές 12ου αι.: Χωροδεσποτεία. Η πολιτική της Σαλικής δυναστείας στη Δυτική Αυτοκρατορία και η σύγκρουσή της με τη Ρωμαϊκή Εκκλησία (έριδα περί της περιβολής). Το αγγλικό και το γαλλικό βασίλειο. Οι κατακτήσεις των Νορμανδών στο Νότο. Εβδομάδα #8 Η Δυτική Ευρώπη τον 11ο-αρχές 12ου αι.: Οικονομία και κοινωνία. Η εμπορική επανάσταση. Η δημιουργία των πόλεων. Εβδομάδα #9 Η Δυτική Ευρώπη τον 12ο-13ο αι.: Η ιδεολογία των σταυροφοριών. Επισκόπηση των πολιτικών εξελίξεων στα μεσαιωνικά βασίλεια. Εβδομάδα #10 Η Δυτική Ευρώπη τον 12ο-13ο αι.: Ανάπτυξη πόλεων και αστικά αυτονομιστικά κινήματα. Η ίδρυση πανεπιστημίων. Εβδομάδα #11 Η Δυτική Ευρώπη τον 14ο-15ο αι.: Πολιτικές εξελίξεις στην Ιταλία, Γαλλία, Αγγλία, Ισπανία και τη Δυτική Αυτοκρατορία. Ο εκατονταετής πόλεμος. Ο «μαύρος θάνατος» του 1348 και οι επιπτώσεις του στην κοινωνία και την οικονομία. Εβδομάδα #12 Η Δυτική Ευρώπη τον 14ο-15ο αι.: Οι απαρχές της απόλυτης μοναρχίας και αυτές των αντιπροσωπευτικών θεσμών. Οικονομία και κοινωνία: Η μετάβαση από τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό. Εβδομάδα #13 Η Δυτική Ευρώπη τον 14ο-15ο αι.: Αλλαγές στη θρησκευτική έκφραση. Η ιταλική αναγέννηση.
Λέξεις Κλειδιά
Μεσαιωνική Ιστορία, Δυτική Αυτοκρατορία, Ρωμαϊκή Εκκλησία, αστικές κοινότητες
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται με διαλέξεις και με τη χρήση εποπτικού υλικού (αποσπάσματα από ταινίες, χάρτες, power-point με μινιατούρες, αντικείμενα, σύμβολα εξουσίας κλπ), τα οποία σχολιάζονται από τους φοιτητές. Υποστηρικτικά χρησιμοποιείται το Blackboard.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Εξετάσεις511,7
ανάλυση πηγών903
Σύνολο1806
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή Εξέταση: 100%. Προαιρετική εκπόνηση εργασίας (<5.000 λέξεις) σε ειδικό θέμα κατόπιν ανάθεσης. Στις γραπτές εξετάσεις θα διερευνηθεί όχι η έκταση των γνώσεων, αλλά η κατανόησή τους. Ο έλεγχος της κατανόησης μπορεί να γίνει είτε με την ανάπτυξη απόψεων σε ελεύθερη γραφή είτε με το σχολιασμό χαρτών, κειμένων και εικόνων. Για το λόγο αυτό η παρακολούθηση του μαθήματος κρίνεται απαραίτητη, αν και δεν είναι υποχρεωτική.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Davis R.H.C./Moore R.I., Ιστορία της Μεσαιωνικής Ευρώπης από τον Μέγα Κωνσταντίνο στον Άγιο Λουδοβίκο, Αθήνα 2011. 2. Nicholas David, Η εξέλιξη του μεσαιωνικού κόσμου, μετάφρ. Μ. Τζιάντζη, Αθήνα 1999.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Μπενβενίστε Ρ., Από τους Βαρβάρους στους Μοντέρνους. Κοινωνική ιστορία και ιστοριογραφικά προβλήματα της μεσαιωνικής Δύσης, Αθήνα 2007. Berstein S. – Milza P., Ιστορία της Ευρώπης. Από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στα Ευρωπαϊκά κράτη, μετάφρ. Α. Δημητρακόπουλος], τ. 1, Αθήνα 1997. Bloch M., Η φεουδαλική κοινωνία. Η διαμόρφωση των σχέσεων εξάρτησης. Οι τάξεις και η διακυβέρνηση των ανθρώπων, μετάφρ. Μ. Λυκούδης, Αθήνα 1987. Καραπιδάκης Ν., Ιστορία της Μεσαιωνικής Δύσης 5ος – 11ος αι., Αθήνα 1996. Le Goff J., Η Ευρώπη γεννήθηκε τον Μεσαίωνα;, μετάφρ. Ε. Ζέη, Αθήνα 2006. Nicholas D., Η εξέλιξη του μεσαιωνικού κόσμου: κοινωνία, διακυβέρνηση και σκέψη στην Ευρώπη, μετάφρ. Μ. Τζιάντζη, Αθήνα 1999. Smith J., Η Ευρώπη μετά τη Ρώμη. Μια νέα πολιτισμική ιστορία, μετάφρ. Ν. Κούτρας, Αθήνα 2008.
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-08-2015