Πειραματική σεισμική μηχανική και δομική αξιοπιστία κατασκευών με ενόργανες μετρήσεις

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠειραματική σεισμική μηχανική και δομική αξιοπιστία κατασκευών με ενόργανες μετρήσεις / Experimental seismic mechanics and structural integrity from field measurements
ΚωδικόςΑΣΤΕ05-2016
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID600013346

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠειραματική σεισμική μηχανική και δομική αξιοπιστία κατασκευών με ενόργανες μετρήσεις
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600066989
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΑΣΤΕ05-2016Κωνσταντίνος Κατάκαλος, Γεώργιος Μάνος, Γεώργιος Μανώλης
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων Εκπόνηση θέματος Γραπτές και προφορικές εξετάσεις
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά το πέρας των μαθημάτων ο φοιτητής θα γνωρίζει τις διαθέσιμες πειραματικές μεθόδους για την μελέτη της δυναμικής απόκρισης των τεχνικών έργων και τις βασικές αρχές τους.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Δυναμική απόκριση/σεισμική συμπεριφορά κατασκευών με έμφαση στις πειραματικές μεθόδους. Καταστροφικοί ή μη έλεγχοι. Συμπεριφορά παρθένων δομικών στοιχείων σε σεισμικού τύπου φορτία. Βλάβες, υλικά και μέθοδοι επισκευής ή ενίσχυσης. Ταυτοποίηση δυναμικών συστημάτων, αλληλεπιδράσεις. Δυναμική απόκριση κατασκευών, ακλόνητα πακτωμένων ή σεισμικά μονωμένων, κάτω από δυναμικές-σεισμικές διεγέρσεις (σεισμικής τράπεζα). Αισθητήρια/Μετρήσεις – Αριθμητικές προσομοιώσεις.
Λέξεις Κλειδιά
Πειραματικές μέθοδοι
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις963,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων240,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών240,8
Εξετάσεις60,2
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-01-2017